Svētās Komūnijas atteikšana nelaulātajiem nav sods

Pāvests: savā pamudinājumā „Evangelii gaudium” rakstīju par svēto Komūniju tiem, kas ir šķīrušies un dzīvo attiecībās bez laulībām.

Itāļu laikraksta „La Stampa” žurnālists Andrea Tornielli jautā pāvestam, ko viņš domāja ar dokumentā teikto, par „drosmīgām pastorālajām izvēlēm, attiecībā uz sakramentiem.” Daži komentētaji pieļāva, ka tur tiek runāts par svētās Komūnijas došanu tiem, kas ir šķīrušies un dzīvo kopā bez laulības citā savienībā. Pāvests Francisks, atbildē žurnālistam kliedē šīs šaubas: „Es runāju par kristību un svēto Komūniju kā garīgo barību, lai dotos uz priekšu un tos vajag saprast kā līdzekļus, nevis balvu vai atalgojumu. Daži uzreiz padomāja par sakramentiem ko dotu nelaulātajiem, kas dzīvo nesakārtotās attiecībās, tomēr es nerunāju par konkrētām situācijām. Vēlējos norādīt pašus pamatus. Ir nepieciešams vairāk cilvēkiem atvieglot ticību, nevis to kontrolēt.” Uz jautājumu, ko tad ar tiem, kuri šķīrušies, pāvests atbildēja: „Svētās Komūnijas liegšana šīm personām nav soda sankcija. Tas vienmēr ir jāatcerās. Tomēr par to es nerunāju šajā dokumentā, viņš pasvītroja.”

Tulkots no www.gosc.pl


Mans komentārs: no savas puses vēlos komentēt, ka tie katoļi, kuri ir laulājušies Katoļu Baznīcā, vai arī nekatoļi, kuri laulājušies savos dievnamos, vai neticīgie, kuri ir reģistrējuši savas savienības Dzimtsarakstu nodaļās, tiem ir derīga laulība (ja nav bijuši šķēršļi). Ja šie cilvēki šķiras un slēdz jaunas savienības ar citām personām, tad dzīvojot kopā bez laulības katoļi atrodas smaga grēka stāvoklī. Svētā Komūnija nozīmē dziļu, personīgu savienošanās ar Jēzu Kristu un šī satikšanās realizē kopību, jeb vienotību kāda pastāv Baznīcā. Tas cilvēks, kurš atrodas smaga grēka stāvoklī, lai ietu pie svētās Komūnijas, tam ir nepieciešams izsūdzēt grēkus pie katoļu priestera, kurš prezentē kopienu, jeb Baznīcu. Pēc grēku piedošanas saņemšanas, kad dvēsele tiek attīrīta no grēku vainām, katolis drīkst pieņemt svēto Komūniju. Grēksūdzē grēkus priesteris var piedot tikai tad, ja tiek izsūdzēti un nožēloti VISI grēki un cilvēkam ir apņemšanās laboties. Ja cilvēks nožēlo 99% grēku, bet vienu grēku nenožēlo un negrib laboties, tad grēku piedošana nevar tikt dota un saņemta. To sauc par greksūdzes sakramenta integralitāti, jeb kopumu. Tikai tad, ka cilvēks izsūdz VISUS grēkus ko atcerās, nožēlo VISUS grēkus ko izsūdz un apņemas mainīt savu dzīvi, grēku piedošana ir iespējama. Atgriežoties pie personām, kas dzīvo kopā nelaulātas, jāsaprot, ka Baznīca šos cilvēkus nenosoda un viņu stāvoklis arī nav nosodījuma stāvoklis, jo pat ja viņi nevar iet pie svētās Komūnijas, Baznīca viņus neatraida, bet aicina aktīvi piedalīties Baznīcas, draudzes dzīvē. Viņiem ir pieejami citi svētību avoti, kā piemēram daudzas un dazādas svētības. Daudziem no viņiem šī situācija ir radusies, ne vienmēr pašu vainas dēļ. Tādēļ aicinu visus, kas dzīvo kopā nelaulājušies, tomēr sakārtot savas attiecības, bet tos, kas ir iepriekš laulājušies, bet tagad dzīvo kopā citā savienībā, doties pie tuvakā katoļu priestera, lai pārrunātu šo jautājumu, vai arī doties uz Baznīcas Tiesu, lai izskatītu iepriekšējās laulības derīguma vai nederīguma jautājumu. Jo svēta komūnija ir visciešākā un visdziļākā vienotības iespējamība ar Jēzu Kristu, kāda ir iespējama šajā pasaulē. Un svētā Komūnija ir lielākā dāvana, ko Dievs mums dod šajā pasaulē. 

13 comments:

 1. Es tomēr uzdrošinos uzskatīt, ka Svētās Komūnijas atteikšana nelaulātajiem ir sods. Taču šo sodu uzliek nevis Dievs vai Baznīca, bet gan cilvēki paši ar savu rīcību sevi "atslēdz" no "strāvas" avota.
  Dīvaina gan šķiet šādu personu vēlme vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Ja indivīdi dzīvo grēcīgā savienībā (nevēloties neko mainīt) un vienlaicīgi piedalās Baznīcas dzīvē, tad vienīgais loģiskais pamatojums šādai rīcībai ir viņu cerēšana uz Dieva bezgalīgo žēlsirdību. Diemžēl, labi zināms, ka tā ir riskanta nostāja...

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Kā pāvests norāda, Svētā Komūnija nav uzskatāma par atalgojumu. Euharistija nav kaut kas, ko var nopelnīt. Cilvēks arvien ir necienīgs pieņemt Kristus Miesu un Asinis un nekādiem līdzekļiem nevar to nopelnīt. Tas, ko Baznīca dara - Tā nepiever acis uz grēku, bet nosauc to vārdā; lai tiem, kam pietrūkst atziņas, ieklausītos Baznīcas mācībā. Savukārt, lēmums neko nemainīt un palikt grēkā ir izvēle atraidīt žēlastību, ko cilvēks var saņemt caur Vissvētāko Sakramentu.

   Dzēst
 2. Uzsēdušies uz 6, baušļa. Bet kā būtu, ja kritērijs būtu sistemātiska shēmošana, bizness ar visādu svētlietiņu tirgošanu, vai vismaz tā lobēšana ar šo lietu pasvētīšanu, nodokļu apiešana, pielīšana valdošajām partijām, kas pie siles. Tad reti kurš garīdznieks pats varētu pie Komūnijas iet. 7. un 8. bausli varētu apvienot: Tev nebūs netaisni uzvārīties?

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Neesmu dzirdējis, ka kāds priesteris būtu teicis, ka nodokļu apiešana un shēmošana ir labas lietas.
   Ja Jums ir drošticama informācija, ka ar to nodarbojas Baznīcas kalpi, tad Jums jāvēršas tiesībsargājošās iestādēs, citādi jūs esat līdzzinātājs. Ja Jums tādas informācijas nav, tad "Tev nebūs nepatiesu liecību dot".

   Dzēst
  2. Cien. Benedikt. Jūs laikam starp rindām lasīt nemākat. Doma šeit tāda, ka citus sistemātiskus grēkus izsūdz grēksūdzē, tad iet pie komūnijas, pasaka, ka slikti izdarīju, gribu tā vairs nedarīt, un tāpat dara tālāk, un atkal iet uz grēksūdzi utt. Un neviens nekontrolē vai taisni otrādi pat aicina nākt biežāk pie sakramentiem. Sestais bauslis ir izņēmums, te tā nevar. Baznīckungs kārtīgi pārliecinās vai mīļākā baznīcas pagalmā jau negaida. Bet to, vai negaida sliktā kompānija, koriši, pudeles brāli, nodokļu jautājumā - ērģelnieks, celtnieki, remontstrādnieki, kuriem tiek maksāts aploksnē, to neviens nepārbauda, jo tas nav īpaši izdevīgi, tad jau 99%, ieskaitot lielāko daļu mācītāju, baznīcā soli spert nedrīkstēs.

   Dzēst
 3. Benedikt, vai tad gludekļa atslēgšana no strāvas avota ir sods? Es domāju, ka nevajag pārspīlēt, ja pat pāvests to nedara. Atstāsim sodīšanu Dieva ziņā! Ne mums pašiem sevi, ne citus nav jāsoda. Komūnijas atteikšana cilvēkam, kam tā tiešām ir nepieciešama, ir lielisks pamudinājums sakārtot savu dzīvi, lai to varētu saņemt. Sabojājušos gludekli arī nav prātīgi slēgt pie strāvas, jo ar saviem īssavienojumiem tas bojā visu tīklu.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Attiecībā uz sodīšanu Jūs neesat līdz galam sapratis manu komentāru!
   Starp citu, savā komentārā izteicu nevis savas necilās personīgās domas, bet gan daudzu Baznīcas Tēvu viedokli.

   Dzēst
  2. Tam, ka mūslaiku pāvesti, bīskapi un priesteri tik nelabprāt runā par grēku, sodu, elli u. tml., ir vienkāršs skaidrojums - Baznīcas gani ir tik ļoti sasieti "pa rokām un kājām", ka ir spiesti evaņģēliju "atšķaidīt ar ūdeni", lai paturētu nedaudzos vēl atlikušos ticīgos.

   Dzēst
 4. Benedikt, vai, Jūsuprāt, Evaņģēlija galvenā vēsts ir par grēku, sodu un elli vai tomēr par Mīlestību un Žēlastību? Ja atsaucaties uz Baznīcas tēviem, tad zināsiet arī, kas ir viņu mācības centrā. Un vai Jūs pats esat katoļticīgs kristietis tāpēc, lai nonāktu Mūžīgajā Dzīvībā, vai tāpēc, lai izbēgtu no elles mocībām? Piekritīsit, lai gan šie divi mērķi it kā nozīmē vienu un to pašu stāvokli, tomēr motivācija ir atšķirīga.

  Runājot par indivīdiem, kas dzīvo grēcīgā savienībā, ne vienmēr Baznīca var ieteikt viņiem šķiršanos, piemēram, ja šajā savienībā jau radīti bērni, kas kopīgi jāaudzina. Ja šādu pāri nevar arī salaulāt, jo pagātnē ir bijusi baznīcas laulība, kas sarauta, tad tālāk jādzīvo, kā ir, cerot uz Dieva žēlsirdību.

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. "Ja šajā savienībā jau radīti bērni, kas kopīgi jāaudzina", tad vienīgais risinājums ir pilnīga atteikšanās no seksuālām attiecībām līdz mūža beigām.
   To izdarīt, protams, ir ļoti grūti, tādēļ jābūt vismaz labai gribai "cīnīties līdz asinīm". Tad kritiena gadījumos paliek brīnišķīgais grēksūdzes mierinājums.

   Dzēst
  2. Jēzus Kristus mīlestības baušļi runā:
   1) Par mīlestību uz Dievu;
   2) Par mīlestību uz tuvāko kā Dieva attēlu.
   Tas, ko mūsdienās sauc par tuvākā mīlestību, visbiežāk ir parasts sekulārais humānisms. Simptomātiski ir Rietumu katoļu mājas lapās (Romai uzticīgajās) lasītie fakti, ka tieši Baznīcas karitatīvās organizācijas bieži vien "praktisku risinājumu" vārdā nereti atkāpjas no kādreiz par absolūtām uzskatītām normām. Pēdējais skandāls - vairāki Beļģijas KATOĻU slimnīcu ārsti un medmāsas atbalsta parlamentā pieņemto likumu par slimu bērnu eitanāziju. Tas viss notiek mīlestības, žēlsirdības un humānisma vārdā!

   Dzēst
 5. "...vienīgais risinājums ir pilnīga atteikšanās no seksuālām attiecībām līdz mūža beigām". Benedikt, vai, sastopot šādu grēcinieku pāri un redzot, ka viņi nespēj šo tiešām grūto prasību pildīt, esat aiz mīlestības pret viņiem gatavs uzupurēties viņu labā? Esat gatavs atsacīties no seksuālām attiecībām līdz mūža beigām, lūdzoties par viņiem?

  AtbildētDzēst
 6. Mūsdienās ir daudz vientuļo māšu. Vai viņas tiek pie Sv.Komūnijas? Nu, labi vienreiz atnāk un nozēlo to, ka uzticējās kādam, kas viņu beigās tomēr neapprecēja un pameta. Un tālāk joprojām skaitās grēcinieces, ka ar to promskrējēji nevar izlīgt un pie altāra atvest, vai kā?

  AtbildētDzēst