Laulāto Tikšanās Latvijā


Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas no 1994. gada. Pamata Rekolekcijās ir pabijuši vairāk kā 300 laulāto pāru. Pāriem pēc Pamata Rekolekcijām ir iespēja iesaistīties arī regulārās pēcrekolekciju tikšanās. No 2003. gada tiek piedāvāta arī Padziļināto Rekolekciju programma, kurā var piedalīties pāri, kas jau pabijuši Pamata Rekolekcijās. No 2012.gada tiks piedāvātas divu veidu padziļināto rekolekciju prgrammas.
Laulāto Tikšanās Pamata Rekolekcijās ir piedalījušies dažāda vecuma ļaudis ar dažādu laulības stāžu un dažādu konfesionālo piederību. Tiek aicinātas kā „labvēlīgas" laulības, tā arī laulātie pāri, kuri pārdzīvo nopietnu konfliktu un pat atrodas uz šķiršanās sliekšņa. Rekolekcijās piedalījās arī tādi laulātie pāri, kuriem bija nodoms atkal sanākt kopā pēc vairāku gadu separācijas.
Paralēli darbam ar laulātiem pāriem, Asociācija arī sagatavo pārus Laulības Sakramenta saņemšanai jeb rīko tā sauktās Saderināto un Iemīlējušos Tikšanās. Kopš 2003. gada pavasara apmeklēt šos kursus ir obligāta prasība visiem, kas gatavojas laulāties Katoļu Baznīcā Rīgas arhidiecēzē. Tas ir liels gods un arī atbildība Laulāto Tikšanās asociācijai, jo daudziem pāriem tā ir viena no pirmajām saskarēm ar Baznīcu un iespēja saņemt dzīvu liecību par kristīgu ģimenes dzīvi. Kopā jau vairāk kā 200 topošo ģimeņu ir piedalījušies šajās tikšanās.
Šobrīd Laulāto Tikšanās Latvijā darbojas vairākās pilsētās. 

Sīkāk:www.laulatiem.lv


Vispārīga informācija un mērķi


Laulāto Tikšanās ir rekolekciju kustība, kas piedāvā laulātajiem, kā arī pāriem, kas gatavojas laulībām, dialogu kā labākas savstarpējas iepazīšanas un saprašanās ceļu. Laulāto situācijā šis dialogs ir mīlestības atsvaidzināšanas, bet nereti arī atjaunošanas ceļš. Saderinātajiem dialogs ir savstarpējas iepazīšanas ceļš, kā arī iespēja pārbaudīt savu lēmumu salaulāties. Laulāto Tikšanās darba formu mērķis ir palīdzēt vīram un sievai labāk un dziļāk savstarpēji vienam otru izprast, kā arī skaidri noteikt viņu saišu sakramentālo dimensiju. Šo mērķi Laulāto Tikšanās mēģina sasniegt, piedāvājot laulātajiem tādu dialoga formu, kas no vienas puses ļauj vīram un sievai labāk savstarpēji iepazīties, no otras - smagu nesaskaņu gadījumā - ļauj iedarbīgāk atrisināt konfliktus starp laulātajiem. Laulāto Tikšanās harizmāts ir dialogs, kas ved uz autentisku laulāto SATIKŠANOS Kristus klātbūtnē.No baznīcas tiesību puses Laulāto Tikšanās ir privāta, starptautiska asociācija, uzticīga pāvestam, kurai ir Baznīcā juridisks statuss, kas apstiprināts saskaņā ar Katoļu Baznīcas likumiem, un seko Statūtu lēmumiem, kas apstiprināti Pāvesta Laju lietu Padomē. Visiem Asociācijas centriem visās valstīs saistošs ir vieni un tie paši Statūti.
Laulāto Tikšanās darba pamata forma ir divu dienu slēgtu rekolekciju rakstura tikšanās, kuras kalpo inspirācijai tālākai ikdienas dzīvei dialogā. Dalībnieki tajās ir pirmām kārtām ikreiz jauni laulātie pāri. Laulāto Tikšanās kopienu veido laulātie un priesteri, kas vada rekolekciju vīkendus, kā arī laulātie, kas piedalās dažādās pēcrekolekciju tikšanos formās. LT ir daļa no plašās Baznīcas pastorālās darbības ģimeņu aprūpes jomā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru