Ke-Ka-Ko

Kristus ir Augšāmcēlies!

Lieldienas nebeidzas dažas dienas pēc svētkiem, bet turpinās visas 50 dienas līdz pat Vasarsvētkiem un pat ilgāk - visas dzīves garumā. Kad Lieldienu naktī atjaunojām savus kristībās dotos solījumus tad katru svētdienu esot dievnamā, lūdzoties "Es ticu..." lūgšanu, atjaunojam, apliecinām savu ticību. Lai labāk izdzīvotu šo Lieldienu laiku, piedāvāju programmu, kas ir mazliet nošpikota no kādas kopienas, kas Baznīcā ir izveidojusies pirms dažiem gadu desmitiem.

1. Ke - kerigma

Lieldienu laikā intensīvi tiek lasīti Apustuļu darbi. Būtu labi, ja mēs līdz pat Vasarsvētkiem vairākas reizes izlasīto šo Bībeles grāmatu un īpaši pievērstu uzmanību svēto Pētera un Pāvila uzrunām. Viņi uzrunā gan jūdus, gan pagānus, bet viņu uzrunām ir īpašs veids, ko sauc par kerigmu. Kerigma ir ticības patiesību pasludināšana, uzsverot galvenās ticības patiesības. Dievs ir mīlestība, Viņš ir radījis cilvēku, cilvēks sagrēkoja, bet Dievs cilvēku neatstāja nelaimē - Viņš sūtīja savu Dēlu, Jēzu Kristu kā glābēju. Jēzus ir miris un Augšāmcēlies un mājos savā Baznīcā. Bieži vien apkārtējie cilvēki, kuri vēl netic Labajai Vēstij, no mūsu lūpām nesadzird šo Vēsti, šo Kerigmu. Bieži vien mēs sakām - tev jānāk uz Baznīcu, tev jāievēro baušļi, jāievēro morāle. Arī bērniem un pieaugušiem ticības patiesības tiek pasniegtas, kā zināšanu kopums, kā intelektuālas patiesības, bet būtisko lietu sapratnes. Bet ar prātu vien nepietiek. Daudzi mūsdienās zin par Jēzu, zina ticības patiesības, bet tas vēl automātiski nepadara viņus par kristus mācekļiem. Mēģināsim šajā laikā pasludināt neticīgajiem kerigmu tā, kā to darīja apustuļi Pēteris un Pāvils.

2. Ka - karisma (harisma)

"Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: "Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa." (Mk 1,27) Kristus mācību pavada līdzejošas zīmes. " "Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli." (Mk 16, 18-19). Liela problēma mūsdienās, kad kristietība tiek saprasta tikai kā kāda no daudzām filosofijām, vai mācībām. Bet jāatcerās, ka visai Baznīcai kopumā un mums katram ir klātesoša harismātiskā dimensija. Dievs mūs katru, atbilstoši savai kārtai un aicinājumam ir apveltījis ar Svētā Gara spēku, ar dāvanām, kuras varam lietot Dieva Valstības celšanai. Tādēļ nebaidīsiemies lietot šīs dāvanas, un ciešā saiknē ar draudzi, kopienu, garīdzniekiem ļausim Svētajam Garam mūs lietot pēc savām vajadzībām.
3. Ko - koinonia

"Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā." (Rom 12, 9-10) "Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā." (1 Kor 16,14) "No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." (Jņ 13,35) Mīlestība ir kristiešu "atpazīšanās zīme". Šajā laikā līdz Vasarsvētkiem, varam lūgt Svēto Garu, lai Viņš pavairo mūsos mīlestību. Mīlestību ģimenēs, mīlestību draudzēs, kopienās, mīlestību mūsu starpā.

2 komentāri:

 1. RE "Daudzi mūsdienās zin par Jēzu, zina ticības patiesības, bet tas vēl automātiski nepadara viņus par Kristus mācekļiem."

  Kādā veidā Jūs esat nonācis pie atziņas, ka daudziem mūsdienu cilvēkiem ir lielas ticības patiesību zināšanas? Mana pieredze liecina par pretējo.
  Pirms kāda laika lasīju pētījumu, ka patlaban 80% Itālijas ticīgo(?) nezina 10 Dieva baušļus. Ja gribat ieraudzīt "zināšanu" patieso ainu, pajautājiet cilvēkiem, ko mēs svinēsim Vasarsvētkos.

  P.S. Protams, baušļu zināšana nebūt negarantē to ievērošanu. Tomēr baušļu nezināšana garantē to pārkāpšanu.

  AtbildētDzēst
 2. Dīvainās runas (arī no Baznīcas vadītāju puses) par ticīgo pārmērīgajām zināšanām ļoti atgādina Izglītības ministrijas ultraliberālo ierēdņu pseidomodernās tēzes par "skolu un augstskolu pārāk lielo uzsvaru uz teorētiskajām zināšanām, atstājot novārtā emocijas un praktisko pielietojumu".
  Bezmaz varētu padomāt, ka mums apkārt klīst milzīgi daudzumi dažādu zinātņu teorētiķu. Diemžēl realitāte ir diametrāli pretēja - aizvien mazāk paliek cilvēku, kas zina reizrēķinu.
  Cik daudzi katoļi būs spējīgi atbildēt, kas ir apustulis Pāvils? Katoļiem par kaunu, jebkurš protestantu sektants zinās atbildi.
  Kādreiz uzskatīju Katoļu Baznīcu par pēdējo bastionu, kas vēl pretojas cilvēces virzībai "atpakaļ pie pērtiķa". Diemžēl, esmu rūgti maldījies.

  AtbildētDzēst