Nākamā svētā Mise Oslo 13.oktobrī plkst. 18.00Sākot ar septembra mēnesi svētās Mises, jeb katoļu dievkalpojumi Norvēģijā, Oslo notiks katra mēneša otrajā svētdienā. 

Nākamais dievkalpojums notiks 13.oktobrī plkst. 18.00. 

Šajā dienā pāvests Francisks uzticēs visu pasauli Dievmātes aizbildniecībai. Mēs, svētajā Misē būsim vienoti ar pāvestu.
Katehēze, jeb ticības mācības pieaugušajiem jau 15.00. Tiekamies pie baznīcas.

Pēc tam dievkalpojumi notiks šādos datumos:
10.novembrī un 15. decembrī.Dievkalpojumi notiks Jāzepa baznīcā (Akersveien 6, Oslo, Norvēģija) blakus sv.Olafa bazniicai (http://www.katolsk.no/organisasjon/kart?DBpl 18 00. 


Skatīt lielāku karti
 
Norvēģijā ieradīšos jau tās nedēļas nogales piektdienā, līdz ar to būs iespēja apmeklēt cilvēkus mājās, kārtot jautājumus par kristībām, iesvētībām (Pirmo Komūniju) un laulībām, kā arī ja cilvēks sen nav bijis pie grēksūdzes vai citām garīgām sarunām. Ja vēlaties mani uzaicināt, rakstiet epastu priesteris.ilmars@gmail.com 

Sīkāka informācija vēl sekos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru