svētdiena, 2022. gada 22. maijs

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 22.maijā

Maija mēnesī īpaši godinām Vissvētāko Jaunavu Mariju. Katru dienu pēc dievkalpojuma tiek dziedāta Dievmātes litānija.
 
Ir iespēja kopīgi skatīties hokeju uz lielā ekrāna draudzes telpās. Šodien - 16.20.

26.maijā Kunga Jēzus Debeskapšanas svētki, lieli svētki, obligāti svinami. Svētās Mises 9.00 krievu val., 18.30 latviski. Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.
 
28.maijā, sestdien – Baznīcu nakts un pilsētas svētki. Svētā Mise 12.00, priesterim Ilmāram 45 gadu svinības un Draudzes kora un ansambļa koncerts 18.00.

4.jūnijs – mēneša pirmā sestdiena. 16.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai, rožukronis, 18.00 slavēšana. Adorācija visu nakti līdz 5.jūnija rītam. Saraksts pie grāmatu galda.

5.jūnijs – Vasarsvētki jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētki. Pēc galvenās sv. Mises Euharistiskā procesija. 14.00 – bērnu grupas pirmā svētā Komūnija.

Draudzes bērnu nometne plānota no 11.-16.jūlijam. Vecums no 7.-12.gadiem. Pieteikšanās un informācija plakātā.
 
Katru ceturtdienu 20.00, klātienē notiek draudzes lūgšanu grupa.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Prāvests.

pirmdiena, 2022. gada 2. maijs

Kas ir patiess katolicisms?

Katolicisma būtība ir dzīvas un personīgas attiecības ar Jēzu. Jēzus ir vēlējies, lai šīs attiecības mēs iegūtu regulāri, iksvētdienu pieņemot Svēto Komūniju, kas ir visciešākā saikne ar Jēzu Kristu, kurš sevi ir atstājis mūsu vidū Maizes un Vīna veidā. Garīdznieks, Svētās Mises - Dievkalpojuma laikā, pārvērš Maizi par Kristus Miesu un Vīnu par Kristus Asinīm. Pieņemot Kristus Miesu mēs nonākam īpašā un dziļā vienotībā ar Jēzu. Nav liekākas un dziļākas vienotības, kā šī. Mani, kā garīdznieku sāpina mūsdienu cilvēku, īpaši daudzu katoļu, totālā vienaldzība, nevēlēšanās pieņemt Jēzu zem Maizes zīmēm. Šī vienaldzība un atsalums parādās neregulārā dievkalpojuma apmeklēšanā, neregulārās grēksūdzēs, dzīvošanā kopā bez laulības, nerūpējoties par savu un tuvinieku garīgo dzīvi. Katolicisms nav "fīlings", izjūtas, vai reliģisks šovs. Katolicisms nav tikai pienākums vai garīgs koncerts dievnamā. Katolicisms nav "svētdienas tusiņš" Baznīcā. Katolicisms ir reāla un dzīva satikšanās ar Jēzu Svētajā Komūnijā.

Foto izstāde “Ģimene 21” Salaspils katoļu baznīcā

Sabiedrības integrācijas fonds 2021. gadā atbalstīja biedrības “Vārtāja” projektu “Saimes spēks”, kur viena no aktivitātēm bija foto projekts “Ģimene 21”, kuras laikā notika 21 foto sesija ģimenēm ar 7+ bērniem. Ģimenes tika meklētas visā Latvijas teritorijā no visiem novadiem. Šogad kā šī projekta turpinājums tiek realizēts projekts “Saimes spēks 2”, Nr. 2022.LV/ĢDP/89, ceļojošā foto izstāde “Ģimene 21”, kuru tāpat kā iepriekšējā gadā finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir veidot pozitīvu tēlu par lielām ģimenēm kā valsts un tautas pastāvēšanas stūrakmeni, uz kura būvēt pašu valsti. Reizē arī mazināt daudzbērnu ģimeņu atstumtību sabiedrībā un stiprināta tēva loma ģimenē.

Foto izstādi būs iespējams aplūkot Salaspils katoļu baznīcā no 15.maija līdz 18.jūnijam katru dienu no 8.00 – 18.00.

Fotogrāfs Ansis Klucis.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes


Latvijas Republikas Neatkarības Proklamēšanas svētku dievkalpojumssestdiena, 2022. gada 23. aprīlis

24.aprīlis. Dieva Žēlsirdības svētdiena. Dievkalpojumu tiešraide no Salaspils katoļu draudzes


Svētās Mises 

9.00 krievu valodā
11.00 un 14.00 latviski.

Neaizmirsti finansiāli atbalstīt savu draudzi:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.


otrdiena, 2022. gada 19. aprīlis

Gaidāmo notikumu plāns Salaspils katoļu draudzē 2022.gadā.

Gaidāmo notikumu plāns Salaspils Romas katoļu draudzē
(saraksts nemitīgi var mainīties)

Aprīlis

28.aprīlis līdz 1.maijam – svētceļojums kājām uz Skaistkalni. Izejam no Salaspils 28.aprīlī 11.00 ar svēto Misi . Nakšņojam Baldonē, Vecumniekos un Bārbelē. Ieiešana 1.maijā plkst. 12.00.

Maijs

4.maijs – svētdienas skolas bērnu izbrauciens pie dabas, balto galdautu svētki.
7.maijs – mēneša pirmā sestdiena. 16.00 adorācija un rožukronis. 18.00 – slavēšana.
15.maijs – draudžu pārstāvju tikšanās Rīgas Metropolijas kūrijas telpās ar Vatikāna pārstāvi plkst. 16.00.
26.maijs – Kunga Debeskāpšanas svētki. Sv. Mises 9.00 krievu val, 18.30 latviski.
28.maijs – prāvesta Ilmāra Tolstova 45 gadu svinības. Svētā Mise 12.00. Draudzes kora koncerts 18.00. Pilsētas svētki.
28.maijs – Baznīcu nakts.

Jūnijs

4.jūnijs - mēneša pirmā sestdiena. 18.00 – slavēšana. Adorācija visu nakti.
5.jūnijs – Svētā Gara nosūtīšanas svētki. Vasarssvētki. Svētajā Misē plkst. 14.00 bērni dodas pie Pirmās Komūnijas
11.jūnijs – arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija Baldones katoļu draudzē plkst. 17.00.
16.jūnijs – Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki, obligāti svināmi svētki.
19.jūnijs – Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētku procesija pēc galvenās svētās Mises ar četrām apstāšanās vietām.
23.jūnijs – Vissvētākās Jēzus Sirds Lielie svētki. Svētā Mise 9.00 krievu valodā, 11.00 latviski.
24.jūnijs – svētā Jāņa Kristītāja piedzimšana. Svētās Mises 9.00 krievu val., 11.00 latviešu valodā.
29.jūnijs – svētie apustuļi Pēteris un Pāvils. Svētās Mises 9.00 krievu val., 18.30 latviešu valodā.

Jūlijs

2.jūlijs – 12.00 kapusvētki Salaspils Vecajos kapos.
2.jūlijs – mēneša pirmā sestdiena. 16.00 adorācija un rožukronis. 18.00 – slavēšana.
8.jūlijs – draudzes kalpotāju un aktīvistu sadraudzības pasākums viesu namā.
9.jūlijs – 12.00 kapusvētki Tilderu kapos, 16.00 kapusvētki Doles kapos.
10.jūlijs – 16.00 kapusvētki Baldones pilsētas kapos, 18.00 kapusvētki Baldones Klapu kapos.
11.-16.jūlijs – Salaspils katoļu draudzes bērnu nometne Bārbelē.
24.jūlijs – automašīnu un citu transportlīdzekļu pasvētīšana pēc visiem dievkalpojumiem.
3.-13.augusts – svētceļojums kājām no Salaspils uz Aglonu.

20.aprīlī 20.00 raidījums "Paradokss" Radio Marija Latvija ēterā. Fideisms un racionālisms.

Raidījumu vada: priesteris Ilmārs Tolstovs Raidījums skan: katra mēneša 3. trešdienā pl. 20.00 (sākot ar 20. oktobri) Apraksts: Ar Iemiesošanās brīdi, kad Vārds tapa Miesa un mājoja mūsu vidū, kristietība ir paradoksu pilna. Par dažiem mēs pārrunāsim mūsu jaunākajā raidījumā “Paradokss”.


 8 tikšanās reizes, katra mēneša trešajā trešdienā no 20.00 – 21.00

Tēmas:

Aprīlī – fideisms un racionālisms

Maijā – Dieva visvarenība, iepriekšnolemtība un mūsu gribas brīvība.

Iepriekšējo raidījumu ieraksti:

Teisms un ateisms

 

Partikulārisms un unifikācija

 

Sv. Rakstu un Tradīcijas saikne

 

Ārpus Baznīcas nav pestīšana un citas konfesijas

 

piektdiena, 2022. gada 15. aprīlis

Krustaceļš Salaspilī

Lieldienu dievkalpojumu kārtība Salaspils Romas katoļu draudzē

 
15.aprīlis – Lielā Piektdiena

13.00 – Krustaceļš pie baznīcas
15.00 - Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums, lūgšana pie Kristus Kapa

16.aprīlis – Lielā Sestdiena

Piezīme: ūdeni un Lieldienu maltīti svētīs tikai pēc vakara vigilijas dievkalpojuma

Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija

18.00 – Lieldienu vigilijas svinīgā svētā Mise, kristības solījumu atjaunošana, Lieldienu maltītes un ūdens svētīšana.

17.aprīlis – Jēzus Kristus Augšāmcelšanās Lielie svētki

8.00 - lūgšana pie Kristus kapa, svinīga svētā Mise
11.00 - svētā Mise krievu valodā
15.00 - svētā Mise latviešu valodā Baldonē, baznīcas dārzā.

18.aprīlis – Otrās Lieldienas

9.00 sv. Mise krievu valodā
11.00 sv. Mise latviešu valodā