Kas ir sekta?

Pēdējā laikā ļoti bieži ir dzirdēts par sektām, viltus mācībām utt. Gribēju jautāt, kā var pateikt, kas ir sekta? Kā atšķirt draudzes, vai tās ir vai nav sektas?
Pēc dzirdētā var spriest, ka tikai katoļi un luterāņi nav sektas, bet visi pārējie ir.

Liels paldies par jautājumu! Pirmajos gadsimtos Romas impērijā tieši kristieši tika nosaukti par jūdaisma sektu. Vārds "sekta" iztiet no vārda "sektors", kas nozīmē, kāda daļa no kopuma, atšķēlusies grupa. Sekta ir grupa, kura ir atšķēlusies no kopuma un pasludina, ka tikai viņiem ir patiesība un visi pārējie maldās. Katoļu Baznīca tic un māca, ka Baznīcai Dievs ir devis dievišķās Atklāsmes pilnību, līdz ar to varam uzskatīt, ka tie, kuri nav kopībā ar Baznīcu ir sekta. Tomēr šāds uzskats būtu ļoti nepilnīgs un vienpusīgs, jo arī Katoļu Baznīcas ticīgie var kļūt sektantiski, kad sāk uzskatīt, ka tikai atsevišķajam ticīgajam ir patiesība vai arī kāds iedomājas būt gudrāks par visu Baznīcu un pašu Dievu. Jo pat ja mēs ticam un zinām, ka Baznīcai pieder Atklāsmes depozīts, tomēr pati Baznīca nemitīgi, gadsimtu gaitā šo Atklāsmes Mantojumu pārdomā un nemitīgi atrodas patiesības meklējumos. Jo dažreiz kāda cita konfesija vai kristīga denominācija ir daudz labāk un precīzāk nekā mēs, katoļi, izpratusi vai izdzīvo kādu atsevišķu daļu no dievišķās Atklāsmes ticības patiesībām. Līdz ar to, apzinoties, ka Katoļu Baznīcā ir šo pestīšanas elementu pilnība, mums ir jābūt uzmanīgiem ar citu konfesiju vai draudžu izvērtēšanu, jo tieši Vatikāna II koncils aicina apzināties arī citu konfesiju un draudžu bagātības un novērtēt tās.

4 komentāri:

  1. Paldies, ļoti smalkjūtīgi. Domāju, ka sektanti būs apmierināti ar atbildi :)

    AtbildētDzēst
  2. Man arī gribētos konkrētāko atbildi, piemēram, kuras konfesijas Latvijā var neuzskatīt par sektām.

    AtbildētDzēst
  3. Šausmas lasot: " Līdz ar to, apzinoties, ka Katoļu Baznīcā ir šo pestīšanas elementu pilnība" ...... stulbie sektanti. Gribēju atrast, kāpēc katoļu baznīca netiek saukta par sektu, bet te sevi slavina. Ar likumu būtu jāaizliedz tāda psiholoģiskā novirze kā reliģija un jāved ārstēties.

    AtbildētDzēst