Ābrahāma ticība

Nevarēju neiztulkot šo brīnišķīgo svētā Ireneja no Lionas citātu darbā "Adversus haereses", IV daļā, 5.:

"Patriarhs Ābrahāms atstāja savu šīs zemes mitekli un sekoja Dieva Vārdam. Viņš ceļoja kopā ar Vārdu, lai Vārdā mājotu. Līdzīgi arī apustuļi, kuri bija Ābrahāma dzimums "atstāja laivu un tēvu" (Mt 4,22) un sekoja Dieva Vārdam. Līdzīgi arī mēs, kuriem ir tā pati ticība, kāda bija Ābrahāmam, ņemam uz sevis krustu, kā Izaks ņēma malku (sal. Rad 22,6) uz sekojam Viņam (sal. Mk 8,34). Ābrahāmā, visu laiku cilvēki iemācījās un "piesavinājās" spēju sekot Dieva Vārdam. Tādēļ, ka Ābrahāms, sekojot saskaņā ar savu ticību un Dieva Vārda norādēm, pazemības garā savu viendzimušo un mīļoto dēlu atdeva kā upuri Dievam (sal. Rad 22,1-18), lai Dievs tiktu pagodināts visos viņa pēcnācējos, un Savu Vienpiedzimušo un Mīļoto Dēlu upurētu kā upuri mūsu visu glābšanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru