Lūgšana pirms interneta lapu atvēršanas

Visvarenais un Mūžīgais Dievs,
Kas radīji mūs pēc Savas līdzības
Un liki mums meklēt to, kas labs,
patiess un skaists,
īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla,
mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums,
ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību,
lai mēs, apmeklējot interneta lapas,
virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams,
un raudzītos ar mīlestību un iecietību
uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

Pārpublicēts no www.katedrale.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru