Jēzus Augšāmcelšanās apraksti četros evaņģēlijos
Katrs evaņģēlists savā veidā aprakstīja Jēzus augšāmcelšanos un ar to saistītos notikumus pēc tam. Piedāvājam iepazīties ar šo notikumu hronoloģisko (iespējamo) secību četros evaņģēlijos un Apustuļu darbos.Jēzus augšāmcelšanās

 1.  


Aptuvenais datums
vieta
Matejs
Marks
Lūkas
Jānis
Apust. darbi


 1.  
Miršu nesējas sievas pie kapa
9.aprīlis, svētdiena
Jeruzaleme un apkārtne
28:1-10
16:1-8
24:1-11 1.  
Jānis un Pēteris pie kapa; Marija Magdalēna atgriežas pie kapa, Augšāmcēlušās Kristus parādīšanās
>> 
>> 

16:9-11
24:12
20:1-18


 1.  
Sardzes ziņojums
>> 
>> 
28:11-15

 1.  
Augšāmcēlušās Kristus parādīšanās diviem mācekļiem ceļā uz Emausu
>> 
>> 

16:12-13
24:13-35 1.  
Jēzus parādās vienpadsmit mācekļiem, Toms nav klātesošs
>> 
Jeruzaleme

16:14
24:36-49
20:19-24


 1.  
Jēzus vēlreiz  parādās vienpadsmit mācekļiem, Toms ir klātesošs
30, 16.aprīlis, svētdiena
Jeruzaleme20:25-29


 1.  
Parādīšanās 7 mācekļiem; jautājumi Pēterim un Kristus ganāmpulka uzticēšana
30
Galilejas ezers21:1-23


 1.  
Apustuļi tiek svētīti sludināt līdz pasaules malām
30
kalnā Galilejā
28:16-20
16:15-18


1Kor 15:6

 1.  
Jēzus uzkāpj debesīs
30, 18.maijs, ceturtdiena
Eļļas kalns Betānijas tuvumā

16:19-20
24:50-53

Apd 1:1-11

 1.  
Jāņa evaņģēlija noslēgums
30
20:30,31
21:24-25


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru