Kunga pasludināšanas svētkos aicina salikt garīgās adopcijas solījumus


Atsevišķās katoļu baznīcās Latvijā jau ir izveidojusies tradīcija Kunga pasludināšanas svētkos, 25. martā, Sv. Mises laikā piedāvāt ticīgajiem salikt garīgās adopcijas solījumus. Cilvēks, kurš uzņemas garīgo adopciju, sola, ka deviņus mēnešus lūgsies kāda vēl nedzimuša bērna nodomā, kuram draud nāves briesmas, kā arī to vecāku nodomā, kuri šaubās par vēlmi pieņemt savu vēl nepiedzimušo bērnu.
Šogad 25. marts iekrita Lielās nedēļas pirmdienā, tāpēc Baznīca Kunga pasludināšanas svētkus pārcēla un tos svinēsim 8. aprīlī. Tas nozīmē, ka arī garīgās adopcijas solījumus šogad varēs salikt 8. aprīlī.
Par garīgās adopcijas pirmsākumu uzskata laiku pēc Dievmātes parādīšanās Fatimā. Dievmāte aicināja lūgties Rožukroni, gandarot par grēkiem un tos nožēlojot. 1987. gadā garīgā adopcija tika ieviesta Polijā. Pirmais garīgās adopcijas centrs radās paulīniešu baznīcā Varšavā, kur 1987. gada 2. februārī notika pirmie garīgās adopcijas solījumi. No turienes šī tradīcija izplatījās pa visu Poliju un ārpus tās robežām. Datums netika izvēlēts nejauši - 25. martā atceramies dienu, kad Marija pateica Dievam savu „jā" un ļāva pasaulē ienākt Pestītājam.
Latvijā garīgo adopciju ieviesa kustība „Par dzīvību!" 2001. gadā ar paulīniešu atbalstu. Pirmie cilvēki garīgās adopcijas solījumus salika Skaistkalnes Dievmātes - Ģimeņu aizbildnes svētnīcā, bet pēc tam tradīcija izplatījās arī citos dievnamos. Piemēram, garīgi adoptēt nedzimušu bērniņu var arī Aglonas svētku laikā - 14. augusta rīta Sv. Misē.

Tradicionāli kustība „Par dzīvību!" piedāvā salikt garīgās adopcijas solījumus Kunga pasludināšanas svētkos. Tas ir laiks, kad kustība organizē pavasara rekolekcijas Skaistkalnē un garīgās adopcijas solījumu salikšana ir rekolekciju kulminācija, kurai pievienojas arī citi ticīgie Skaistkalnes Dievmātes - Ģimeņu Aizbildnes svētvietā. Tā notiks arī šogad - Skaistkalnē garīgās adopcijas solījumu salikšana paredzēta svētdienas, 7. aprīļa, Sv. Mises laikā pl. 12.

Garīgi adoptējot vēl nedzimušo bērniņu, ticīgais apņemas deviņu mēnešu laikā ik dienas lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu („Tēvs mūsu", 10 „Esi sveicināta", „Gods lai ir..."), kā arī speciālu lūgšanu bērna un viņa vecāku nodomā, kuru var atrast kustības „Par dzīvību!" mājas lapāwww.prolife.lv. Lūgšanai var pievienot brīvprātīgi izvēlētas papildus apņemšanās, piemēram, biežu grēksūdzi, Svēto Komūniju, Vissv. Sakramenta adorāciju, Svēto Rakstu lasīšanu, gavēni ar maizi un ūdeni, atteikšanos no sliktiem ieradumiem u. c.
Kustība „Par dzīvību!" aicina ticīgos, kas Skaistkalnē ierasties nevarēs, bet vēlas garīgi adoptēt nedzimušu bērnu, kuram draud nāves briesmas, privāti salikt garīgās adopcijas solījumu, nolasot solījuma tekstu jebkurā citā baznīcā. Tāpat pastāv iespēja organizēt garīgās adopcijas solījumu salikšanu savās draudzēs. Lai to īstenotu, jāvienojas ar draudzes prāvestu, bet solījumu tekstu var izdrukāt no www.prolife.lv. Solījumus tādā gadījumā saliek uzreiz pēc sprediķa.
Garīgās adopcijas solījumu salikšanai nav obligāti jānotiek Kunga pasludināšanas svētkos. Sv. Misi šai nodomā var organizēt arī citā svētdienā vai svētkos, īpaši tādos, kas veltīti Dievmātes godam. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: prolife@inbox.lv. Par savu apņemšanos vēlams informēt kustību "Par Dzīvību" (LV-1050, Rīgā, Klostera ielā 4).

Solījuma teksts 
Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte Marija, visi eņģeļi un svētie, es (vārds, uzvārds), vēloties aizsargāt nedzimušos, stingri apņemos un solu, ka no šīs dienas (datums)... svētkos, ņemu garīgajā adopcijā vienu bērnu, kura vārds ir zināms tikai Dievam, lai katru dienu deviņu mēnešu garumā lūgtos par viņa dzīvības saglabāšanu, kā arī par cilvēkam cienīgu dzīvi pēc piedzimšanas.

Apņemos: 
* lūgties ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā;
* lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu;
* pildīt manas papildus brīvprātīgās apņemšanās: (...)

Ikdienas lūgšana nedzimušā bērna nodomā 
Kungs Jēzu, ar Tavas Mātes Marijas aizbildniecību, kura Tevi dzemdēja ar mīlestību, kā arī ar sv. Jāzepa - uzticīgā vīra aizbildniecību, kurš rūpējās par Tevi pēc piedzimšanas, es lūdzu šī nedzimušā bērna nodomā, kuru esmu garīgi adoptējis (-usi), bet kurš atrodas nāves briesmās. Lūdzu, dāvā vecākiem mīlestību un drosmi, lai viņi neatņemtu savam bērnam dzīvību, kuru Tu viņam dāvāji. Amen.
LRKB IC, www.katolis.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru