Vasarssvētki Siguldā

Aicinām uz Vasarsvētku vigiliju Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā sestdien, 18.05. plkst.19.00.

Līdzi ņemiet sirds gaismu un tējas svecīti (vai vairākas).Iesim Gaismas ceļu un svinēsim vigilijas Sv.Misi. Iespējams saņemt Grēksūdzes sakramentu, lūgt Svētā Gara dāvanas un pateikties par saņemto.

Betānijas dominikāņu māsas un Siguldas Jēzus Sirds draudze.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru