Aicinām uz Valmieras baznīcas iesvētīšanu


Tie, kuri vēlas braukt sestdien uz iesvētīšanu, tad man ir trīs vietas mašīnā. Izbraucam sestdien, 9.30 no mākslas muzeja Rīgā. Pieteikties 26382126

Būsim vienoti ar vajātajiem Irākas kristiešiem

Par miera sveicienu svētās Mises laikā

Pēdējā priesteru konferencē, garīdznieki tika iepazīstināti ar jauno Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas apkārtrakstu "Miera dāvanas rituālais izteiksmes veids Svētajā Misē". Nepārpublicēšu šo dokumentu, bet citēšu tikai atsevišķu daļu no tā, un šis citāts un viss dokuments mums visiem ir saistošs: 

Miera sveiciena laikā (pirms dziedājuma "Dieva Jērs...) vajadzētu galīgi izskaust tādas dažas novirzes kā:

- “Dziesmas par mieru” ieviešana, kas Romas ritā neeksistē. (Latvijā nav izplatīta)

- Ticīgo pārvietošanās un savas vietas atstāšana, lai apmainītos ar miera sveicienu viens ar otru.

- Priestera attālināšanās no altāra, lai pasniegtu miera sveicienu kādam ticīgajam.

- dažos gadījumos – Lieldienās un Ziemassvētkos, vai ritu svinēšanas laikā, piemēram, Kristības, Pirmās Svētās Komūnijas, Iestiprināšanas, Laulības, Ordinācijas, klosterļaužu svētsolījumu salikšanas vai izvadīšanas pēdējā gaitā laikā – izmantot miera sveicienu kā izdevību, lai apsveiktu klātesošos, izteiktu tiem novēlējumus vai līdzjūtību.

Lūk, teoloģiskais skaidrojums šim miera sveicienam:

Aglonas svētku kārtība 2014

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
(11.augusts – pirmdiena)

10.00 – Rīta Sv.Mise
11.00 – Rožukronis
12.00 – Sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
(12.augusts – otrdiena)

  7.00 - Sv.Mise
  9.00 - Sv.Mise
11.00 - Rožukronis
12.00 – Dienas Sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigīlija bazilikā

13.augusts – trešdiena

  7.00 - Sv. Mise
  9.00 - Sv.Mise
10.00 - Rožukronis
12.00 - Sv. Mise
15.00 - Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ  MEINARDA LIELIE  SVĒTKI

18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija
20.00 - Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22.00 - Svētceļnieku pateicības vakars bazilikā
24.00 – Pusnakts Mise, nomoda nakts bazilikā


14.augusts – ceturtdiena

  7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
  9.00 – Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11.00 - Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12.00 - Dienas Sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 - Žēlsirdības kronītis
17.00 - Dienas Sv.Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS LIELIE SVĒTKI

18.00 – Konkursa "Dziedu Dievmātei" laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes
19.00 – Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)

22.00 - Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts Sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

 15.augusts – piektdiena

  7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
  9.00 – Sv.Mise jaunatnei, Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana (pie pāvesta altāra)
10.00 - Sv.Mise svešvalodā (bazilikas kriptā jeb apakšējā baznīcā)
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)

No portāla www.katedrale.lv

13 diena: Rušona - Aglona

No rīta ceļamies vēlu, jo jāizguļas. Aglonā būs daudz jauku pasākumu, īpaši man pašam patīk nakts no 13 un 14.augustu, kad ir to svētceļnieku nakts, kas ir gājuši  ar kājām. Atgādinu, ka visus svētkus tiešraidē arī '
arpus Latvijas var dzirdēt Latgales Radio mājaslapā www.radiolg.lv Tiekamies Aglonā!

12 diena: Preiļi - Rušona

Preiļi ir super. No rīta svinējām svēto Misi Preiļu baznīcā, kura aizrauj ar savu skaistumu un senatnes elpu. Pēc tam pārrunas ar Preiļu dekānu J. Stepiņu. Un diena var sākties. Pēdējā lielā, garā diena. Daudzi sveicina, māj, pīpina. Ir Latgale. Daudz ezeri kā spoguļi. Pa vidu izlēmām iet pa taisno caur Kategradi. Rezultātā meža stiga un saldējuma "apsolījums" visai grupai. Kategradē ēdām pusdienas, kuru laikā pie mums pienāca "agresīvs" vietējais, kurš teica, ka netic Dievam, bet kādam "augstākam spēkam". Vārds pa vārdam, teikums pa teikumam un brīnums - mēs par viņu aizlūdzām un pilnīgi cits cilvēks. Līdzīgi kā Apustuļu darbos minētais diakons Filips, kad satika Kandaku galminieku. Pēcpusdiena nebija viegla, ceļš tomēr gars, bet pēc pusdienām mums sāka sekot kāds jauks sunītis, kuru pēc kāda laika saimnieki "ekskortēja" atpakaļ. Vakarā vesperes ar Gulbenes grupu pie Rušonas ezera. Līdz Aglonai palikuši 8.km. Vakarā atvadau vakars, dalīšanās un gaidījām vētru, kura neatnāca. Dievs ir stiprāks par meterologiem. Konferencē runāju par to, ko tālāk darīt. Ir jādara 4 punkti:
1. Jālieto Dieva dotie aizsardzības līdzekļi, lai arī pēc svētkiem paliktu Dievā. Ef 6, 10-18
2. Liecināt, dalīties par to, ko esam saņēmuši
3. 2 Tim 3, 12. Ir jābūt gataviem, ka tiksim vajāti savas ticības dēļ
4. Meklēsim kopienu, lūgšanu grupas, kristīgus draugus.
Aglona - mēs nākam! Paldies visiem par lūgšanām. Paldies, ka varējām būt vienoti arī ar "6, digitālā kontinenta" starpniecību

11 diena: Rudzāti - Preiļi

Rīts sākās ar lielu nogurumu. Ceļš nebija tāls, bet nogurums dara savu. Atpūtas vietā gandrīz aizmigu :) Konferencē stāstīju par debesīm, elli un šķīstītavu. Par pēdējām lietām. Bija interesanti jautājumi. Rakstuvietas: Flp 3, 20-21, Titam 2, 11-15. Pa ceļam, viesmīlīgie latgalieši mums deva gan saldējumu un spraitu. Superīgi. Preiļos svinējām svēto Misi, pirmo reizi. Šovakar guļam skola, prieks ka pievienojās priesteris Lauris. Tuvojamies Aglonai, Dievmāte, mēs nākam pie Tevis.

10 diena: Atašiene - Rudzāti

Aglonā tuvojas. Traki. Kā laiks skrien. Rīts sākās ar skaistu svēto Misi Atašienes katoļu baznīcā. Bija tāda sajūta , ka visi baznīcā guļ, tomēr redzēju, ka visi, tai skaitā es, cīnījās ar miegu. Izlīgšanas vakarā krustiņi un vēstules gulēja pie altāra, ka spēcīga liecība tam, ko Dievs darīja iepriekšējā vakarā. Dienas vidū dabūjām traku pērkona negaisu. Labi, ka iepriekš viesojāmies pie dekāna Voitiņa, mūžīgo mieru, radiem. Steķos pusdienojām tradicionālajā mājā ar krustu pie ceļa. Patika jaunais, asfaltētais ceļš uz Rudzātiem. Par skolas direktoru neko neteikšu, savējie sapratīs :) vakarā mani aizveda pie Caritas grupiņas Gailišos aiz Preiļiem. Jūtos kā kāzās, klāti galdi. Tagad guļu gultā, kas izskatās ka Brīvdabas muzejā. Esmu noguris, rakstuvietas pievienošu rīt. Rakstuvietas: Lk 18, 18-23, Lk 5, 36-38, Gal 5, 13-26, Kol 3, 1-17. Arlabunakti. Dievs mūs ļoti mīl. Dievs ir labs.

Devītā diena: Mētriena - Atašiene

Laiks svētceļojumā sāk skriet aizvien ātrāk. Šodien mums pievienojās ģimene ar bērniem, ratu kļūst vairāk, ceļa remontā sasignalizējāmies ar ceļa strādniekiem, viņi tādi priecīgi palika mūs redzot. Daudz aizaugušu lauku un māju ar aiznaglotiem logiem. Latvija izmirst. Bet pēdējais vārds pieder Dievam. Nopeldējāmies Marienzejas ezerā, tad vakarā, baznīcā Krusta pagodināšana, adorācija, grēksūdzes un sv. Mise. Konferencē stāstīju par gudrajām un negudrām jaunavām, par to, ka jābūt jebkurā brīdī satikt Kungu. Esiet nomodā. Rakstu vietas: Mt 25, 1-13, Lk 12, 35-40, Gal 3, 27. Ar labunakti un ar Dievu. Stipri lūdzamies.

Astotā diena: atpūta Mētrienā

Rīts iesākās ar svēto Misi pie Mētrienas tautas nama. "Alkāni", kuri vakar taisīja festivālu, no rīta brīnījās par dievkalpojumu. Bija arī vietējie. Pēc tam sveicām Justīni dzimšanas dienā. Urā. :) Tad atbraca mašīna un mani savāca uz Viļāniem, lai es piepalīdzētu vadīt Caritas žēlsirdības kalpotāju svētceļnieku grupu. Jauka aukstā zupa karstajā laikā veldzēja vēderu. Jauka sarunā ar Viļānu klostera saimnieku, tēvu Benediktu un ar žēlsirdības kronīti uz lūpām sākām ceļu. Daudz mazu bērnu, 11 km līdz Galēniem, es stūmu ratiņus. Vakarā adorācija, grēksūdzes, vesperes un gulēt. Miegs arī ir svarīgs, jo vēl gabals līdz Aglonai. Latgalē ir superīgi viesmīlīgi ļaudis. Tā turpināt. Do reitam. Rīt atgriežos pie Valmieras grupas

Precizējums

Daudzi man jautā, kādēļ es svētceļojuma laikā lietoju internetu un telefonu, ja parasti tas ir aizliegts? Atbildu: jā, parasti tas tā ir, bet šogad ir specifiska situācija. Jūlija mēnesī viesojos pie latviešu katoļticīgajiem Anglijā un viņi ļoti gribēja arī iet svētceļojumā. Un tad mēs izdomājām plānu :) viņi katru dienu mazu gabaliņu paies kaut kur Anglijā un būs garīgi vienoti ar mums. Bet es priekš viņiem savā blogā gatavošu garīgās apceres. Lūk, tā :)

Septītā diena: Prauliena - Mētriena

Rīts sākās ar nelielu vēsumu. Tas priecē. Svētā Mise Praulienas skolas pagalmā. Ļoti, ļoti atsaucīgs skolas personāls. Uzzināju, ka Praulienā izsenis ir bijusi ļoti spēcīga luterāņu draudze un mācītāji, kas atbalstīja kultūru, mākslu un izglītību. No Praulienas apkārtnes nāk pagaidām vienīgais svētais - pareizticīgais latvietis: Jānis Pommers. Diena bija jau vēsāka, pusdienās dabūjām negaisu, kura laikā es stāstīju par lūgšanu veidiem. Lietus dēļ svēto Rakstu citāti izpaliek. Lūgšana nav kādu lietu izprasīšana no Dieva, bet gan mīlestības pilna, sirsnīga saruna starp divām Personām, kas mīl viena otru: Dieva un cilvēka. Dievs ir pirmais, kas aicina mūs uz lūgšanu. Runājām, ka ir svarīgi lūgt regulāri, nemeklējot iepriecinājumus un negaidot tūlītēju atbildi. Lūgšana mēdz būt arī smags "darbs", pie kura jāpiestrādā.
Prieks par jauno, asfaltēto ceļu. Latvijā tomēr lēnām, bet pamazām uzlabo ceļus. Tā turpināt.
Vakarā ienācām Mētrienas tautas namā, vietējie ļoti ieinteresēti, pie veikala izdalīju svētbildītes ar svētā Jāņa Pāvila II attēliem. Bija priecīgi :) Pievienojās viena latviešu ģimene, kas dzīvo Vācijā. Rīt Valmieras grupa neiet, stāv uz vietas, atpūšas, bet es tikšu "ekskortēts" uz Viļāniem, kur paralēli vadīšu  otru - "Caritas" grupiņu. Par rītdienas iespaidiem - rītvakar. Par visiem lūdzamies. Atā.

Sestā diena: Cesvaine - Prauliena

Visi gaida ierakstu. Nu labi.Šodien bija traka diena, vismaz man. Karstums mazliet samazinās, bija vējiņš. Tomēr tulzna liek par sevi manīt. Bet gādīgās svētceļojuma dakterītes savu darbu veic lieliski. Grupā atmosfēra pakāpeniski kļūst aizvien ģimeniskāka, sen tik daudz nebiju smējies. Netālu no Sarkaņiem kāds cilvēks piedāvāja naktsmājas, Latgales tuvums ir jūtams. Madonā palūdzāmies adorācijas kapelā un pēc tam vesperes pie tās. Bija prieks satikt priesteri Juri škaparu un semināristu Jāni. Pa ceļam uz Praulienu kāda mašīna apstājās un arbūzs rokā. Konferencē runājām par to, kā Jēzus dibināja Baznīcu uz 12 apustuļu pamata un cik svarīgi mums katram apzināties, ka esam kopienā, ka neesam vieni. Ir svarīgi sargāt sevi no individuālisma. Rakstu vietas: 1 Pēt 2, 9-10, Mt 10, 1-8, Mt 16, 13-20, Mt 28, 19-20. Rīt uz Mētrienu. Lūdzamies. Mēs par jums, jūs par mums. Āmen :)

Piektā diena: Druviena - Cesvaine

Ceļš turpinās. Šodien bija karsti. Bet Dievs veldzēja gan ar vēju, gan ar ēnu, gan dīķi pirms naktsmītnēm. Interesantā veidā satikām bebru, viesojamies pie viesmīlīgiem latgaliešiem, kuri mūs sātīgi pabaroja. Ko lai vēl uzraksta? Dievs ir ļoti labs un mūs mīl. Šovakar, svētajā Misē stāstīju par svēto Jāni Mariju Vianeju un viņa ticības spēku. Arī konferencē runājām par Jēzu Kristu. Kas man ir Jēzus Kristus? Vai tikai Jāzepa dēls?Dievs mums atklājās caur Jēzu Kristu un Baznīcu, bet mēs nedrīkstam apstāties tikai pie Baznīcas redzamās dimensijas, jo tā ir cilvēciski ierobežota, līdz ar to nepilnīga. Meklēsim Baznīcā Dievu. Rakstu vietas: Ebr 1,1..., Lk 4,16-22, Fil 2,5-11

Ceturtā diena: Jaunpiebalga - Druviena

šodien svētdiena, Kunga Augšāmcelšanās diena. No rīta svētā Mise Jaunpiebalgā, katolticīgo cilvēku dārzā, jo līdz baznīcai tālu. Pa ceļam iegājām arī skaistajā, nesen izremontētajā luterāņu baznīcā. Skaista. Pēc tam gājām uz Druvienu pa taisno un iegājām dziļi brikšņos, gandrīz apmaldījāmies, bet manas navigācijas spējas nepievīla. Vakarā visiem pa saldējumam. Starp citu, mežā nebija tik karsti un arī vējiņš atdzesēja. Konferencē pardomājām par Jēzus Kristus dotās Atklāsmes tālāknodošanu ar Svēto Rakstu un Dievišķās Tradīcijas palīdzību. Svarīgi mums pieņemt un akceptēt visu Dieva doto Atklāsmi, nevis tikai tas daļas, kuras man patīk un ir ērtas. Rakstu vietas, kuras palīdzēs labāk saprast: Gal 4, 1-10, Mt 5, 17-19, Gal 1, 6-12, 2 Tes 2, 15. Rīt uz Cesvaini. Būs nakts adorācija. Atā. Lūdzamies. Angliešiem sveiciens :)

3 diena: Dzērbene - Jaunpiebalga

Šodien sākās trešās dienas sindroms. Nespēks, divas tulznas, bet liels, liels, liels prieks no Kunga. Daudz odu, dunduru, bet daudz slavēšanas. šodien, ejot pa demontēto Rīga - Gulbene dzelzceļa līniju domāju par aizaugušajiem Latvijas laukiem, cilvēkiem, kuriem nav dzīvē jēgas. Bet no otras puses, redzēju Jaunpiebalgas katoļu draudzes viesmīlību un sirsnību. Vakarā svinējām svēto Misi jaukajā baznīciņā. Konferencē pardomājām par to, kas ir Jēzus stunda (sk. Jņ 2,4; Mt 26; 45) Jēzus saka Marijai: Mana stunda vēl nav pienākusi. Jēzus stunda ir pie krusta un augšāmceļoties. Visa Jēzus dzive, brīnumi, vārdi ir vērsti uz šo "stundu". Kura ir mana stunda, kurā ienāk Jēzus? Varbūt tas ir tieši šobrīd? Novēlu visiem jauku svētdienu.

Valmiera - Aglona. 2 diena

1.augustā no rīta, Raunā nosvinējām svēto Misi pļavā pie kādām mājām. Paldies mājiniekiem par naktsmājām. Karstums šodien pieņemas spēkā, bet pelde pusdienu vietā visu kompensēja. Šodien nakšņojam Dzērbenes skolā. Svētcelojuma moto ir no Jāņa ev. 2, 1-11. Dariet visu, ko Viņš jums teiks. Šodienas konferencē redzējām paraleles: 3 dienā bija kāzas Kānā, 3 dienā Jēzus augšāmcēlās. Esam aicināti būt kā graudi, kurus Jēzus svētceļojumā samaļ un mēs visi kļūstam par maizi. Viens grauds vārpā paliek individuālists.