Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (3.daļa)

Vecā Derība "Un Es uzcelšu Savu derību starp Sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis." (1 Mozus 17,7); "Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij." (1 Mozus 22,18)Jaunā Derība "Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts "un dzimumiem", tas ir par daudziem, bet par vienu: "un tavam dzimumam", proti, Kristum." (Gal 3,16)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru