ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

Lieldienu dievkalpojumi Salaspils katoļu draudzē!

Slavēts Jēzus Kristus! Dārgie draudzes locekļi! 

Svētā Mises Lielajā Ceturtdienā, 9.aprīlī - 18.30.

Lielajā Piektdienā, 10.aprīlī - 14.00 krustaceļš; 15.00 Kristus Ciešanu dievkalpojums.

Lieldienu vigilijā, 11.aprīlī - 18.00. Uguns svētīšana. Kristības solījumu atjaunošana. Ja vēlaties, lai tiktu pasvētīts Lieldienu ūdens un maltīte, tad gan ūdens un maltīte ir jāsagatavo pašiem mājās, jāatnes uz baznīcu un tad priesteris pēc dievkalpojuma pasvētīs un pa vienam (ievērojot 2 metru distanci) to varēs paņemt. 

Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 12.aprīlī - 8.00 Rezurekcijas svētā Mise (bez procesijas); 11.00 svētā Mise krievu valodā. 

Tiešraides pieejamas www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv. Tie, kuri atnāks, prom nedzīšu, bet labāk palikt mājās. Baznīcā ievērojam 2 metru distancēšanos.

Balstoties uz Latvijas valdības rīkojumu, Salaspils katoļu baznīcā dievkalpojumi notiks. Tomēr, ja kāds atnāks uz svēto Misi, dzīts projām netiks, tikai jāievēro sociālā distancēšanās. Lūgums visiem palikt mājās un lūgties, izmantojot Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citus iespējamos resursus. Visas nozīmētās svētās Mises intencijas, nodomi tiks nosvinēti. 

Ja kāds vēlas privāti palūgties baznīcā, to var izdarīt, zvanot prāvestam Ilmāram Tolstovam (26382126). Ir iespējams saņemt svēto Komūniju un pieiet pie grēksūdzes. Visu turpmāko laiku būšu pieejams gan slimnieku apmeklēšanai mājās (nāves briesmas),  garīgām sarunām (telefons, internets), grēksūdzēm!

Ņemot vērā, ka Baznīca pārtiek no ziedojumiem, ja vēlaties atbalstīt Baznīcu ar savu ziedojumu, tad to variet pārskaitīt uz Salaspils katoļu draudzes kontu:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778

Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru