Vai dedzīgs kristietis vienmēr ir fundamentālists?

Pēdējā laikā, aktīvi darbojoties sociālajos tīklos, nākas saskarties ar satraucošu tendenci kristiešu vidū, kas norāda uz nepareizi saliktiem akcentiem un postmodernā humānisma negatīvo ietekmi uz kristīgo vidi. Tādēļ mazliet mēģināšu ieskicēt pašas problēma būtību.

Par šo problēmu jau nesenā laikā mēgināja norādīt arī mākslas pārstāvji. Jaunajā Rīgas Teātrī tika iestudētas divas izrādes, kas veltītas šai tēmai - "Fundamentālists" un "Māceklis". Jāsaka godīgi, ka "Fundamentālistu" esmu redzējis, bet "Mācekli" nē. Neesmu paspējis.

Mūsdienās aizvien vairāk izplatās viedoklis, kuru jau senāk attīstīja Imanuēls Kants un citi pēc viņa, ka Dievs, kā absolūtā Patiesība nav cilvēkam šajā pasaulē pilnībā iepazīstama, tādēļ visi ceļi, kas uz to ved var būt vienādi labi un svarīgi cilvēkam meklēt un tiekties uz Absolūtu, nesaistoties ne ar vienu reliģiju. To sauc par reliģisko plurālismu, kura galvenais pārstāvis ir Pauls Nitters (Paul Knitter) un Džons Hiks (John Hick). Šīs idejas ļoti sāka izplatīties sākot ar Apgaismību, Franču revolūciju, pozitīvismu - Oigists Konts (Auguste Comte) un vēlāk savu "pilnbriedu" sasniedz mūsdienās, kad valda postmodernais humānisms, kurš sludina, ka nevienam cilvēkam nevar būt absolūta patiesība, un, ka katram no mums ir sava patiesība. Tādā veidā viss kļūst relatīvs, jebkurš, kurš pasludina, ka viņam vienīgajam ir patiesība, automātiski kļūst fundamentālists. Tādējādi tiek slāpēta dedzīgo kristiešu vēlme radikāli sekot Jēzum un burtiski izpildīt Jēzus Kristus likumu.

Ja mēs vadītos pēc postmodernā laikmeta humānistu definīcijas par fundamentālistu, tad par fundamentālistiem būtu jāsauc svēto Asīzes Francisku, svētīgo Māti Terēzi, svēto Jāni Pāvilu II, jo viņi savā dzīvē, Evaņģēlijā minēto radikālismu ņēma nopietni, un burtiski to īstenoja savā dzīvē. Šī virziena pārstāvji uzskata, ka Jēzus savā būtībā bija tolerants, bet tikai Baznīcas pārstāvji - garīdznieki, radikalizē Jēzus, kā augstākā humānista svētīgo mācību. Tomēr aicinu visus rūpīgi un kārtīgi izlasīt Mateja evaņģēlija 5-7. nodaļu un ieklausīties Jēzus vārdos, kuri ir gana radikāli un fundamentālistiski. Jēzus asi iestājas pret grēku un nostāšanos pret Dieva Likumu. Arī svētais Pāvils savās vēstulēs netaupa asus epitetus, lai nosodītu un dažviet pat nolādētu tos, kuri rīkojas pilnībā pret Dieva likumu. Par Veco Derību nemaz nerunāsim. 

Dažiem var šķist ka es aizstāvu fundamentālistus, kuri ar Bībeli "zobos" aicina uz vardarbību vai sludina "labklājības evaņģēliju". Nē. Baznīca nepieņem ne reliģisko plurālismu ne reliģisko ekskluzīvismu, kurš izslēdz visus citādi domājošos un ir gatavs pārējos sadedzināt "uz sārta". Baznīca pārstāv inkluzīvismu, jeb "iekļaujošo reliģiozitāti". Tādu to saprata arī svētais Francisks no Asīzes un citi. Mēs apzināmies, ka Bībelē, Evaņģēlijā ir rakstīta patiesība un ka Dievs ir vienīgā un absolūtā Patiesība. Nav citu ceļu pie Dieva, kā tikai Jēzus Kristus, kurš ir miris un augšāmcēlies par mūsu grēkiem. Jēzus pats teica: "Es esmu ceļš, patiešība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā tikai caur Mani!" (Jāņa 14,6) Tomēr tas nenozīmē, ka nevar būt arīcitādi uzskati, kuri daļēji atspoguļo, nepilnīgā veidā Jēzus Kristus Labo Vēsti. 

Noslēgumā jāsaka, ka mums ir ļoti jāuzmanās no šiem "Evanģēlija atšķaidītajiem" un viltus evaņģēlija sludinātajiem postmodernisma mērcē. No ārpuses tas izskatās skaisti un pievilcīgi, bet iekšpusē tas ir kārtējais sātana mēģinājums ietērpties avs ādā un pierunāt mums būt nevis dedzīgiem bet remdeniem kristiešiem. Mums ir jābūt dedzīgiem un reāli, radikāli jāīsteno Evaņģēlijā minētās prasības, protams mīlestībā, iecietībā, tolerējot citu uzskatus un apzinoties, ka daudzi cilvēki vēl ir tikai ceļā uz Patiesību. Bet mēs nevaram uzskatīt, ka ir daudzas patiesības un ka nav svarīgi, kādā konfesijā tu esi un kādu ceļu pie Dieva tu izvēlēsies. Jauku nedēļas nogali visiem! Lūgšanās vienoti!

6 komentāri:

 1. Redzams, ka Jūs ļoti labi zināt patieso Baznīcas mācību. Tomēr tad rodas vienkāršs jautājums: kādēļ Jūs tik ļoti cildināt pašreizējo Baznīcas vadītāju, kurš gandrīz KATRU DIENU apgalvo DIAMETRĀLI PRETĒJO tam, kas teikts Jūsu rakstā?

  AtbildētDzēst
 2. Vai ar inkluzīvismu ir domāta Vīnes kardināla Šonborna graduālisma pieeja, kurš par spīti aizliegumam esot jau 15 gadus praktizējis sv. komūniju šķirtajiem atkalprecētajiem. Un tieši kurš (ticības mācības kongregācijas loceklis) tika pāvesta izvēlēts piedalīties prezentēt jauno dokumentu par ģimenēm. Kur ticības mācības kongregācijas prefektam kardinālam Milleram, kuram ir zināmi iebildumi pret šo dokumentu, tika turēts pa gabalu. Brīnums, ka pēdējais vēl nav atcelts, jo viņa teoloģija galīgi nesaskan ar kardināla Kaspera grāmatu par žēlastību, ko pāvests teic un slavē.

  AtbildētDzēst
 3. ,,Tomēr tas nenozīmē, ka nevar būt arī citādi uzskati, kuri daļēji atspoguļo, nepilnīgā veidā Jēzus Kristus Labo Vēsti. ''
  _______________________________-

  Piemēram, kādi ,,citādi uzskati''?

  AtbildētDzēst
 4. ,,Tomēr tas nenozīmē, ka nevar būt arīcitādi uzskati, kuri daļēji atspoguļo, nepilnīgā veidā Jēzus Kristus Labo Vēsti.''

  Piemēram kādi ,,,arī citādi uzskati'' ?

  AtbildētDzēst
 5. Vai šādi cenšaties attaisnot pats savu fundamentālismu un nomierināt sirdsapziņu par veiktiem lēmumiem?
  Manuprāt, pašā pamatā šim nodalījumam ir katram cilvēkam intuitīvi saprotama pamatpatiesība: fundamentālistam nav mīlestības pret cilvēku, viņam rūp vien sava ideju un doktrīnu sistēma. Visi uzskaitītie svētie mīlēja Dievu un līdzcilvēklus. Viņiem visiem rūpēja tuvākā labums, nevis kādas personīgas ambīcijas un sabiedriskais tēls, kuru spodrināt centieties arī ar šo ierakstu un blogu kā tādu, vismaz šis ieraksts un apstākļi, kādi ir ap to, man tiešām šķiet pārāk liela sakritība. Bet, ja Jums šis ieraksts palīdz nomierināt savu sirdsapziņu un ieskaitīt sevi starp "taisnīgajiem", tad lai Patiesība Jūs netraucē un turpiniet vien savu farizejisko gaitu. Tikai atcerieties, ka Jēzus farizejiem pārmeta viņu tukšos vārdus un cilvēku apgrūtināšanu ar nastām, kuras paši nenes! ;)

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Tad jau pēdēju laiku pāvestus jūs arī pieskaitāt pie farizejiem, jo viņi arī dedzīgi aizstāv patiesību pret valdošo liberālismu un arīaktīvi darbojas sociālajos tīklos.

   Dzēst