ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

Konkurss: lasītājs jautā - priesteris atbild!

1. Francisks (pāvests) vēstīja, ka lūgšanai jābūt argumentētai. Kā to saprast, jo manuprāt tātādējādi lūgšana kļūst par pļāpāšanu.

Domāju, ka uz to jau norādīja ne tik daudz pāvests, kā Jēzus Kristus, sakot: "Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. (Mateja 6,7) No vienas puses lūgt vajag, un lūgties vajag bez mitēšanās. Tomēr ir svarīgi, lai mēs lūgtos no sirds. Iesaku izlasīt Katoliskskās Baznīcas Katehisma (www.catholic.lv/katehisms) 4 daļu par lūgšanu un to veidiem. Lūgšana ir ļoti līdzīgi sarunai, kāda norisinās divu laulātu draugu starpā. Sākumā ir daudz vārdu, bet vēlāk, laikam ejot vārdi vairs nav nepieciešami. 

2. Kāpēc svētī auto, mājas, akas? 

No vienas puses varam teikt, ka viss, ko Dievs radījis jau ir svēts un labs, Bet no otras puses, ar dažādu lietu pasvētīšanu, tiek svētīts cilvēku roku darbs. Jebkurš instruments cilvēku rokās var veikt labu, bet var veikt arī ļaunu darbību. Ar pasvētīšanu mēs norādam, ka jebkurai lietai šajā pasaulē ir jākalpo Dievam un citu cilvēku labumama. Otrs pasvētīšanas aspekts ir dažāda sapsēstības, jeb burvestības. Nereti cilvēki, kuri nodarbojas ar klau ļaunām lietām, kā okultisms, mēdz "uzlikt lāštu" kādiem priekšmetiem vai vietām. Tādēļ pasvētīšana ar svētīto ūdeni, ko veic katoļu garīdznieks garantē, ka noteiktā vieta vai lieta ir brīva no šādu dažādu veidu ļauno darbību ietekmes. 

3. Vai Latvijas valsts himna ir uzskatāma par lūgšanu. Ja, jā, kāpēc to tik maz dzirdam baznīcà dziedam. Tikai uz svētkiem. 


Jā, mūsu himna ir uzskatāma par ļoti dziļu un patiesu lūgšanu. Baznīcā es pats esmu dziedājis to un arī daudzās draudzēs himna tiek dziedāta - lūgta valsts svinību reizēs. 

4. Kādēļ katoļticīgā Latgale ir tik nabadzīga un paputējusi un degradējusies lai gan tieši tur atrodama ticība un dzīva lūgšana.


Iesaku palasīt dažādu vēsturnieku darbus par šo tēmu, Tā ir plaša un nav aptverama dažos teikumos. Tomēr visnopietākais iemesls, kādēļ tagadējais Latgales reģions atrodas nosacītā atpalicības stāvoklī ir samērā vēlais dzimtbūšanas atcelšanas laiks un ilgstošais drukas aizliegums no Cariskāš Krievijas. Salīdzinājumam:  Igaunijā 1816. gadā, Kurzemē 1817. gadā un Vidzemē 1819. gadā. Latgalē dzimtbūšana tika atcelta 1861. gadā, kad tā tika atcelta arī citur Krievijas impērijā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana