Ļubļinas Garīgajam Semināram - 300 (Vatikāna radio)

Ļubļinas Garīgā Semināra baznīca
Šogad Ļubļinas Garīgajam Semināram Polijā aprit 300 gadi, kopš dibināšanas brīža. Ļubļinā atrodas viena no nozīmīgākajām Katoļu augstskolām Polijā, kurā ilgus gadus kā ētikas pasniedzējs kalpoja kardināls Karols Vojtila, vēlākais pāvests Jānis Pāvils II. Ļubļinas Garīgo Semināru ir absolvējis arī mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs un vairāki poļu priesteri, kuri kā misionāri jau ilgāku laiku kalpo arī Latvijā. Tādēļ ielūkosimies mazliet Ļubļinas Semināra vēsturē.

Ļubļinas arhidiecēzes Seminārs tika izveidots tad, kad pilsētā ieradās svētā Vincenta no Paula Misionāru kongregācijas priesteri. Šī kongregācija jau kopš XVII gadsimta pirmās puses Francijā, balstoties uz sava dibinātāja vēlmi nodarbojās ar diecēzes Semināru dibināšanu, lai sagatavotu jaunos priesterus pastorālajam darbam.

1698 gadā Anna Zbanska izveidoja speciālu fondu priekš šiem priesteriem – misionāriem un 1700. gadā par savāktiem līdzekļiem tika nopirkts īpašums misijas vajadzībām. Seminārs tika izveidots nelielā uzkalniņā, kur reformācijas laikā atradās ariānisma piekritēju ēka. Laika posmā no 1701. līdz 1714. gadam, pateicoties vietējo muižnieku rūpēm tika savākti nepieciešamie līdzekļi, lai 1714. gadā klostera ēkās nodibinātu arī diecēzes semināru, priesteru – misionāru gādībā. Sākotnēji šiem priesteriem – misionāriem bija pienākums formēt trīs semināristus.

No 1714. līdz 1730. gadam blakus semināra ēkai tika uzbūvēta baznīca Kunga Pārveidošanās godam, kuru 1739.gadā konsekrēja Krakovas sufragān bīskaps Mahails Kuņickis. No 1825. līdz 1826.gadam Semināra telpas tika papildinātas ar neogotiskā stilā veidotiem ornamentiem, kā arī neogotiskā stilā tika veiktas pārbūves baznīcā.


Ar laiku semināra telpas kļuva par šauru, tādēļ 1907.gadā tika uzsākta jaunās piebūves celtniecība, kuru pēc gada arī pabeidza. Jaunās telpas bija plašākas, un 1908.gadā seminārā jau mācījās 108 semināristi. Otrā Pasaules kara laikā Semināra ēkas tika pamatīgi bojātas. Pēc ugunsgrēka, kas semināru piemeklēja 1976. gadā, semināra jaunajam korpusam tika piebūvēti vēl divi stāvi. 1979.gadā tika uzsākta bibliotēkas celtniecība un 1998.gadā daudzfunkcionālā pazemes aula.

Vēsturiski raugoties, jāsecina, ka Arhidiecēzes Seminārs Ļubļinā gadsimtu griežos vairākkārt ir apvienojis arī šobrīd blakus esošās diecēzes. Ļoti grūts laiks Semināram bija 1864.gada, kad Krievijas cara valdība, vaicot reliģiskās un politiskās represijas, pēc janvāra sacelšanās Polijā, likvidēja daudzus klosterus, un tāds pats liktenis pieklēja arī Ļubļinas priesterus – misionārus. Kopš tā gada, Ļubļinas Garīgais Seminārs tālāk eksistēja tikai kā diecēzes Seminārs. Krievijas valdība darīja visu, lai traucētu un samazinātu gan Semināra, gan arī apkārtejo diecēžu pastorālo darbību.

Ļoti svarīgs Semināram ir 1918.gads, kad savu darbību Semināra telpās uzsāka jaundibinātā Ļubļinas Katoļu Universitāte. Pirmajā akadēmiskajā gadā toreiz studēja 447 cilvēki.

Otrā Pasaules kara laikā Seminārs tika slēgts un semināra telpās saimniekoja vācu armija. 1942.gadā Semināra darbība tika atjaunota, tomēr okupācijas vara traucēja Semināra darbību un kara laikā gāja bojā daudz pasniedzēju, profesoru un audzēkņu. Daļa atradās apcietinājumā.  Sākot ar 1945 gadu Seminārs tika iekļauts Ļaubļinas Katoļu Universitātes Teoloģijas fakultātē. No 1965.gada Ļubļinas Seminārā sāka studēt Polijas grieķu katoļu rita semināristi, bet no 1990.gada arī Ukrainas grieķu – katoļu pārstāvji. Uz lekcijām Seminārā ierodas arī dažādu klosteru un kongregāciju semināristi, kuri savu formāciju veic Ļubļinā.

Garīgā Semināra aizbildņi ir svētais Staņsilavs Kostka un svētīgais Antonijs Zavistovskis, Semināra absolvents un vicerektors 1919 – 1929 gados, kurš ir arī otrā pasaules kara moceklis.

Noslēgumā vēlos piebilst, ka arī mēs, Latvijā esošie katoļi varam pateikties par to, ka Ļubļinas diecēze, Seminārs. Katoļu Universitāte  mums ir palīdzējuši un joprojām palīdz garīgās formācijas ceļā. Caur šo bagātināšanās pieredzi mēs visi varam piedzīvot vienlaicīgi gan Katoliskās Baznīcas vienotību, gan dažādību.

Ļubļinas Garīgā Semināra mājaslapa: http://seminarium.kuria.lublin.pl/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru