Grēki pret Svēto Garu! Sprediķis 7.06.2015 svētdienai (Vatikāna Radio)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šīsdienas evaņģēlija fragmentā varam ieraudzīt trīs cilvēku kategorijas, kuras ir pulcējušās ap Jēzu. Pirmā kategorija ir tie, kas nemitīgi ir apkārt Jēzum, lai Viņā klausītos, tvertu ikvienu vārdu no Jēzus lūpām un sekotu Viņam. Otrā kategorija ir Viņa tuvinieki, kuri uz visu noraugās ar zināmu distanci un uz visu raugās tikai racionālā līmenī. Un tad ir trešā grupa – Rakstu zinātāji, kuri apvainoja Jēzu sadarbībā ar ļauno garu. Marka evaņģēlija 3.nodaļas sākumā redzam, ka tā laika Izraēļa tautas cilvēki ir izslāpuši pēc Dieva un vēlas būt kopā ar Jēzu. Tomēr ir arī cilvēki, kuri uz Jēzus darbību skatās ar aizdomām un pat ir pret Viņu. Šodien varam padomāt, kurai no grupām piederam mēs?

Pirmā grupa – Rakstu zinātāji. Bēc būtības viņi nav ļauni cilvēki, jo pamatā vēlas sargāt Vecās Derības likumu un Dieva doto monoteisma izpratni. Jēzū Viņi redz šīs senās kārtības jaucēju un kā tādu, kurš vēlas cilvēkus ievest apjukumā, sašķeltībā un galu galā bezdievībā. Tieši tādēļ tieši viņi – Rakstu zinātāji apsūdz Jēzus sadarbībā ar ļauno garu. Šādi cilvēki varam būt arī mēs, kad acīmredzamu Dieva darbību sākam apkarot, domājot, ka kalpojam Dievam. Cik daudz Baznīcas vēsturē nav bijušas situācijas, kad cilvēki, Dieva un Baznīcas vārdā ir aizstāvējuši kādas idejas, kuras vēlāk ir izrādījušās tieši pretējas tam, ko Svētais Gars ir vēlējies darīt. Tieši šādu situāciju Jēzus nosauc par grēku pret Svēto Garu: spītīgu pretošanos un aktīvu pretdarbību Dieva plānam savā un citu cilvēku dzīvēs

Otrā grupa – Jēzus radinieki. Viņi nav ļauni cilvēki, tomēr priekš viņiem Jēzus bija tikai un vienīgi parasts cilvēks – viņu radinieks. Viņi ieradās pie Jēzus labu nodomu vadīti, jo uzskatīja, ka Jēzus ar savu darbību pārkāpj visas robežas un visai viņu dzimtai ceļ neslavu. Šiem radiniekiem pietrūka ticības skatījums. Uz visu Jēzus darbību viņi skatījās ar racionālu, vēsu prātu un galu galā nespēja saskatīt Jēzus darbībā  pārdabisko  Dieva spēku. Arī mēs, līdzīgi, varam Dievu, Baznīcu un garīgo dzīvi uzskatīt par skaistu tradīciju, kultūras fenomenu, bet neko vairāk. Daudzi cilvēki mūsdienās nav pret Jēzu un Viņa mācību, bet priekš viņiem Jēzus paliek tikai kā viens no šīs pasaules ētiskajiem skolotājiem ar aizraujošu un iedvesmojošu „filozofiju”.


Trešā grupa – tie ir tie, kas izpilda Dieva gribu un klausās Dieva vārdu. Daudziem šie Jēzus vārdi šķiet kā uzbrukums Dievmātei, jo arī Viņa ir radinieku vidū. Tomēr tieši Vissvētākā Jaunava Marija ir vispilnīgākais Jēzus „radinieks”, jo Viņa vispilnīgākā veidā šeit uz zemes arī īstenoja šo „klausīšanās” misiju. Viņa, Iemiesotā Vārda Māte, ne tikai klausījās Vārdu, bet arī to pieņēma un tieši Viņā šis Vārds nesa vislielākos augļus, kādi vien iespējami šeit uz zemes. Tādēļ pārdomājot šo evaņģēlija fragmentu, mēģināsim būt arī mēs kā Marija, kas visus Dieva Vārdus uzmanīgi klausījās un dziļi noglabāja savā sirdī. Lai mūsu sirdis ir kā auglīga zeme, kur Dieva Vārds var iekrist, uzdīgt un nest bagātīgus augļus jau šeit uz zemes, un arī mūžībā. Amen. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru