Lūgšanas pēc svētās Mises

KRISTUS DVĒSELE**
(Sv. Ignācija lūgšana)

Kristus dvēsele, dari mani svētu.
Kristus Miesa, atpestī mani.
Kristus Asinis, dzirdiniet mani.
Ūdens no Kristus sāna, mazgā mani.
Kristus ciešanas, stipriniet mani.
Labais Jēzu, uzklausi mani.
Tavās brūcēs paslēp mani.
Neļauj no Tevis šķirties man.
No ļaunā ienaidnieka pasargā mani.
Manā nāves stundā sauc mani,
pie Tevis nākt aicini mani,
lai līdz ar Taviem svētajiem
es slavētu Tevi mūžīgi. Amen.
  
LŪGŠANA KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ**(Pēc sv. Komūnijas)
                                                   

            Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

Par šīs pēdējās lūgšanas dievbijīgu lūgšanu Jēzus krucifiksa priekšā var saņemt pilnīgas atlaidas/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru