Satiksmes negadījumā aizgājušas bojā divas klostermāsas, kas strādāja Latvijā


Mūžīgo mieru, dodi viņām, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņām, lai viņas dus mierā. Amen.

Publicēt by Olaines Romas katoļu draudze.

1 komentārs: