Sākas svētceļojumu laiks uz Aglonu!


Pāvesta Franciska preses konference lidmašīnā. Video. Angļu val.

Lielvārdes katoļu draudzes sludinājumi 28.07.2013

Lielvārdes katoļu draudzes paziņojumi 28.07.2013

Kapusvētki 2013.gadā

Lielvārdes katoļu kapos 4.augustā 12.00
Lielvārdes Lāčplēša kapos 4.augustā 14.00
Ciemupes kapos 10. augustā 14:00
Ķeguma kapos 24. augustā 13:00
Lēdmanes kapos 24. augustā 15:30
Ogres pilsētas kapos 25. augustā 14:00

Tiek organizēts brauciens ar autobusu uz Aglonas svētkiem 14. Un 15.augustā. Ja ir gribētāji, pieteikties pie Geņas, 28218112

Aicinājums parakstīties par nedzimušu bērnu aizstāvību Eiropas mērogā. Ir nepieciešami pases dati.

Nākamsvētdien visi ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai. Atbalstīsim mūsu nākamos priesterus gan ar lūgšanām, gan materiāli.

Svētki: 29.jūlijā: sv. Marta, 31.jūlijā: sv. Ignācijs no Lojolas; 25.jūlijā: sv. Jēkabs;
Lasīsim katolisko presi.

Intervija ar iniciatīvas "Viens no mums" koordinatoru Latvijā Jāni Lulli


Nu jau vairākus mēnešus Latvijā notiek parakstu vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvas "Viens no mums" atbalstam. Šis projekts paredz aizliegumu no ES fondiem finansēt darbības, kas apdraud nedzimušo bērnu tiesības uz dzīvību. Par to, kā virzās iniciatīva un kāpēc ir vērts aizstāvēt vismazāko sabiedrības locekļu tiesības dzīvot, sarunājos ar iniciatīvas koordinatoru Latvijā Jāni Lulli.
- Kas ir šīs iniciatīvas būtība, par ko konkrēti tiek vākti paraksti?
Būtībā runa ir par to, lai aizliegtu finansēt darbības, kuru veikšanai ir nepieciešams iznīcināt cilvēka embrijus. Katram ES valstu pilsonim ir tiesības izteikt likumdošanas priekšlikumu. Šim nolūkam visās dalībvalstīs ir jāsavāc 1 miljons parakstu, bet tieši Latvijā - 6750 parakstu. Parakstu vākšana notiek vienlaicīgi uz papīra lapām un caur internetu. Un uz doto brīdi uz veidlapām ir savākti 1892 paraksti. Vēl 650 paraksti ir iesniegti elektroniski.

- Bet kāpēc vispār būtu jāparakstās? Daudziem šķiet, ka Eiropas lietas no mums ir tālu.
Parēķināsim tuvāk, no kurienes tā Eiropas nauda nāk. Tā nāk no mūsu nodokļiem. Sanāk, ka cilvēks, kurš maksā nodokļus Eiropas Savienībai, finansē arī abortus, piemēram, Dienvidamerikā vai Āfrikā, visur tur, kur ES atbalsta dzimstības kontroles programmas. Mums ir iespēja parādīt savu pozīciju par dzīvību. Protams, Eiropas Komisijai ir tiesības nepieņemt šo iniciatīvu izskatīšanai, bet šāda varbūtība ir minimāla. Viss ir atkarīgs no sabiedrības atbalsta.
Starp citu,  EK ir deklarējusi neitrālu nostāju jautājumos, kur dalībvalstu pozīcijas atšķiras. Tomēr "European Dignity Watch" pētījums 2012. gadā parādīja, ka šis paziņojums ir formāls. ES finansē Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF) un "Marie Stopes International" programmas, atbalstot gan abortus, gan pētījumus, kas nerespektē cilvēka tiesības uz dzīvību.

Kapusvētku laiks ir sācies

Klāt vasara un arī kapusvētku laiks, kad daudzās Latvijas kapsētās notiks tradicionālie kapusvētki. Vēlos nedaudz izgaismot šīs tradīcijas vēsturi un vērst uzmanību uz dažiem svarīgiem aspektiem, kas ļaus ikvienam labāk un skaidrāk izprast kapusvētku nozīmi.
Kristieši, jau pirmajos gadsimtos īpaši lūdzās par aizgājušiem un piesauca svēto cilvēku aizbildniecību. Tas pamatojās uz Bībeles liecībām un apziņu, ka aizgājušie cilvēki nav miruši, bet ir dzīvi pārdabiskajā realitātē – debesu valstībā. „Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs.” (Mt 22,32). Ja jau mēs dzīvie varam lūgties viens par otru, tad vēl vairāk aizgājušie cilvēki, kuri ir dzīvāki par mums var aizlūgt par mums un mēs par tiem, kas izcieš īslaicīgu sodu šķīstītavā. Par to runā Bībele: „katra darbs tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu; ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. (1 Kor 13-15) Pirmajos trīs vajāšanu gadsimtos dievkalpojumi un aizlūgumi par mirušajiem notika katakombās, jeb pazemes kapa vietās, jo citur nebija patvēruma no vajātājiem.

Noslēguma svētā Mise Riodeženeiro svētdien, 28.jūlijā. Tiešraide 15.30 pēc LV laika

Nakts vigilija kopā ar pāvestu Francisku Riodeženeiro svētdien, 28.jūlijā. Tiešraide 1.15 pēc LV laika

Kur Baznīca ņem naudu?

Pēdējā laikā aizvien vairāk uzzinu no citiem cilvēkiem par situācijām, ka garīdznieki par garīgajiem pakalpojumiem prasa noteiktas un lielas summas. Nenoliedzu, finanses ir vajadzīgas gan sevis, gan draudzes uzturēšanai, tomēr ir svarīgi salikt pareizus akcentus un ievērot samērīgumu. 

10.augustā Baznīca svinēs svētā Laurencija dienu, tādēļ atļaušos citēt no J. Broka, "Katoļu Dzeives" izdotajiem "Svēto dzīves aprakstiem": "Kad Romas ķeizars Valeriāns 258.gadā pavēlēja valstī iznīcināt visus kristiešu bīskapus un priesterus, bet pārējos kristiešus pakļaut dažādām represijām, pāvests Siksts II diakonam Laurencijam teica, ka nāve Kristus dēļ nav mocības un jaunais diakons ir apliecinājis, ka viņš priecājas par tās dienas tuvošanos, kurā varēs redzēt Dievu. 
Pēc pāvesta nomocīšanas ticīgos pārņēmušas bailes, bet Laurencijs viņš drošināja un teica, lai viņi priecājas, jo par nedaudz pacietības mocībās drīz varēs saņemt mūžīgo laimi. 
Tūlīt arī pats Laurencijs tika saukts pie Romas prefekta, lai viņš atdotu Baznīcas dārgumus. Laurencijs apliecināja, ka tiešām Baznīca esot bagāta ar tādiem dārgumiem, kādu ķeizaram neesot, un viņš arī ir apsolījis tos parādīt. Prefekts, nesaprazdams, par kādiem dārgumiem Laurencijs runā, viņu palaida pēc tiem un ar nepacietību gaidīja viņa atgriešanos. Laurencijs ir ieradies ar lielu pulku dažādu nabagu un invalīdu un, rādīdams tos ķeizara ierēdnim, pateicis, ka tie ir Baznīcas dārgumi, par kuriem turpmāk ķeizaram jāgādā. Ķeizars lika atdot svēto Lauranciju mocībām."

Pasaules Jauniešu Dienu atklāšanas svētā Mise (vada Riodeženeiro arhibīskaps, ap 1.00 pēc LV laika)

Par Liepājas diecēzes bīskapu nominēts Sv.Franciska draudzes viceprāvests Viktors Stulpins


Šodien, 20. jūlijā, pulksten 12 Liepājas diecēzes administrators bīskaps Edvards Pavlovskis sasauktā sapulcē Liepājas kūrijā paziņoja, ka pāvests Francisks par Liepājas diecēzes bīskapu nominējis Rīgas Sv.Franciska draudzes viceprāvestu Vitoru Stulpinu.

Lielais notikums – Pasaules Jauniešu dienas Riodežaneiro – tuvojas


23. - 28. jūlijā Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro norisināsies 28. Pasaules Jauniešu dienas (PJD), kas pulcēs jauniešu no visas pasaules, lai kopīgi vēl vairāk atklātu Kristu un svinētu savu ticību. Jauniešu dienu laikā būs izdzīvotas Svētās Mises, bīskapu un priesteru vadītas katehēzes, visdažādākie kultūras programmas vakari, Krusta ceļš un Vigīlijas nakts kopā ar pāvestu Francisku.
Pāvesta Franciska vizīte Brazīlijā
Lēmumu, ka šī gada PJD notiks Riodežaneiro, pirms diviem gadiem pieņēma pāvests Benedikts XVI, bet uz turieni pie jauniešiem dosies Francisks. Interesanti, ka arī Benedikta XVI pirmais ceļojums 2005. gadā bija uz dzimteni, lai gan lēmumu, ka tā gada PJD notiks Ķelnē, pieņēma viņa priekštecis Jānis Pāvils II. Līdzīga pieredze ir arī Franciskam, kura pirmais ceļojums būs uz dzimto Latīņamerikas kontinentu. Taču Brazīlijas apmeklējuma programmu gan pāvests Francisks neatstāja bez izmaiņām. Pēc viņa lūguma tai tika pievienoti vairāki elementi, kā rezultātā programma ir kļuvusi intensīvāka. Tā piemēram, Francisks dosies svētceļojumā uz Aparecidas baziliku, apmeklēs Riodežaneiro graustu rajonus un slimnīcas. Plašāk apmeklētie PJD notikumi ar pāvesta piedalīšanos būs Krustaceļš ar jauniešiem pa Kopakabanas pludmali 26. jūlijā, Sv. Mise ar bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām un semināristiem Sv. Sebastiāna katedrālē 27. jūlijā, Vigīlijas nakts 27. jūlijā vakarā un Sv. Mise kopā ar visiem dalībniekiem 28. jūlijā no rīta Campus Fidei.

Pasaules Jauniešu Dienas Riodeženeiro kopā ar pāvestu Francisku no 22.-28.jūlijam
Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 10.-12.augusts (privātai lietošanai)

SVĒTDIENA, 10 augusts

(lūdzas sestdienas vakarā)


I Vesperes


Himna
Tava, Kungs, griba pasauli veido,
Tavs spēks vada zvaigznāju ceļus;
dienu Tu ietērpi gaismas rotā,
naktij dāvāji klusumu, mieru.

Pieņem, Kungs, pateicību, ko sūtām,
slavas dziesmu, kas skan Tavam godam,
jo ir laimīgi beigusies diena,
ko Tu labestībā mums devi.

Dvēsele noliecas Tavā priekšā,
prieka saucienā gavilē lūpas,
bijībā dziļā sveicinām Tevi,
sirds mīlestībā uz Tevi tiecas.

Saule noriet,k vakars un krēsla,
tumsa nomaina gaišo dienu.
Mūsu ticība nepazīst nakti,
jo pār mums spīd Tava gaisma.

Mēs lūdzam Tēvu un lu, un Garu,
Garu, kas svētī, Garu, kas vieno.
Varenais, Svētais, Trīsviegais Dievs,
sargā, Kungs, tos, kas paļaujas uz Tevi! Amen.

Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 8-10.augusts (privātai lietošanai)

II NEDĒĻAS CETURTDIENA, 8.augusts, svētais Dominiks

Laudes


Ant. Inv. Ant. Slavēsim Kristu, augsto Priesteri.

Himna
Lūk, gaismas lode ceļas,
nakts melnā projām bēg;
šai naktī sirdi spiedis
ir tumsas šausmu rēgs.

Nāk jauna, spoža diena
un gaisma sirdi skar –
no ļaunā pasargāta,
tā augšup tiekties var.
Lai labo steidzas uzņemt
acs, lūpas, rokas, sirds.
Kungs, vadi mūsu soļus,
kur Tava gaisma mirdz!

Mūs vienmēr modri vēro
Tavs gaišais acu skats,
no rīta līdz pat naktij
mūs labam māci Pats.

Mēs lūdzam Tevi šorīt:
uz lūgšanām mūs sauc,
lai nomodā mēs būtu,
lai sirds pie Tevis trauc.

Dievs, Tev un Tavam Dēlam
lai pateicība, gods,
un arī Svētam Garam,
kas mums no Tevis dots! Amen.

"Talantīgais" abortu veicējs

Sociālisma laikā Stojans Adaševičs kļuva plaši pazīstams visā Dienvidslāvijā kā viens no labākajiem speciālistiem abortu veikšanā. Pēc ārsta teiktā, savas medicīniskās karjeras laikā viņš ir veicis gandrīz 62 000 abortu. Kā talantīgs speciālists viņš ir piedalījies arī ārpusķermeņa apaugļošanas veikšanā (apaugļošana „in vitro”). Taču Dieva žēlastība dara brīnumus: 1980. gadu beigās S. Adaševičs piedzīvoja atgriešanos un kļuva par pareizticīgo kristieti. Kopš tā laikā slavenais ginekologs nes pasaulē dzīvības vēsti, aizstāvot nedzimušo bērnu tiesības un stāstot cilvēkiem patiesību par to, kas ir aborts un mākslīgā apaugļošana.

„Mākslīgā apaugļošana – cik tas ir labi! Tas taču ļauj palīdzēt tik daudzām sievietēm, kuras nav spējīgas ieņemt dabiskā veidā! Taču tā tas izskatās no ārpuses. Esmu to darījis un zinu, kā izskatās otrā puse,” norāda ginekologs. S. Adaševičs apstiprina vairāku ārstu un pētnieku atziņas, ka „in vitro” apaugļošanas procesā iet bojā vai tiek iznīcināts milzīgs skaits „nevajadzīgu bērnu”.

Dzīvība pret šašliku

„Dabiskā situācijā vienas olšūnas apaugļošana dod vienu jaunu cilvēku. Taču mākslīgās apaugļošanas efektivitāte ir ļoti zema. Tāpēc tiek veikta olnīcu hiperstimulācija ar hormoniem, lai dabūtu 5, 10, 20, pat 40 olšūnas. Piemēram, es atceros gadījumu, kad mēs šādi ieguvām 22 olšūnas. Taču apaugļot izdevās tikai 11 olšūnas. Tātad, tika radīti 11 mazie cilvēciņi,” stāsta S. Adaševičs. Tālāk ir nepieciešams implantēt apaugļotās olšūnas sievietes dzemdē. „Cik tad ņemt? Izlēmām, ka paņemsim septiņas, bet četras paliks rezervē, jo var gadīties, ka ar pirmo reizi nekas nesanāks,” atceras ārsts. Vēlāk izrādījās, ka mātes organisms ir „pieņēmis” piecus no septiņiem bērniem, kas jāuzskata par salīdzinoši labu radītāju. „Bet sieviete taču nevar dzemdēt piecus bērnus! Ko darīt? Dažus var nogalināt. Tas notiek ļoti vienkārši – ievadot bērniem šļirci ar alkoholu,” saka ginekologs.

„Kolēģis, kurš to darīja, paņēma šļirci un paziņoja: „Tagad es nobeigšu to labo!” Un noslepkavoja bērnu. Pēc tam viņš nogalināja arī to, kas bija pa kreisi. Un tad viņš pateica: „Nobeigšu to, kurš ir pa vidu.” Es viņam iebildu: „Nedari to! Viņa taču spēj dzemdēt trīnīšus!” Tomēr viņš atbildēja, ka negrib. Tad es piedāvāju: „Paklau, nedari to! Es tevi aizvedīšu uz kebabu vai serbu šašliku!” Tā S. Adaševičam izdevās pierunāt kolēģi atstāt sievietes dzemdē trīs bērnus.

Kāda atšķirība starp 10 Dieva un 5 Baznīcas baušļiem?

Vispirms ir jānodala 10 Dieva baušļi, kuri ir Dieva doti un līdz ar to nemainīgi un 5 Baznīcas baušļi, kuru autors ir Baznīca un laika gaitā tie ir pakļauti izmaiņām.

Kā radās Baznīcas baušļi? 

Pirmā šo baušļu versija parādījās Laterāna IV koncilā, 1215.gadā. Koncils noteica, ka katolim reizi gadā vajag izsūdzēt grēkus, Lieldienu laikā. Vēlāk svētais Antonijs Pierozzi (Florences arhibīskaps, dominikānis, teologs) izstrādāja deviņu baušļu sarakstu ("Summa theologica", Venēcija, 1477). Tas nebija Baznīcas oficiālais dokuments, bet katehētiska rakstura saraksts, kas apkopoja Baznīcas likumus un prakses, kuras autors uzskatīja, ka katram katolim vajag zināt un ievērot. Kādi bija šie ieteikumi:

1. Svēto dienu svētīšana;
2. Ievērot Baznīcas noteiktos gavēņus, piemēram Lielo gavēni;
3. Atturēties no gaļas ēdieniem visās piektdienās;
4. Izklausīt svēto Misi visās svētdienās un svētkos;
5. Izsūdzēt grēkus un pieņemt Svēto Komūniju vismaz reizi gadā, Lieldienās un pirms tam gavēt;
6. Baznīcai maksāt "desmito tiesu";
7. Izsargāties no jebkādām darbībām, kas izraisa ekskomuniku latae sententiae, jeb izslēgšanu no Baznīcas;
8. Izvairīties no ekskomunicētajiem;
9. Nepiedalīties dievkalpojumos, ko veic garīdznieki, kuri dzīvo publiskā konkubinātā.

Svētceļojumi uz Aglonu

Liepāja - Aglona
Iziešana 27.jūlijā no Liepājas sv.Jāzepa katedrāles, plkst 7.45
Pieteikties svētceļojumam var pa tālruni : 26578580.
Papildinformācija par svetceļnieku tikšanos: http://www.katedrale.lv/index.php?id=18223

Caritas Latvija svētceļojums Pļaviņas - Aglona
3. - 13.augusts
Pieteikšanās līdz 29.jūlijam pa telefonu: 29479893,  20032459 vaiinfo@caritas.lv 

Rīgas Sv.Jēkaba katedrāle - Aglona
Iziešana 1.augustā pēc Sv. Mises plkst. 8, ieiešana Aglonā - 13. augustā. Dalības maksa 30 lati, gulēšana teltīs. Tikšanās un informācija par svētceļojumu 28. jūlijā pēc Sv. Mises plkst. 15 Klostera ielā 4. Pieteikšanās pie Jāņa: 26657297 (zvanīt sākot no plkst. 12). 

Svētceļojums Aizkraukle - Aglona 2013
5.augusts - 15.augusts
Pieteikties līdz28.jūlijam.Pa tālruni: 26767760 (Ilze), 26510151 (Nīls)
Svētceļojumu vadīs priesteri Māris Zviedrs un Ilmārs Tolstovs.

Lielvārdes katoļu draudzes paziņojumi 14.07.2013

Lielvārdes katoļu draudzes paziņojumi 14.07.2013

Kapusvētki 2013.gadā

Lielvārdes katoļu kapos 4.augustā 12.00
Lielvārdes Lāčplēša kapos 4.augustā 14.00
Madlienas kapos 28.jūlijā plkst. 16.00
Ciemupes kapos 10. augustā 14:00
Ķeguma kapos 24. augustā 13:00
Lēdmanes kapos 24. augustā 15:30
Ogres pilsētas kapos 25. augustā 14:00

Dievkalpojumu kārtība Lielvārdes Romas katoļu Baznīcā

Adrese: Meža iela 18

Svētdienās un svētku dienās svētā Mise 11.00
Darbadienās:
Pirmdien 7.15
Otrdien 19.00
Trešdien 7.15
Ceturtdien 19.00
Piektdien 7.15
Sestdien 19.00

Apmēram stundu pirms katra dievkalpojumu Vissvētākā Sakramenta adorācija un iespēja pieiet pie grēksūdzes.

Priesteris Ilmārs Tolstovs, 26382126, priesteris.ilmars@gmail.com

Lielvārdē pie kapiem apzog automašīnu

Negodīgiem cilvēkiem arī baznīca un kapi nav škērslis, lai realizētu savus noziedzīgos nodomus. Valsts policija informē, ka 3.jūlijā, 1997.gadā dzimušais A. Lielvārdē, Meža ielā, pie Romas katoļu kapiem, izdarīja zādzību no automašīnas "Citroen Berlingo".

Jaunietis savu vainu atzīst. Uzsākts kriminālprocess.

Savukārt 4.jūlijā  Lielvārdē, Meža ielā, sabojātas Romas katoļu draudzes mājas durvis un šķūnītis. Policija noskaidro notikušā apstākļus un sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1995.gadā dzimušos K. un R.

Pārpublicēts no Ogrenet.lv

Svētceļojums no Aizkraukles uz AglonuJaunākie notikumi

Dārgie bloga lasītāji! Man ļoti jāatvainojas, ka pēdējā laikā ir samērā maz ierakstu manā blogā, bet ir taču vasara! :) Tādēļ aicinu visus vairāk brīvo laiku pavadīt atpūšoties, brīvā dabā, bet protams, neaizmirstot par Dievu. Arī manā dzīvē notiek dažādas izmaiņas, un sākot no šī gada 4.jūlija esmu Lielvārdes, Madlienas, Krapes Ķeipenes un Jumpravas katoļu draudžu administrātoru. Tas nozīmē, ka uz laiku pildīšu prāvesta pienākumus šajās draudzēs. Līdz ar to, mazāk laika paliek lai rakstītu blogā. Bet nekas. Rudenī atsāksim visu no jauna.

Nākamnedēļ, Vecbebros notiks Rīgas svētā Jēkaba katedrāles bērnu nometne. Aicinu visus lūgties, lai Dievs vada visus vadītājus un bērnus, kas tajā piedalīsies.