pirmdiena, 2021. gada 18. janvāris

Kā katolim uzvesties attālināto dievkalpojumu laikā?

Saņēmu šādu jautājumu:

Lai slavēts Kungs Jēzus Kristus!

Priesteri Ilmār, man piepeši radās jautājums: vai klausoties sv. Misi pa radio vai televizoru jāsēž mierā un jāskatās? Vai jāstāv kājās, kad tie, kas piedalās sv. Misē klātienē, stāv kājās, jānometas ceļos kopā ar visiem utt.? Vai varbūt drīkst adīt vai gatavot ēst un tml., vai tā varbūt ir necieņas izrādīšana? Un, ja man nav laika dotajā brīdī koncentrēties uz dievkalpojumu, tad labāk izslēgt radio?
Es mēdzu klausīties YouTube arī pareizticīgo dievkalpojumus (vsenoščnoje bdenije), man tie ļoti patīk, un tajā laikā es arī parasti adu, vai tas arī būtu necienīgi?
Un, ja radio Marija Latvija rožukroņa laikā es vienlaicīgi adu, tad tas arī ir nepieņemami?
Un vēl: Jūs pirms krietna laika savā blogā izskaidrojāt par ķermeņa un roku stāvokļiem sv. Mises laikā, bet par to, kā jātur rokas lūgšanas Tēvs mūsu laikā, Jūs nepateicāt. Un tā es arī nezinu, kā ir pareizi : atvērtām rokām (kā priesterim), kopā saliktām plaukstām vai rokas vienkārši nolaistas gar sāniem, vai vienalga kā, tas nav būtiski?
Sanāca gan nevis viens jautājums, bet daudz.

Mana atbilde:

Mūžīgi mūžos!
Vispirms jāsaka, ka attālinātā piedalīšanās svētajā Misē un citās liturģiskajās lūgšanās neaizvieto piedalīšanos klātienē. Pirms pandēmijas un arī tagad, attālinātā piedalīšanās dievkalpojumos ir izņēmuma gadījums, kurš tiek pieļauts personām, kurām nav iespējams (slimības, attāluma, pandēmijas, vai citu iemeslu dēļ) klātienē piedalīties dievkalpojumos. Ja piedalāmies dievkalpojumos vai lūgšanās attālināti, jācenšas mājokli iekārtot tā, lai šī attālinātā piedalīšanās būtu cienīga. Uz galda uzklājam baltu audumu, uzliekam divas aizdegtas sveces, pa vidu novietojam krustu un Dievmātes figūru, vai kādu citu svēto figūru vai attēlu. Ir ieteicams, un, ja tas fiziski iespējams, dievkalpojuma laikā arī stāvēt kājās, sēdēt un nomesties ceļos tad, kad tas ir prasīts pašā dievkalpojumā. Rožukroņa un citas lūgšanas gan var lūgties sēžot, pastaigājoties un pat guļot, ja veselība neļauj citādi lūgties. Nebūtu labi, ja lūgšanu laikā mēs nodarbojamies ar citām aktivitātēm, kas var traucēt koncentrēties. Jau tā mēs esam ļoti izklaidīgi lūgšanās, līdz ar to, ir jādara viss, lai šo koncentrēšanos palielinātu.
Svētās Mises laikā, Tēvs mūsu lūgšanas laikā, liturģiskie norādījumi pieprasa, lai rokas būtu saliktas kopā, sev priekšā.

Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus un Dieva svētībām bagātu jauno gadu vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana