svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 18.aprīlī

Visu Lieldienu laiku līdz Vasarsvētkiem, katru sestdienu 19.00, gan klātienē, gan attālināti lūgsimies Gaismas ceļu – apceres par Jēzus darbību pēc Lieldienām, 14 stacijās.

19.aprīlī 8.00 svētā Mise svētā Jāzepa aizbildniecībai.

24.aprīlī 10.00 aicinām uz draudzes talku. Būs jāmazgā logi, dārza darbi un vēl daudz kas cits jāsakopj. Ievērosim visas epidemioloģiskās prasības.

Nākamā svētdiena, tradicionāli tiek saukta par Labā gana svētdienu. Lūdzamies par aicinājumiem uz garīgo kārtu.

1.maijā, sestdien, mēneša pirmā svētdiena. Adorācija jau no rīta pēc svētās Mises. 16.00 vakara programma – adorācija, rožukronis, slavēšana un grēksūdzes iespēja. 18.00 priesteris lūgsies atbrīvošanas lūgšanu par visiem individuāli, kuri to vēlēsies.

Meklējam cilvēku, kurš varētu mūsu draudzē būt atbildīgais par visām apskaņošanas iekārtām. Vēlams tādu, kurš kaut ko saprot no tām lietām.

Paldies visiem par finansiālo atbalstu. Uzreiz pēc Lieldienām atsāksim siltināt un atjaunot dievnama fasādes. Paralēli tam jau sākam vākt līdzekļus jumta nomaiņai tālākā nākotnē.

Turpinās draudzes locekļu anketēšana. Lūdzu paņemt anketu pie ieejas baznīcā, aizpildīt un atdot to prāvestam.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

Prāvests.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana