svētdiena, 2015. gada 22. marts

Eiropas Konvencija par abortiem

Studiju ietvaros man ir jāiepazīstas ar Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas pieņemta Stambulā, 2011. gada 11. maijā. Šo Konvenciju ratificējot Polijas Parlamentā, no Katoļu Baznīcas puses izskanēja iebildumi un piesardzība, sakarā ar "gender" ideoloģijas popularizēšanu. Tomēr mani piesaistīja tieši 39.pants:

39. pants. Piespiedu aborts un piespiedu sterilizācija


Konvencijas dalībvalstis pieņem normatīvos aktus un veic citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka par krimināli sodāmām tiek atzītas šādas tīši veiktas darbības: 


a) aborta izdarīšana sievietei, ja pirms tam nav saņemta viņas apzināta piekrišana;

b) tādas ķirurģiskas iejaukšanās izdarīšana, kuras mērķis vai sekas ir sievietes dabisko reproduktīvo spēju pārtraukšana, ja pirms tam nav saņemta viņas apzināta piekrišana vai viņa neizprot šo procedūru. (No: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/ep_konvencija1.pdf)

Pēdējā laikā tika izteikti pārmetumi Latvijas Republikas Seaimas deputātiem, kuri vēlējās Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā iestrādāt normas, kas pagarinātu laiku, kurā sieviete var pieņemt vai nepieņemt apzinātu lēmumu nogalināt vēl nedzimušu bērnu, jo bieži vien sieviete ir atstāta viena, vīrs vai "partneris" viņu ir atstājis vienu, pārējie ģimenes locekļi, arī sabiedrība no viņas ir novērsušies un šajā bezizejā viņa dodas veikt šādu darbību, kas bieži vien ir bez pietiekamas apziņas. Manuprāt, šie deputāti vēlas Latvijas likumdošanā iestrādāt tās normas, kuras paredz šī Eiropas Padomes Konvencija. 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana