Komentārs Lūkas 16, 1-8

Mēģinājums skaidrot Lūkas 16:1-8

Šī ir viena no sarežģītākajām Jaunās Derības Svēto Rakstu līdzībām.
"Vispirms jāņem vērā tā laika finansu operācijas. Obligācijas un parādzīmes apgrozījās Ēģiptē, Asīrijā, Palestīnā, Grieķijā, Romā un Indijā. Jozefs Flāvijs (Jūdu vēsturnieks) ziņo, ka 33 - 34. G. Hēroda Agripa, būdams tuvu  bankrotam, aizņēmās 20 000 sudraba drahmu (Jūdu Senatne 18 6:3). Mantrausības pēc augļotāji prasīja 100 - 200% uzviju, lai gan Svētie Raksti to aizliedz (Izceļ (2 Mozus) 22, 25-25; Atk lik (5 Mozus) 23, 21-22; Levītu (3 Mozus) 25, 36-37). Līdzīga procentu likme attiecās arī uz labību, vīnu sāli, eļļu utt. Pārvaldnieks (gr. oikonomos) aizdeva īpašnieka mantu un noteica ienākumu. Ja, piemēram, pēc pieciem gadiem viņš atlaida kādam pusi parāda, tad tomēr desmitkāršoja īpašnieka mantu. Bez tam viņam pašam pienācās komisija. Bet legalitāte šeit nav uzmanības centrā."(Prof. Aleksis Rubulis. Jēzus Kristus Evaņģēlija komentāri. Luvēna, 1994, 198.lpp.)

Bet Viņš sacīja arī saviem mācekļiem: Kāds cilvēks bija bagāts, un tam bija mantas pārvaldnieks. Un šis tika viņam apsūdzēts, it kā tas izšķiežot tā mantu. 2. Un viņš, to pasaucis, sacīja tam: Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par mantas pārvaldīšanu, jo tu pārvaldnieks vairs nevarēsi būt! 3. Bet pārvaldnieks sacīja sevī: Ko lai es daru, jo mans kungs atņem man mantas pārvaldīšanu? Rakt es nespēju, ubagot kauns. 4. Es zinu, ko darīt, lai viņi mani uzņemtu savās mājās, kad būšu atcelts no pārvaldīšanas. 5. Un viņš, ataicinājis pa vienam sava kunga parādniekus, sacīja pirmajam: Cik tu esi manam kungam parādā? 6. Un tas viņam sacīja: Simts mucu eļļas. Un viņš tam sacīja: Ņem savu parāda zīmi, apsēsties tūlīt un raksti piecdesmit! 7. Tad viņš sacīja otram: Bet tu cik esi parādā? Tas atbildēja: Simts mēru kviešu. Viņš tam sacīja: Ņem savu zīmi un raksti astoņdesmit! 8. Un kungs palielīja netaisnīgo pārvaldnieku, ka viņš gudri darījis, jo šīs pasaules bērni ir atjautīgāki savā ciltī nekā gaismas bērni. 9. Un es jums saku: iegūstiet sev draugus no netaisnas bagātības, lai tad, kad jūsu pietrūks, uzņemtu jūs mūžīgajos mājokļos.

Skaidrojums.Bet Viņš sacīja arī saviem mācekļiem: Kāds cilvēks bija bagāts, un tam bija mantas pārvaldnieks. Un šis tika viņam apsūdzēts, it kā tas izšķiežot tā mantu. Šeit bagātais cilvēks ir domāts Dievs Tēvs, kam pieder visas pasaules bagātības. Mēs esam šo bagātību pārvaldnieki. Dievs cilvēkam Radīšanas grāmatā (1 Mozus) uztic visu zemi, lai cilvēks gudri un racionāli to pārvaldītu.  2. Un viņš, to pasaucis, sacīja tam: Ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par mantas pārvaldīšanu, jo tu pārvaldnieks vairs nevarēsi būt! Mums katram pienāks nāves brīdis, kad Dievs prasīs norēķinu par mums uzticēto šīs pasaules pārvaldīšanu, gan materiālā ziņā, kā arī garīgajā sfērā - attiecības ar tuvāko un pašu Radītāju.   3. Bet pārvaldnieks sacīja sevī: Ko lai es daru, jo mans kungs atņem man mantas pārvaldīšanu? Rakt es nespēju, ubagot kauns. 4. Es zinu, ko darīt, lai viņi mani uzņemtu savās mājās (respektīvi - Dieva valstībā), kad būšu atcelts no pārvaldīšanas (nāve). 5. Un viņš, ataicinājis pa vienam sava kunga parādniekus (apkārtējie cilvēki, dažādi parādi gan tiešā - materiālā nozīmē, gan tīri garīgajā), sacīja pirmajam: Cik tu esi manam kungam parādā? (Šeit domāti ne tikai parādi attiecībā pret kungu, bet arī pret mums, jo mēs esam pārvaldnieki, tātad mēs reprezentējam kungu, arī mēs šajā pasaulē esam "Dieva godības attēls". Pēc mūsu rīcības spriež par Baznīcu, Dievu. Mēs esam Dieva bērni, Gaismas bērni.)6. Un tas viņam sacīja: Simts mucu eļļas. Un viņš tam sacīja: Ņem savu parāda zīmi, apsēsties tūlīt un raksti piecdesmit! 7. Tad viņš sacīja otram: Bet tu cik esi parādā? Tas atbildēja: Simts mēru kviešu. Viņš tam sacīja: Ņem savu zīmi un raksti astoņdesmit! 8. Un kungs palielīja netaisnīgo pārvaldnieku (mēs visi esam netaisni pārvaldnieki - grēcinieki), ka viņš gudri darījis, jo šīs pasaules bērni ir atjautīgāki savā ciltī nekā gaismas bērni. (Ļoti bieži neticīgie cilvēki, pasaulīgie ļoti veikli un atjautīgi izplata ļaunumu virs zemes. Arī vērojot reklāmas aģentu darbību, kas izplata dažādus "mēslus" mēs redzam cik veiksmīgi, gudri un ar kādām metodēm viņi izplata šīs lietiņas. Mums no viņiem jāmācās šīs metodes pielietot Dieva Labās Vēsts prezentēšanā, sludināšanā, protams neaizmirstot ka nekad slikti līdzekļi neattaisno labu mērķi. 9. Un es jums saku: iegūstiet sev draugus no netaisnas bagātības (tā ir īpašnieka manta, sakrāta ar pārmērīgo augļošanu. Doma šeit, ka lai mēs, sludinot evaņģēliju to sludinātu līdzīgi kā šis pārvaldnieks ar 100 - 200% peļņu (tas nozīmē nevis naudas izteiksmē, bet lai mēs atgrieztu grēciniekus), kaut pasaules varām un valdniekiem (resp. Sātanam) tas nav likumīgi, taisnīgi). , lai tad, kad jūsu pietrūks (resp. tad kad mēs mirsim), uzņemtu jūs mūžīgajos mājokļos.

1 komentārs:

  1. Meklejot komentarus par so rakstu vietu uzgaju so saiti anglu valoda. Manuprat interesanti papildina Ilmara teikto.https://www.biblegateway.com/resources/commentaries/IVP-NT/Luke/Generosity-Handling-Money

    AtbildētDzēst