Veidojas ģimenes centrs Katoļu Baznīcā

Plāno veidot vienotu ģimenes atbalsta centru Baznīcā Latvijā. Lūdz atbalstu piemērotas ēkas atrašanai

Rūpes par laulāto attiecībām, bērniem un ģimeni vienmēr ir bijušas katoliskās Baznīcas uzmanības lokā. Ģimene tiek dēvēta par „mājas Baznīcu", žēlastības un lūgšanas kopienu, cilvēcisko tikumu un kristīgās mīlestība skolu, kā arī Svētās Trīsvienības redzamo attēlu uz zemes. Pāvests Jānis Pāvils II apustuliskajā pamudinājumā „Familiaris consortio" atzīmē, ka kristīga ģimene ceļ Dieva valstību vēstures gaitā arī caur ikdienas realitātēm un īsteno līdzdalību Jēzus Kristus un Viņa Baznīcas pravietiskajā, priesteriskajā un karaliskajā misijā.
Lai atbalstītu ģimenes, uzsvērtu to nozīmīgumu un palīdzētu tām krīzes situācijās, daudzās Eiropas valstīs pastāv kristiešu veidoti ģimenes centri, kuros ikviens var saņemt atbalstu laulības un ģimenes problēmās: priestera, psihologa, pastorālā konsultanta, laulību konsultanta, jurista, sociālā darbinieka, ginekologa konsultācijas, kā arī dažādas konsultācijas ģimeņu jautājumos, bērnu aprūpes jautājumos u.c. Arī Latvijā ir doma izveidot līdzīgu centru. Šo ideju atbalstījis un savu svētību darba grupai, kura strādā pie Ģimenes atbalsta centra izveides, devis Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, 12. februārī tiekoties ar idejas autoriem un apspriežot šo projektu.

Arī līdz šim ģimenes nebija atstātas novārtā, jo Latvijā jau daudzus gadus aktīvi darbojas dažādas ar ģimeni saistītas katoļu laju organizētas apvienības: kustība „Par dzīvību!", Laulāto Tikšanās, Ģimeņu Kānas brālība (kopiena „Chemin Neuf"), Nācaretes ģimeņu kustība, Ģimenes ekoloģijas institūts, Ģimeņu skolu apvienība un citas kopienas un grupas, kuru darbības gaitā ir uzkrāta pieredze. Katrai no tām ir savas darbības jomas un mērķi, kas ir gan specifiski, gan arī kopīgi, jo visu rūpe ir veselīgas un laimīgas ģimenes - vecāki un bērni - un sabiedrība.

Tomēr ir dzimusi ideja nākotnē spēkus apkopot vienotā Ģimenes atbalsta centrā, kura mērķis būs veidot sociāla, psiholoģiska un pedagoģiska atbalsta sistēmu ģimenei, veicot dažādu pasākumu kompleksu, kas veicinātu ģimenes stabilitāti un integrāciju sabiedrībā. Kā paraugs centra izveidei kalpo Lietuvas Ģimenes atbalsta centrs, kuru izveidoja Lietuvas Bīskapu konference. Tādi centri ir visās Lietuvas diecēzēs un draudzēs. Tajos darbojas psihologs, pastorālais darbinieks un citi speciālisti. Daži no tiem ir vienmēr uz vietas, viņu darbs tiek apmaksāts.
Plānots, ka centrā tiks piedāvātas dažādu speciālistu konsultācijas. Tāpat tiks piedāvāti arī citi pakalpojumi, kurus patlaban sniedz ar ģimeni saistītās organizācijas un kopienas. Tie būs laulāto un saderināto kursi, auglības atpazīšanas metodes kursi, vecmātes, dūlas konsultācijas, kustību nodarbības grūtniecēm, māmiņām ar zīdaiņiem. Centrā plānots piedāvāt arī atbalsta un lūgšanu grupiņas ģimenēm, māmiņām, tētiem dažādās dzīves situācijās. Tiek domāts arī par dažādu semināru un lekciju rīkošanu gan vecākiem par bērnu audzināšanu, gan pusaudžiem un jauniešiem par ģimenes vērtībām un arī seksualitāti.
Ģimenes atbalsta centra idejas autore Arisa Fomina stāsta, ka viens no galvenajiem centra uzdevumiem būs dažādu Baznīcā jau esošo ģimenes organizāciju un kopienu koordinācija, izveidojot vienotu sadarbības tīklu. Patlaban katra organizācija darbojas atsevišķi, bet centrā varētu spēkus apvienot. Tāpat nākotnē plānots veidot sadarbību ar pašvaldību, lai atbalstītu pēc iespējas vairāk ģimeņu, neatkarīgi no konfesionālās piederības, bet ņemot vērā to vajadzības.

Šobrīd tiek meklēta Ģimenes centra mājas vieta un finansiāli resursi tā izveidei. Līdztekus tiek apzināti cilvēkresursi un sadarbības veidi ar Baznīcu un pašvaldību, lai sniegtu konkrētus pakalpojumus cilvēkiem. Tālākā perspektīvā, ja veiksmīgi attīstīsies Ģimenes centrs Rīgā, šādus centrus plānots izveidot katrā diecēzē un ikvienā draudzē, lai šāds sadarbības tīkls pārklātu visu Latviju.
Ņemot vērā, ka centrs vēl ir tikai tapšanas stadijā, tā veidotāji lūdz lūgšanu atbalstu un palīdzību piemērotas ēkas atrašanai Rīgā, kas varētu kļūt par Ģimenes centra mājvietu. Informācija saziņai: latvijasgimenescentrs@gmail.com, tālr. 26107411.

LRKB IC, www.katolis.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru