Lūgšanu vajadzība

Palūdzieties lūdzu par kādu cilvēku, kurš ir atkritis atpakaļ atkarībā un šaubās par Dieva un lūgšanu spēku. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs!

Komentāri