piektdiena, 2019. gada 18. oktobris

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 20.oktobrī


Šodien vispasaules misiju svētdiena. Visi ziedojumi misiju atbalstam.

Nākošo svētdienu pēc katras svētās Mises būs lūgšana par slimniekiem un dziedināšanas lūgšanas.

No 2.-9.novembrim ir iespēja pieteikt savus mirušos uz kopīgajām svētajām Misēm par mirušajiem. Tāpat arī var pieteikt aizlūgumus priesterim atsevišķi gan par mirušajiem, gan arī dažādās dzīves situācijās – kā lūgumu pēc palīdzības vai pateicību.

1.novembrī – Visu svēto diena, obligāti svinami svētki. Sv. Mises 9.00 krievu valodā, 18.00 latviski (pēc vakara Mises procesija par mirušajiem). 2.novembris – visu mirušo piemiņas diena. Sv. Mises 9.00 krieviski, 11.00 latviski. Pēc katras sv. Mises procesija par mirušajiem.

Mēneša pirmajā svētdienā, 3.novembrī 8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai, pēc galvenās svētās Mises dziedāta Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts un depozīcija.

Katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā svētā Mise 15.00 Baldones draudzē.

Katra mēneša ceturtajā trešdienā 16.00 svētā Mise Upeslejās, Tuberkulozes un plaušu centrā.

Lasīsim Katolisko literatūru un atbalstīsim Radio Marija Latvija darbību.

Draudzes informācija mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv

Prāvests.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru