Atbilde agresīvajiem protestantiem. Reliģija nav ļauna

Nesen saņēmu šādus jautājumus:

1.Kādēļ reliģija tiek uzskatīta par ļaunu?
2.Vai reliģiozitāte ir slikta, ja slikta tad, kā nekļūt reliģiozam Katoļu Baznīcā? 
3. Atkl. 17 vai tur ir aprakstīta reliģija? 
4. Kā izpaužas reliģija Katoļu Baznīcā? 


1. Reliģija nav ļauna. Tulkojumā no latīņu valodas vārds "religare" nozīmē saikne, saite ar Dievu vai kādu augstāku spēku vai dievību. Reliģiozitāte ir raksturīga visām pasaules tautām visās to attīstības stadijās. Pasaulē ir daudz reliģiju, tomēr kristietība tajā ieņem īpašu lomu. Kādēļ? Lai arī varam teikt, ka katrā reliģijā ir sastopams tā saucamais "atklāsmes elements", kas nozīmē, ka tajās eksistē vai nu personas vai mācība par kādām zināšanām vai praktikām, kas tika atklātas kādam vai visai reliģijai kopumā no "augšienes". Tomēr tieši kristietībā ir klātesoša šī Atklāsme Jēzus Kristus Personā, kas padara šo reliģiju par personālistisku. Kristietībā Dievs nav abstrakts, Dievs kļūst klātesošs, redzams Jēzus Kristus Personā. 


2. Reliģiozitāte var būt slikta tikai tad, ja tā kļūst par ārēju formu, bez iekšēja satura. Jēzus, kā lasām Bībelē, nevērsās pret reliģiskām tradīcijām kā tādām: Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. 
Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Mt 5,17. Jēzus, 
kā dievbijīgs jūds pats precīzi izpildīja visus jūdu reliģijas 
priekšrakstus un nebija pret reliģiskām tradīcijām. Viņš tikai 
vērsās pret šo tradīciju liekulīgu ievērošanu, bez dziļākas saiknes 
ar Dievu, kurš ir šo tradīciju Devējs. Reliģiozitāte ir laba tad, ja 
tā izriet no personiskām attiecībām ar Jēzu, nevis ar tukšu, ārēju rituālu pildīšanu. Rituāli, tradīcija palīdz satikties ar šo rituālu un
tradīciju devēju - Jēzu Kristu.


3. Atklāsmes grāmatu tik vienkārši nevar interpretēt. Visdrīzāk šajā nodaļā ir aprakstītas kristiešu vajāšanas Romas impērijā pirmajos gadismtos, jo lielā Bābele Atklāsmes gramatā zimbolizē Romas impēriju. 

4. Skatīt 2 punktu. Reliģija ir cilvēka attiecības ar Dievu, kur galvenais iniciātors ir Dievs. Dievs runā. Cilvēks atbild. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru