Ziņas

Ziemassvētki Betlēmes Žēlsirdības mājā

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 13.nodarbība (484-511)

"Panorāmas" sižets par Rīgas Garīgo Semināru

Divas vietas mašīnā piektdien uz Liepāju, uz bīskapa bērēm.

Kristus ir dzimis!

Kalpošanas plāns Latvijā no 20.12 līdz 6.01

Tiešraide no Vatikāna (Ganiņu sv. Mise, 24.12 plkst. 22.20)

Ziemassvētku vigilijas vakara kārtība

Norvēģu komiķis atmasko "Gender"

Beļģija: NĒ eitanāzijai bērniem!

Jaunieši jautā - piederība draudzei, Vasarssvētku draudzes.

Katoliskās Baznīcas katehisms - 12.nodarbība (KBK 456-483)

Svētās Komūnijas atteikšana nelaulātajiem nav sods

Zilonis

Sprediķis III adventa svētdienā (Latvijas Radio 1 svētbrīdī)

Rekolekcijas ar maizi un ūdeni klusumā

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 11.nodarbība (KBK 422-455)

Atbildes uz jauniešu jautājumiem (advents, Ziemassvētki, piederība Baznīcai)

LKSB studentu Jaungada nometne

Bezvainīgā Ieņemšana - kas tā tāda?

Māsa Sofija poļu valodā stāsta par situāciju Latvijā, īpaši RARZI

Feministes uzbrūk Argentīnas katoļu katedrālei (par ko nerunā LV mediji)

Atbalstīsim Salaspils katoļu baznīcas siltināšanu

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 10.nodarbība

Sākam lūgties par Pasaules Jauniešu dienām Krakovā, 2016

Iekšējās sāpes?

Sprediķis 1 adventa svētdienā (Vatikāna Radio)

Jauno līderu seminārs

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 9.nodarbība

Nedēļas nogale ar Baznīcas tradicionālajiem dziedājumiem netradicionālās skaņās

Pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma "Evangelii Gaudium" sintēze

Arhibīskapa pārdomas un mierinājuma vārdi

Svētā Mise, kurā pāvests pasniegs svarīgu dokumentu bīskapam V. Stulpinam (tiešraide 24.11 plkst. 11.30)

Mūžīgo mieru dodi, "Maksimas mocekļiem", Kungs!

Un kur žēlsirdība...

Palīdzēsim vētrā Filipīnās cietušajiem!

Katoliskās Baznīcas katehisms - 8.nodarbība (par radīšanu)

Jaunieši jautā: garīgais tēvs, Dieva griba

Mans atgriešanās stāsts - Dievs sauca, es atbildēju!

Vatikānā izdalītas jaunas zāles "Mizerikordīns"

Jauniešu jautājumi - aicinājums, ekumēnisms, debesis un Dievs

Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 7.nodarbība

Paldies, paldies, paldies!

Valdis Labinskis pauž bažas par Latvijas Televīzijas nākotnes iecerēm attiecībā uz medija saturu

Nāc svinēt Neatkarības dienu ar katoļu jauniešiem!

Atbildes: karš, noziedzība un piedošana

Vai Dievs var radīt akmeni, kuru pats nevar pacelt?

Atbildes uz jautājumiem

Mirušo piemiņas dienas laudes (Rīgas Garīgais Seminārs)

Beidzies termiņš pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstītājiem – kas notiks turpmāk?

Katoliskās Baznīcas Katehisms - 6.nodarbība

Bīskapi no visas pasaules aicināti apzināt situāciju laulības un ģimenes jomā

Oāziskais "triduums"

Sirds "pārinstelēšana"

Svētā Mise mednieku nodomā :)

Kalpošana Visus svēto dienā un Mirušo piemiņas dienā 1 un 2.novembrī

Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 5.nodarbība

Glupais saka: "Dieva nav!"