Priesterim nekad nav taisnība

Itālijas pilsētiņā Karpineto nu jau vairākus gadus franciskāņu konvents stāvēja tukšs. Pēdējo minorītu tēvu Linu priekšniecība pārcēla uz konventu Artēnā, kur drīz viņš arī mira. Baznīcā laiku pa laikam dievkalpojumus svinēja augustīniešu tēvi no kaimiņu klostera. Lai iepriecinātu par priestera trūkumu noskumušos ticīgos, kādu dienu augustīniešu tēvs Luciāns pie baznīcas durvīm piestiprināja zīmīti ar aforismiem par ilgo gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā.

[...]

Ja prāvests sprediķo kādu minūti ilgāk - viņš ir liekvārdīgs.
Ja runā skaļā balsī - viņš bļauj.
Ja runā klusi - nevar nekā saprast.

Ja prāvestam ir laba mašīna - viņš ir šīs pasaules cilvēks - kapitālists.
Ja prāvestam nav mašīnas - tad viņš nav spējīgs piemēroties laikmeta prasībām.

Ja apmeklē ticīgos ārpus draudzes robežām - dauzās apkārt.
Ja ciemojas ticīgo ģimenēs - nekad nav mājās.
Ja prāvests vienmēr ir atrodams draudzes mājā - viņš neizrāda interesi par draudzes ticīgajiem.

Ja atgādina par ziedojumiem - domā tikai par naudu.

Ja nerīko svētkus, izbraucienus un sanāksmes - draudzē nav dzīvības.

Ja prāvests pacietīgi klausās grēksūdzes - neciešami velk garumā.
Ja ātri atlaiž no biktskrēsla - neprot uzklausīt.
Ja sāk dievkalpojumu laikā - nepagaida uz cilvēkiem.
Ja nogaida kādu minūti - neciena otra laiku.

Ja izdaiļo dievnamu - šķaidās ar draudzes līdzekļiem.
Ja saglabā pastāvošo iekārtojumu - atstāj novārtā rūpes par svētnīcu.

Ja vienatnē sarunājas ar sievieti - visai aizdomīgi.
Ja runā ar vīrieti - pavisam traki.

Ja pavada ilgāku laiku lūgšanā - neliekas ne zinis par saviem pienākumiem draudzē.
Ja neprot atrast laiku bieži atrasties baznīcā - tad tas nav Dieva cilvēks.

Ja pazīst savu ticīgo priekus un bēdas - bāž degunu ne savās darīšanās.
Ja neinteresējas par cilvēku problēmām - vienkārši egoists un savrupis.

Ja runā par tiesu un taisnību - maisās politikā.
Ja piesardzīgi vairās izdarīt slēdzienus lietās, kurās nav kompetents - pārstāv labējos.
Ja izrāda drosmi saukt lietas īstajos vārdos - pieder kreiso partijām.

Ja nesen iesvētīts - zaļš, bez pieredzes.
Ja aiz muguras ilgi gadi Dieva kalnā - vecs, palicis atpakaļ laika skrējienam.

Bet ja pārceļ uz citu draudzi, vai ja Debesu Tēvs aizsauc priesteri uz debesīm - tad neviens nespēj aizstāt mīļoto prāvesttēvu.

Tulk. pr. Andris Priede, KBV#186 (28.09.2001)

2 komentāri: