piektdiena, 2018. gada 9. februāris

Gavēņa rekolekcijas Rīgas Kristus Karaļa draudzēNo pāvesta Franciska Gavēņa vēstījuma:

Lieldienu uguns

Pāri visam es mudinu Baznīcas locekļus uzņemties Gavēņa ceļojumu ar entuziasmu, ko uztur žēlsirdības dāvanu došana, gavēšana un lūgšana. Ja dažreiz šķiet, ka mūsu sirdīs izdziest tuvākmīlestības liesma, tad Dieva sirdī tā nekad nenotiek! Viņš nemitīgi sniedz iespēju sākt mīlēt no jauna.

Viens šāds žēlastības brīdis arī šogad būs iniciatīva ,,24 stundas Kungam”, kas aicina visu Baznīcas kopienu svinēt Gandarīšanas sakramentu euharistiskās adorācijas kontekstā. 2018. gadā, iedvesmojoties no psalma vārdiem ,,bet pie Tevis varam piedošanu atrast” (130, 4), tā notiks no piektdienas līdz sestdienai, no 9. līdz 10. martam. Katrā diecēzē vismaz vienai baznīcai ir jāpaliek atvērtai secīgi 24 stundas, piedāvājot gan euharistiskās adorācijas, gan grēksūdzes iespēju.

Lieldienu vigīlijā mēs no jauna svinēsim Lieldienu sveces iedegšanas aizkustinošo rituālu. Ņemta no ,,jaunās uguns”, šī uguns lēnām pārvarēs tumsu un izgaismos liturģisko sapulci. ,,Lai godībā augšāmceltā Kristus gaisma izkliedē mūsu sirds un prāta tumsu” un ļauj mums visiem atdzīvināt mācekļu pieredzi ceļā uz Emmaus. Lai, klausoties Dieva Vārdu un pieņemot Euharistiju, mūsu sirdis ir arvien dedzīgākas ticībā, cerībā un mīlestībā.

No sirds jūs svētīju un lūdzos par jums. Neaizmirstiet lūgties par mani.

Vatikānā, 2017. gada 1. novembrī
Visu svēto svinībās
FRANCISKS

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru