Bezvainīgā Ieņemšana - kas tā tāda?

8.decembrī (šogad 9.decembrī, jo 2 adventa svētdiena ir "stiprāki" svētki) Baznīca svin Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkus. Dogma par Marijas Bezvainīgo Ieņemšanu tika pasludināta 1854.gadā: "Svētlaimīgā Jaunava Marija kopš paša pirmā savas ieņemšanas brīža, pateicoties īpašai visvarenā Dieva žēlastībai un labvēlībai, cilvēces Pestītāja Jēzus Kristus dēļ ir tikusi pasargāta no jebkāda pirmgrēka traipa." Arī vēlākie notikumi mazā Francijas ciematiņā Lurdā apstiprināja šī svarīgā fakta patiesumu. 

Bet kāpēc mums ir jāsvin šie lielie svētki un ko tie nozīmē?

Vispirms jāsaka, ka šie ir Jaunavas Marijas svētki, bet cieši saistīti ar Jēzu Kristu. Jēzus Kristus - Dievs un Cilvēks nāca Jaunavas Marijas miesās. Bet lai Viņš, kurš ir Dieva Dēls un absolūti svēts varētu ienākt cilvēka - sievietes - Marijas miesās, bija svarīgi, lai šīs miesas būtu svētas un pasargātas no iedzimtā grēka traipa. Kā zinam, pēc Ādama un Ievas pārkāpuma visi cilvēki ir iedzimtā grēka skarti. Kristības sakramentā mēs tiekam atbrīvoti no šī grēka. Bet Jaunava Marija nevarēja saņemt kristības sakramentu, jo kristības devējs - Jēzus vēl tikai nāca. Tādēļ Dievs izdarīja "korekciju" dabiskajā lietu kārtībā un tajā brīdī, kad Marija ienāca Annas (Jaunavas Marijas mātes) miesās, Viņa, Marija jau tika atbrīvota no iedzimtā grēka un arī visas savas dzīves laikā no jebkura padarītā grēka. Tādējādi tika "aizsargāta" Jēzus dievišķība un Viņš varēja nākt tīrā, neskartā traukā - Jaunavas Marijas miesās. Svinot šos svētkus, mēs svinam un apbrīnojam Dievu, kuram ir tik brīnišķīgs plāns Marijas un katra mūsu dzīvē.

2 komentāri:

 1. Interesanti būtu uztaisīt katoļu vidū aptauju - cik daudzi no viņiem patiešām tic mariāniskajām dogmām (piemēram, dogmai, ka Marija ar miesu un dvēseli ir uzņemta debesīs)?
  Domāju, ka tādas aptaujas rezultātu mēs varam nojaust.
  Diemžēl, nekad homīlijās neesmu dzirdējis rūgto patiesību, ka grēki pret ticību (tātad, pret Dievu) ir daudz smagāki nekā grēki pret cilvēku. Piemēram, totāli korumpēti un noziedzīgi cilvēki paliek Baznīcas locekļi, ja vien viņi saglabā pareizu ticību. Taču, ja cilvēks noliedz kādu (kaut vai vienu) no dogmām vai apzināti uztur šaubas par to (kaut vai prātā), tad viņš automātiski skaitās izslēgts no Baznīcas.

  Atanāsija ticības apliecība.
  "Всякий, желающий спастись, должен прежде всего иметь кафолическую христианскую веру.
  Тот, кто не хранит эту веру в целости и чистоте, несомненно обречен на вечную погибель..."

  AtbildētDzēst
 2. Jāatgādina, ka Katolisko ticību nevaido kristiešu aptaujas, bet gan Vēsts, ko mēs saņēmām no Jēzus Kristus un kuru neskartā un nemainīgā veidā tālāknodod Baznīca, caur apustulisko Tradīciju.

  AtbildētDzēst