Par Liepājas diecēzes bīskapu nominēts Sv.Franciska draudzes viceprāvests Viktors Stulpins


Šodien, 20. jūlijā, pulksten 12 Liepājas diecēzes administrators bīskaps Edvards Pavlovskis sasauktā sapulcē Liepājas kūrijā paziņoja, ka pāvests Francisks par Liepājas diecēzes bīskapu nominējis Rīgas Sv.Franciska draudzes viceprāvestu Vitoru Stulpinu.
Pāvesta vēstuli klātesošajiem Liepājas diecēzes priesteriem, draudzes un mediju pārstāvjiem nolasīja emeritētais bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis.
Pēc aspsveikumu saņemšanas nominētais bīskaps īsā uzrunā sacīja: "Tas ir negaidīts pagrieziens manā dzīvē. Rīdzinieks nonāk Kurzemē. Uzzinot šo ziņu, pirmajā brīdi jautāju sev - Kāpēc es? Taču, ja Dievs caur pāvestu tā ir lēmis, būtu pretēji sirdsapziņai teikt - nē. Pēc pārdomām otrās dienas vakarā es devu savu "jā" vārdu."
Jaunā bīskapa konsekrācijas svinības notiks 7. septembrī Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē. Par laiku tiks vēl ziņots.
Priesteris Viktors Stulpins par bīskapa devīzi izvēlējies apustuļa Toma sacītos vārdus Kristum - "Mans Kungs un Mans Dievs".
Jelgavas diecēzes bīskaps un Liepājas administrators E.Pavlovskis novēlēja, lai neskatamies uz to, ka nominētais bīskaps ir jauns gados. Bīskaps nav saistīts ar vecumu vai doktora grādiem. Jāklausa tam, kuru Dievs izvēlējis.
Pr. Viktors Stulpins ir dzimis 1971. gada 26. septembrī, Rīgā. Mācījās Rīgas 69. vidusskolā. Pēc 8. klases turpināja mācības Rīgas Celtniecības tehnikumā. 1990. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā un 1995. gada 11. jūnijā tika iesvētīts par priesteri. 1995. - 1996. g. ir vikārs Gulbenē un Alūksnē. No 1996. gada prāvests Aizkrauklē un apkārtējās rajona draudzēs. Kopš 2010. gada Rīgas Garīgā semināra inspektors un ekonoms, pasniedzējs RARZI, kā arī Rīgas Sv. Franciska draudzes viceprāvests.

foto un teksts: Katedrāle.lv

Il Papa ha nominato Vescovo di Liepāja (Lettonia) il Rev.do Viktors Stulpins, finora Vice Rettore ed Economo del Seminario maggiore di Riga, nonché Vice parroco di San Francesco nella medesima città.
 Rev.do Viktors Stulpins
Il Rev.do Viktors Stulpins è nato il 26 settembre 1971 a Riga. Ha conseguito il diploma di Scuola Superiore, con la qualifica in campo edilizio. Quindi è entrato nel Seminario maggiore di Riga, dove ha compiuto gli studi filosofici e teologici.
È stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Riga il 1° giugno 1995.
Dopo l’ordinazione sacerdotale, è stato parroco dal 1995 al 2010 nelle parrocchie di Aizkraukle, Irši, Koknese, Skrīveri e Vecbebri.
Dal 2010 ricopre l’incarico di Vice Rettore ed Economo del Seminario maggiore di Riga, nonché Vice parroco presso la parrocchia San Francesco nella medesima città. Inoltre, è stato Docente presso l’Istituto Teologico di Riga e membro della Commissione di Arte Sacra della medesima arcidiocesi.

www.vatican.va


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru