Devītā diena: Mētriena - Atašiene

Laiks svētceļojumā sāk skriet aizvien ātrāk. Šodien mums pievienojās ģimene ar bērniem, ratu kļūst vairāk, ceļa remontā sasignalizējāmies ar ceļa strādniekiem, viņi tādi priecīgi palika mūs redzot. Daudz aizaugušu lauku un māju ar aiznaglotiem logiem. Latvija izmirst. Bet pēdējais vārds pieder Dievam. Nopeldējāmies Marienzejas ezerā, tad vakarā, baznīcā Krusta pagodināšana, adorācija, grēksūdzes un sv. Mise. Konferencē stāstīju par gudrajām un negudrām jaunavām, par to, ka jābūt jebkurā brīdī satikt Kungu. Esiet nomodā. Rakstu vietas: Mt 25, 1-13, Lk 12, 35-40, Gal 3, 27. Ar labunakti un ar Dievu. Stipri lūdzamies.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru