Aglonas svētku kārtība 2014

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – pirmdiena)

10.00 – Rīta Sv.Mise
11.00 – Rožukronis
12.00 – Sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – otrdiena)

  7.00 - Sv.Mise
  9.00 - Sv.Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 – Dienas Sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigīlija bazilikā

13.augusts – trešdiena

  7.00 - Sv. Mise
  9.00 - Sv.Mise
10.00 - Rožukronis
12.00 - Sv. Mise
15.00 - Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ  MEINARDA LIELIE  SVĒTKI

18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija
20.00 - Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22.00 - Svētceļnieku pateicības vakars bazilikā
24.00 – Pusnakts Mise, nomoda nakts bazilikā


14.augusts – ceturtdiena

  7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
  9.00 – Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11.00 - Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12.00 - Dienas Sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
17.00 - Dienas Sv.Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

18.00 – Konkursa "Dziedu Dievmātei" laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes
19.00 – Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)

22.00 - Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts Sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

 15.augusts – piektdiena

  7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
  9.00 – Sv.Mise jaunatnei, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
10.00 - Sv.Mise svešvalodā (bazilikas kriptā jeb apakšējā baznīcā)
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)

No portāla www.katedrale.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru