Rīt svētdiena!


Nepieciešami ziedojumi Rīgas Marijas Magdalēnas baznīcas remontiem

UZDĀVINIET SAVAI BAZNĪCAI DĀVANU ZIEMASSVĒTKOS!
Mīļie magdelēnieši,
ar Adventa liturģisko laiku iesākam Baznīcas Jauno gadu!
Lai sagatavotos Kristus Dzimšanas svētkiem aicinu jūs iesaistīties Magdalēnas draudzes dievnama atjaunošanas ziedojumu akcijā!
Mūsu jau tā skaistā baznīca remonta laikā ieguvusi gaišas grīdas, atjaunotas sienas, restaurētus logus un sakārtotas palīgtelpas. Jaunais jumts un inženiersistēmas ļaus mums visiem tajā būt ne tikai garīgā, bet arī fiziskā siltumā, drošumā un Kunga klātbūtnē!
Diemžēl neskatoties uz daudzu draudzes locekļu dāsnumu, remonta pabeigšanai un tā veicēju darbu apmaksai vēl joprojām steidzami nepieciešama nauda.
Mums visiem ir bērni, draugi, radi, kaimiņi un paziņas. Nekautrējieties uzrunāt viņus, aicinot Adventa pārdomu laikā pasniegt palīdzīgu roku baznīcai.
Tāpēc draudzei ir iespējams ziedot, ziedojumus pārskaitot Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai (reģ.nr. 90000106677) kontā: LV23UNLA0050019592982 (bankas kods: UNLALV2X) ar norādi "Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanai".
Draudzes prāvests pr. Andris Kravalis

Garīgais serviss - Mieram tuvu+

Mesiāniskā pravietojuma piemērs no Vecās Derības. Piepildījums ir Kristū.

Nāciet, atgriezīsimis atkal pie Tā Kunga! Viņš mūs gan ir saplosījis, Viņš mūs arī dziedinās; Viņš mūs ir sasitis, un Viņš arī pārsies mūsu brūces. Pēc divām dienām Viņš mūs darīs jauna dzīvības spēka pilnus; trešajā dienā Viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu Viņa vaiga priekšā. Tad mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu To Kungu. Jo Viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma cauri mākoņu plīvuram un nāks pie mums kā lietus, kas veldzē zemi. Hozejas 6, 1-3

Apsveicam šī gada jaunos RARZI maģistrus!

Interesanti!

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 17.nodarbība (631-682)

Esam tikuši līdz 2.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=zmfmnlf&n=katehisms_17.MP3

Konference "Kā būt labam vīram un tēvam"


Paļāvības lūgšana

Mans Tēvs! Tavās rokās es atdodu sevi. Dari ar mani ko gribi, lai ko Tu ar mani darītu, es pateicos Tev, esmu gatavs uz visu un pieņemu visu, Tikai vienu es vēlos, Kungs, lai piepildās Tava griba manī un visos Tavos radī-jumos. Kungs, Tavās rokās es atdodu dvē-seli savu ar mīlestību no visas sirds, jo es Tevi mīlu. Un šī bez-galīgā mīlestība ar bezgalīgu paļāvību liek mani Tavās rokās, jo Tu esi mans Tēvs.

Šarls de Fuko

Nabadzības un nevienlīdzības līmenis Latvijā, skaitļos

Jaunieši jautā: Kāpēc lūgšanai ir tik liela nozīme?

Liels paldies par jautājumu. Ja lūkojamies vēsturē, tad redzam, ka jau pirmatnējās reliģijās cilvēki veica zināmus rituālus, upurēšanas, pielūgsmes darbības, lai kontaktētos ar augstako spēju, dievībām, dieviem. Šie cilvēki un ciltis to darīja tādēļ, ka apzinajās, ka eskistē "kaut kāds augstaks spēks". Bet gandrīz vienmēr šis spēks šīm ciltīm bija anonīms, neizprotams un biedējošs. Lūgšanas un upuri drīzāk bija domāti tādēļ, lai pielabinātos šīm dievībām, lai "izlūgtu" sev kādu izdevīgu, derīgu lietu. 

Kristīgajā Atklāsmē, jau sākot ar Veco Derību ir pilnīgi otrādi. Šeit Dievs ir visu darbību iniciātors, kurš gaida, un vēlas cilvēka atbildi. Viņš visu laiku Vecajā Derībā uzrunā cilvēku un Vecās Derības lūgšana un upuri ir cilvēka atbilde uz Dieva aicinājumu un saucienu. Sāk veidoties dialogs starp Personu - Dievu un personu - cilvēku. Lūk, šeit slēpjas lūgšanas atslēga - divu mīlošu cilvēku saruna. 

Jēzus Jaunajā Derībā bieži dodas vienatnē lūgties, pat veselām naktīm. Vēlāk mācekļi Jēzum jautā: "Iemāci mums lūgties." Jēzus viņiem un visai cilvēcei dāvā slaveno lūgšanu "Tēvs Mūsu". 

Lūgšanas definīcija, kādu to ir noformulējusi svētā Terēze no Bērna Jēzus un kā to citē katehisms ir šāda: „Lūgšana man ir sirds trauksme uz augšu, vienkāršs skatiens, kas raidīts uz debesīm, pateicības un mīlestības sauciens - kā pārbaudījumos, tā arī prieka brīžos.” (KBK 2558). Lūgšana ir dialogs. Dialogs starp mīlošām personām. Starp Personu – Dievu un personu cilvēku. Bet vai šis dialogs var būt apgrūtinošs un kaitinošs? Jā, ja tas pārvēršas par monologu. Jo cik tad ilgi var sarunāties tikai ar sevi pašu. Bieži vien lūgšana nogurdina tad, ja tā ir vēsta tikai uz sevi pašu. Kad tā kļūst egoistiska. Nevis dodoša bet ņemoša. Līdzīgi kā „Mērnieku laikos” minētās dažādu cilvēku lūgšanu „parodijas” arī mūsu lūgšanas var kļūt par kaitinošām, tad, kad nemeklējam Dievu, bet paši sevi. Gandrīz kā Ķenča „lūgšana”. Svētīgā Terēze no Kalkutas teica: „Klusuma auglis ir lūgšana; lūgšanas auglis ir ticība, ticības auglis ir mīlestība; mīlestības auglis ir kalpošana; kalpošanas auglis ir miers.” Lūgšana, ticība un mīlestība ir savstarpēji saistītas. Vai ticības var būt par daudz? Vai mātes mīlestība uz bērnu var būt par daudz? Ja es mīlu, tad es mīlu maksimāli, nesavtīgi, līdz galam, uz mūžu. Ja ticu, tad 100%, nevis tikai pa daļai, sēžot „uz diviem krēsliem”. Līdzīgi ir ar lūgšanu. Patiesa lūgšana caurauž visa cilvēka dzīvi un patiess lūdzējs vairs nevar nošķirt, kur sākas un kur beidzas lūgšana. Visa dzīve ir lūgšana un lūgšan kļūst par visu dzīvi. Patiesa lūgšana nav tikai kādu tekstu „noskaitīšana” lūģsanas grāmatiņā. Jā, šie teksti var būt lūgšanas pamatā, dažādi lūgšanu veidi var būt lūgšanas pamatā. Bet patiesa lūgšana sākas tad, kad notiek siržu satikšanās. Dievišķās Sirds un mūsu sirds. Šī satikšanās notiek ticībā, cerībā un mīlestībā. Un tad lūgšanas nekad nevar būt par daudz. 

Kaut kas līdzīgs grāmatu ķēdei, tikai svētceļojumā :)

Atvadīšanās no apustuliskā nuncija Luidži Bonacci


Interesantākie "twīti" manā @tolstovs1 pēdejā laikā


Katoliskās Baznīcas Katehisma studijas - 16.nodarbība (595-630)

Esam tikuši līdz 2.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=ywyzcdq&n=katehisms_16.MP3

Kā tiek safarbicēti priesteru "pedofīlijas" skandāli! reāli un no dzīves

Viena no Polijas avīzēm aprakstīja reālu gadījumu no dzīves. Priesteris Miroslavs Bužāns bija prāvests Gdiņas apkārtnē. 2009.gada 5 decembrī nepilngadīgā Aleksandra M dramatiskā tonī pieprasīja priesterim privātu sarunu. Teica, ka izdarīs pašnāvību. Viņa ieradās alkohola reibumā, un aizejot no prāvesta mājas sāka stāstīt, ka priesteris (30 gadus vecāks par viņu) viņu piedzirdīja un mēgināja izvarot. Šī lieta nonāca prokuratūrā un pēc samērā paviršas izmeklēšanas priesteris tika civili un morāli iznīcināts. Tika pasludināts spriedums, bīskaps viņu atbrīvoja no garīdznieka pienākumu pildīšanas. Toties Aleksandras M ģimene neparasti strauji kļuva bagāta.


Lielākā daļa ciemata iedzīvotāji bija vienisprātis, ka šī lieta ir vietējā biznesmeņa Kazimira T roku darbs, ar kuru prāvestam bija sliktas attiecības. Kā izrādījās, prāvests Kazimiram T senāk bija atteicis baznīcā reklamēt viņu kā pašvaldības deputāta kandidātu. 

Tomēr priesteris nolēma pacīnīties. Viņš palūdza savu radinieku, kurš atkal sameklēja kādu cilvēku, kurš tikās ar Aleksandru M un uzvedināja viņu uz sarunu un šo sarunu ierakstīja. Efekts pārsteidza gaidīto. Meitene atzina, ka ar priesteri nekas nav bijis, ka tā bija izdomāta situācija. Priesteris saprata, ka ar vienu sarunu būs par mazu. Ierakstīja vēl. Tajā viņa atzinās, ka Aleksandrs M bija pierunājis viņu šo lietu paveikt. Priesteris nodeva ierakstus fonoskopijas ekspertīzei. Kad tā paziņoja rezultātus, priesteris nodeva prokuratūrais attiecīgos ierakstus.

Tā vietā lai atzītu priestera nevainīgumu, prokuratūra sāka minstināties, sāka apšaubīt ierakstu autentiskumu. Šajā lietā iesaistījušies arī Polijas liberāļo un ateistisko grupu pārstāvji, kas par visu cenu vēlas darīt visu, lai priesteris tiktu notiesāts. Lieta vēl nav pabeigta līdz šim. Ir nepieciešamas lūgšanas. Pievienoju trīs ierakstus, kuri tika veikti ar nepilngadīgo Aleksandru M. 

Daļēji pārstāstīts no Polijas katoļu portāla www.gosc.pl

Kādā veidā gadsimtu gaitā tika tālāknodota Dievišķā Atklāsme? Vai tikai caur Rakstiem? Nē!

Bībeles lasīšanas maratons Ogrē, 2005 gadā. 

Apustulis Pāvils 1 vēstulē Timotejam uzsver: Dievs "grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonāktu līdz patiesības pazīšanai." ( 1 Tim 2, 4) Ir nepieciešams, lai Kristus, kas sevī satur visu Atklāsmes pilnību tiktu visur sludināts un pieņemts. Bet ir svarīgi, lai cauri gadsimtiem Jēzus Kristus atnestā vēsts tiktu saglabāta nesagrozīta un monolīta. Vatikāna II koncila dogmatiskā konstitūcija "Dei Verbum" uzsver: "Devis šo Atklāsmi visu tautu pestīšanai, Dievs ar tādu pat labestību gādā, lai tā vienmēr paliktu neskarta un tiktu nodota tālāk visām paaudzēm." 


Jēzus, kura Personā noslēdzas Atklāsme, lika lai apustuļi turpina Viņa iesākto darbu. Evaņģēlijs, jeb Labā Vēsts tika tālāknodots divos veidos: 

mutvārdos - caur apustuļiem, kuri ar mutvārdu sludināšanu, piemēriem un iedibinājumiem nodeva tālāk gan to, ko bija mācījušies no paša Kristus, dzīvojot kopā ar Viņu un redzot Viņa darbus, gan arī to, ko Svētais Gars viņiem iedvesmoja;

- rakstveidā - caur apustuļiem un viņiem tuvu stāvošiem cilvēkiem, kuri tā paša Svētā Gara iedvesmā rakstiski fiksēja pestīšanas vēsti. 

Apvienības "Laulāto Tikšanās" pasākumi


31. janvāris - 2. februāris padziļinātā nedēļas nogale laulātajiem pāriem Bruknā

14. - 16. februārī rekolekcijas laulātiem pāriem Gulbenē

28. - 30. martā rekolekcijas laulātiem pāriem Valmierā16. - 18. maijā rekolekcijas laulātiem pāriem Kuldīgā

24. - 26. oktobrī rekolekcijas laulātiem pāriem Sarkaņos

Katoliskās Baznīcas katehisms - 15.nodarbība (571-594)

Esam tikuši līdz 2.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=lmpejjp&n=katehisms_15.MP3

Katoļu skolas nedrīkst ietekmēties no gendera ideoloģijasKatoļu skolas nedrīkst padoties gendera ideoloģijas ietekmei, paziņoja kardināls Zenons Groholevskis (Zenon Grocholewski) Katoliskās izglītības kongregācijas dokumenta par starpkultūru dialogu skolās prezentācijas laikā.
Kardināls atzīmēja, ka gendera ideoloģijas jautājumā, kas demoralizē bērnus, ir jābūt pilnīgai skaidrībai: tas ir ļaunums, kuram ir jāpretojas. Un šim ļaunumam pretojas ne tikai Baznīca, bet arī daudzi profesionāļi un paši vecāki. Katoļu skolām jābūt brīvām no tā, uzsvēra kongregācijas prefekts. Ja kāda skola ir ietekmējusies no šīs ideoloģijas, tas nozīmē, ka tā neapzinās savu katolisko misiju.
Kardināls Groholevskis atzina, ka tādi gadījumi notiek un ir tikai taisnīgi, ja tādas skolas saņem kritiku no vecākiem. Tādas skolas ir neīstas skolas, kuras krāpjas; sola katolisku audzināšanu, bet nesniedz to, teica Katoliskās izglītības kongregācijas prefekts.

Pārpublicēts www.katolik.ru; www.katedrale.lv

Sprediķis II Ziemassvētku svētdienā (Vatikāna radio)

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 1-18)
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur Viņu, un bez Viņa nekas nav radies, kas vien ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca.
Bija Dieva sūtīts cilvēks, viņa vārds bija Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par Gaismu. Bija patiesā Gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē.
Vārds bija pasaulē, un pasaule caur To ir radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet visiem, kas Viņu uzņēma, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas Viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva ir dzimuši.
Un Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums, pilns žēlastības un patiesības; un mēs redzējām Viņa godību, Vienpiedzimušā godību, kas ir no Tēva.
Jānis liecina par Viņu un skaļi sauc, teikdams: “Viņš ir Tas, par kuru es sacīju: Tas, kurš nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo Viņš bija pirms manis.” No Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jo Likums tika dots caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu.
Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzi­mušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, pats to ir atklājis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


(www.mieramtuvu.lv)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šodienas evaņgelija lasījumā apustulis Jānis norāda uz saikni, kāda pastāv starp Dievu Tēvu un Dieva Dēlu. Šī vienotība netika pārrauta arī tad, kad Jēzus nāca šeit uz zemes un tapa cilvēks. “Tumsība to nenomāca” un “Viņā bija un ir dzīvība”, saka evaņģēlists. Šodien vēlos pārdomāt svētā Jāņa evaņģēlija vārdus: “Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums.” Par pamatu šim pārdomām izmantošu jauno pāvesta Franciska pamudinājumu “Evangelii gaudium”. 

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 14.nodarbība (512-570)

Esam tikuši līdz 2.nodaļai.

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=mhodqeb&n=katehisms_14.MP3

Pāri plūstošs prieks

Vispirms vēlos sveikt visus bloga lasītājus jaunajā 2014.gadā. Nevis kaut kāda dzīvnieka gadā, bet Jēzus Kristus žēlastības gadā, jo gadu skaitīšanu sākam no Jēzus Kristus dzimšanas. Novēlu šajā gadā piedzīvot īpašu Dieva klātbūtni un vadību ikdienā. 

Tuvojas laiks, kad došos atpakaļ no Latvijas uz Poliju, lai turpinātu iesāktās studijas. Šis laiks man ir bijis ļoti piesātināts ar kalpošanām un radīja lielu prieku. Prieks bija kalpot Aizkraukles un apkārtnes draudzēs, tādējādi palīdzot dekānam Mārim Zviedrim. Prieks arī par Limbažu, Saulkrastu draudžu ticīgajiem, un arī ticīgajiem, kas pulcējas Ādažu militārās bāzes kapelā. Priecēja tā ģimeniskā atmosfēra un vienotība, kas valdīja šajās draudzēs. Jā, var teikt, ka tās ir mazas draudzītes, bet tajās ir klātesošs Dievs un ir ļoti jauki, ka visi viens otru pazīst un atbalsta. Vēlos novēlēt apustuļu darbu grāmatas vārdus: 

"Un viņi pastāvēja apustuļu mācībā, maizes laušanas sadraudzībā un lūgšanā. Un ikvienai dvēselei bija bailes, jo apustuļi Jeruzalemē darīja daudzus brīnumus un zīmes, un lielas bailes pārņēma visus. Bet visi, kas ticēja, turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un mantu un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi ik dienas vienprātīgi sanāca svētnīcā un mājās lauza maizi, un gavilējot ar vientiesīgu sirdi pieņēma barību, godinādami Dievu un iegūdami žēlastību visā tautā. Bet Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kam vajadzēja kļūt pestītiem." (Apd 2, 42-47)

Jauno gadu sagaidīju LKSB nometnē (www.lksb.lv) starp dažādu konfesiju kristiešiem un paralēli vadīju svētās Mises vietējā draudzē. Paldies visiem par šo lielo žēlastības laiku.