pirmdiena, 2014. gada 27. oktobris

ZInātniska konference LU, 7.novembrī. Iesaku!

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte
Lietuvas – Latvijas jezuītu province
Zinātniskā konference
Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā
Konference veltīta jezuītu ordeņa darbības
atjaunošanas 200. gada dienai
Piektdiena, 7. novembris, 18.00
LU bibliotēkas telpās
Kalpaka bulvārī 4
Pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma
“Evangelii Gaudium” (Evaņģēlija prieks)
latviešu izdevuma atvēršanas svētki
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vad. pētnieces Dr.phil. Solveigas Krūmiņas – Koņkovas uzruna
Latvijas Romas Katoļu Baznīcas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna
Lietuvas – Latvijas jezuītu provinces provinciāļa Gintara Vitkus, SJ uzruna
“KALA Raksti” izdevniecības vadītājas Aijas Balode uzruna
Grāmatas tulkotāja prof. Ēvalda Ikaunieka uzruna
Pasākumu vada Dr.hist. Inese Runce

Sestdiena, 8. novembris, 10.00-17.00
LU Mazajā aulā
Raiņa bulvārī 19
9.45 – 10.00 – reģistrācija
10.00 – konferences atklāšana
LU FSI direktores, prof. Maijas Kūles uzruna
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vad. pētnieces Dr.phil. Solveigas Krūmiņas – Koņkovas uzruna
Lietuvas – Latvijas jezuītu provinces provinciāļa Gintara Vitkus, SJ uzruna
10.30 - 12.00
Sesiju vada Dr.phil. Solveiga Krūmiņa – Koņkova
Liudas Jovaiša (Viļņas Universitāte)
Pēdējie Kurzemes jezuīti un viņu likteņi pēc 1773. gada
Inese Runce (LU FSI)
Jezuītu ordenis un renesanses laikmeta ideju ienākšana Baltijā
Kristīne Ogle (LMA)
Jezuītu ordeņa ieguldījums Latvijas arhitektūras un mākslas mantojumā
12.00- 12.15 – diskusijas
12.15-13.00 – kafijas pauze

13.00 – 14.30
Sesiju vada Andris Priede
Skaidrīte Kalvāne (Māsa Klāra PIJ) (RARZI)
Jezuīti un latgaliešu literatūras sākumi
Reinis Norkārkls (LU TF)
Jezuīti un viņu svētie latviešu zemēs 17.-19.gs.
Jānis Priede (LU HZF)
Jēzus parādīšanās Jaunavai Marijai Ignācija Lojolas "Garīgajos vingrinājumos"
14.30-14.45 – diskusijas
14.45-15.15- kafijas pauze
15.30 – 17.00
Sesiju vada Jānis Priede
Rihards Kūlis (LU FSI)
Karls Rāners un Rietumu racionālisma tradīcija
Māra Kiope (LU FSI)
Jezuīti starpkaru Latvijā: tradīcija, aicinājums un garīgā izaugsme Staņislava Ladusāna SJ dzīves ceļā
Andris Priede (LU TF)
Trimdas latviešu publicists St. Kučinskis, pirmais latviešu jezuīts ar Trīszvaigžņu ordeni
17.00 – 17.15
Noslēguma diskusijas

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana