Dievkalpojumi svētā Antona draudzē!

Dievkalpojumu laiki sv. Antona draudzē

Svētdienās / svētku dienās


9:00 Msza św. (POL)
10.30 Sv. Mise (LAT)
12.00 Bērnu mise (LAT+RUS)
18.00 Св. Месса (RUS)

Darba dienās

7.00 Sv. Mise (LAT)
18.00 Sv. Mise (LAT)

RĪGAS SVĒTĀ ANTONA ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Maskavas iela 309a, Rīga, LV-1039
Tālrunis: +371 26465014
Fakss: +371 67398570
E-pasts: info@antonadraudze.lv
mājaslapa www.antonadraudze.lv

Jauns mācību gads!

Dārgie bloga lasītaji! Pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads, un arī Rīgas Garīgajā Seminārā uzsāksim šo gadu ar 12 semināra audzēkņiem. Pirmajā kursā ir iestājies tikai viens seminārists, tomēr apzināmies, ka Dievs ir tas, kurš sūta aicinājumus, un mums ir svarīgi lūgties par jauno priesteru paaicinājumiem. Šovasar Semināru skāra lielas izmaiņas, jo savu kalpošanu uzsāka jauns rektors - mariāņu tēvs Imants Medveckis un arī jauns garīgais tēvs - Staņislavs Kovaļskis. Lūgsim Dievu, lai Viņš sūta spēku un gudrību veikt šo kalpojumu pēc Dieva gribas, kā arī no visas sirds pateicamies iepriekšējam rektoram, pr. Paulam Kļaviņam, kurš sešus gadus nesavtīgi un sevi nežēlojot, veica šo kalpojumu.

Arī es saņēmu jaunus izaicinājumus - pasniegt semināristiem homilētiku, jeb sprediķošanas mākslu un arī kopš 30.augusta esmu nozīmēts kalpot par vikāru svētdienās un svētku dienās svētā Antona draudzē Maskavas ielā 309A, Rīgā. Paralēli tam turpinu studijas doktorantūrā un rakstu savu doktora darbu tālāk. Ļoti jūtu to, ka par mani un par visām kalpošanām jūs lūdzat Dievu un par to jau tagad saku lielu paldies. Es arī par jums ik dienas lūdzos. Paliksim šādā kopīgā lūgšanā.

Kā Baznīca izvēlas Bībeles lasījumus?

Daudziem noteikti ir radies jautājums, pēc kādiem kritērijiem Baznīca izvēlas lasījumus Svētās Mises liturģijā? Pēc Vatikāna II koncila reformas visi svētdienu lasījumi tika sadalīti ciklos pa trīs gadiem - A, B un C gads. Darbadienu lasījumi tika sadalīti ciklos pa diviem gadiem - I un II. Līdz ar to Romas Katoliskajā Baznīcā visā pasaulē svētās Mises laikā tiek lasīti vieni un tie paši lasījumi, tikai dažādās valodās un ik pēc trim gadiem (darbadienās pēc diviem) tie atkārtojas. Savādāk ir ar tā saucamajiem "stiprajiem" "gadalaikiem" - Adventa, Kristus Dzimšanas svētku, Gavēņa un Lieldienu laiku, kā arī ar Lielajiem svētkiem un svētkiem. Tiem vienmēr ir savi lasījumi. Tālāk piedāvāju šo Bībeles tekstu sadalījumu tabulas, atbilstoši katrai svētdienai un svētkiem. 2016.gads ir C gads, 2017.gads būs A gads un 2018.gads būs B gads, u.t.t. Teksts angļu valodā. 

Ir iespējas studēt katolisko teoloģiju un reliģijas zinātnes!

RARZI pagarina uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) pagarinājis uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim un piedāvā iespēju dokumentus iesniegt elektroniski.

Dokumentus klātienē var iesniegt RARZI biroja darba laikā, kā arī elektroniski (anketa pieejama mājas lapā www.rarzi.lv, pārējie dokumenti jāiesūta ieskanēti vai nofotografēti), oriģināli būs jāuzrāda studiju pārrunās.

Iestāšanās pārrunas notiks 7. septembrī pl. 10.00 vai 9. septembrī pl. 15.30 Rīgā, Klostera 4-35.

Jaunā studiju gada sākums būs 9. septembrī pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.

RARZI studiju virzienā „Reliģija un teoloģija” piedāvā iegūt humanitāro zinātņu bakalauru reliģijā, kā arī profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs” un profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”.

Bakalaura programma ir paredzēta reflektantiem ar vispārējo/ profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā.

Maģistratūras programma paredzēta reflektantiem: a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību; b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss. Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

RARZI piedāvā arī Mūžizglītības programmu, kurā var apgūt Katoliskās teoloģijas pamatkursu un Katehētikas pamatkursu.

RARZI ir Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle.

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Atbalsti "Radio Marija Latvija" darbību arī finansiāli!

Dārgais Radio Marija Latvija klausītāj!

Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija, kas pastāv,
pateicoties vienīgi klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem.

Zvanot pa tālruni 9000 6769,
Tu ziedosi €4.27
radio darbības nodrošināšanai!


No sirds pateicamies par Tavu finansiālo atbalstu!

No savas puses vēlos uzsvērt, ka mums, katoļiem, šis radio ir dots kā Dieva dāvana un dažreiz, mēs par maz novērtējam šīs dāvanas un domājam, ka gan jau viss pats no sevis arī darbosies. Tomēr šī radio izmaksas ir ļoti lielas, tādēļ būtu svarīgi, ja mēs katrs, kurš klausāmies šo radio, arī regulāri ziedotu konkrētu summu tā uzturēšanai. Pietiks jau ar to, ka ...

katrs, kurš klausās šo radio, 
mēnesī vienu reizi piezvanīs uz ziedojumu tālruni. 

Summa nav liela, tomēr ja to izdarīs katrs - gan es, gan tu, kopā mēs spēsim daudz.

Tatru kalni

Maklēju trīs cilvēkus braucienam uz Tatru kalniem. Izbraukšana 10.oktobrī no rīta. Atpakaļ - naktī no 14 uz 15.oktobri. Izmaksas - degviela un nakšņošana. Info - 26382126 (pr. Ilmārs)

Harismātiska slavēšana

Aicinām uz Jubilejas gada III harizmātisko slavēšanu, kas veltīta Dieva žēlsirdībai,

Rīgas Kristus Karaļa draudzē

9. septembrī plkst. 18:00, Meža prospektā 86-1, Rīgā.


Programmā: Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise, konference un lūgšana
par Svētā Gara izliešanos.
Organizē: Bērniņa Jēzus māsas karmelītes, Jāzepa vīru grupa, kopienas: “Effata”, “Dzīvības straumes”, „Chemin Neuf”, „Emmanuel”, sievu grupa “Marta un Marija”.

LR Prezidents Raimonds Vējonis AglonāValsts prezidenta uzruna Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.

 Augsti godātās Ekselences! Ticīgā tauta! Duorgī latgalīši! Man ir patiess prieks būt šodien kopā ar jums šeit, Aglonas svētvietā. Pēdējās nedēļas un dienas daudz tūkstošu svētceļnieku ir mērojuši ceļu uz Aglonu, lai kopā satiktos un svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Paldies, ka šajos svētkos varu būt kopā ar jums! Šeit, Aglonā, caur cilvēku ticību mēs izjūtam dziļu vienotību un cerību rītdienai. Mēs smeļamies spēku savam turpmākajam dzīves ceļam. Mēs pateicamies par mieru mūsu Latvijā un aizlūdzam par mieru pasaulē. Māte Terēze ir teikusi, ka vislielākā šīs pasaules slimība ir vienaldzība. Vienaldzība izbeidz jebkuras attiecības. Vienaldzība atņem drosmi un spēku dzīvot. Bet jūs, svētceļnieki, šajās dienās esat piedzīvojuši neskaitāmu cilvēku dāsnumu, atsaucību un rūpes. Svētceļnieki man stāstīja par kādu ģimeni, kas pirms vairākiem gadiem atgriezusies no Īrijas un tagad saimnieko Latgales pusē. Šīs ģimenes viesmīlībai nebija robežu. Viņi bija gatavi svētceļniekiem palīdzēt it visā, gan uz ugunskura vārot zupu no pašu saimniecībā audzētiem produktiem, gan kurinot pirti un lietus dēļ atļaujot gulēt savā siena šķūnī. Esmu pārliecināts, ka katrs no mums var minēt daudz labestības un dzimtenes mīlestības piemēru. Mēs darām labu ne tikai svētceļojumā. Arī ikdienā mēs esam gatavi dalīties un palīdzēt cits citam. Šovasar simtiem cilvēku kopīgiem spēkiem meklēja pazudušus bērniņus. Nakts tumsa un nogurums nekavēja turpināt meklējumus, līdz mazie ķipari tika atrasti. Vairāk nekā 10 tūkstoši jauniešu no daudzām Eiropas valstīm un citiem kontinentiem jau pošas ceļojumā uz Latviju. Gada nogalē Rīgā notiks Tezē Eiropas jauniešu tikšanās. Būsim gatavi atvērt savu namu durvis un sirdis svētceļniekiem. (izcēlums pr. I. Tolstovs) Tuvāko mīlestība sākas ar vismazākajām lietām. Mums var arī nebūt daudz naudas, bet mums vienmēr ir laiks, kāds labs vārds, smaids un uzmanība, ko varam veltīt cilvēkiem, kuri mums ir līdzās. Kamēr mēs ticēsim labajam un svētajam, kamēr būs stipras ģimenes un mīlestība mūsu vidū, Latvija būs stipra un saliedēta. Mēs varēsim dzīvot drošībā un pārticībā. Mēs būsim svētīti savā zemē. Tuvāko mīlestība un līdzcietība ir miera un saticības avots, kas šobrīd ir tik nepieciešams Eiropā un daudzviet citur pasaulē. Vēlos pateikties visiem cilvēkiem, kas lūdz par mūsu valsti un zemi, par mūsu valsts vadītājiem un ikvienu, kuram uzticēta atbildība valsts, pašvaldību un biznesa lietās. Vēlos no sirds pateikties arī ikvienam, kas man vēlēja drīzāku izveseļošanos, sūtīja labas domas un lūdza par mani. Jūsu ticība man dod spēku. Lai mūs visus šodien apvieno kopīga lūgšana par mūsu zemi, valsti un tautu: Dievs, svētī Latviju!

Nometne jauniešiem "Oasis"


Katoliskā izglītība Latvijā!

Pēc Aglonas!

Ir 16.augusts un tagad, mazliet atvelkot elpu, var veikt pēdējā mēneša rezumējumu. Vispirms - Pasaules Jauniešu dienas Krakovā. Pāvests Francisks deva vairākas vadlīnijas, kā ir jādodas tālāk Baznīcai. Žēlsirdība, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Baznīcā visi - gan garīdznieki, gan laji ir līdzatbildīgi par evaņģelizācijas misiju pasaulē. Dievs mūs redz katru individuāli, tādēļ arī Baznīcā vēl vairāk jāizceļ personālistiskā pieeja - katrs cilvēks ir svarīgs. Ļoti uzrunāja poļu viesmīlība un labi sagatavotas performances, kurās bija ietverts dziļš, garīgs saturs. Mūsdienu cilvēks garīgo saturu vairs nevar uztvert vienkārša stāstījuma veidā. Ir jādomā, kā Dieva Vārdu pasludināt arī ar audio - vizuāliem līdzekļiem - smilšu kino, skečiem, uzvedumiem, mūziku, video. Īpaši, ja mēs vēlamies Baznīcās redzēt arī jauniešus.
Atgriežoties no Krakovas, devos svētceļojumā ar svētceļniekiem no Tukuma. Paldies Tukuma Romas katoļu draudzes prāvestam Ingmāram Zvirgzdiņam un pārējiem 25 svētceļniekiem. Paldies arī Jēkabpils, Līvānu, u.c. draudžu prāvestiem un draudzes locekļiem par sirsnīgo uzņemšanu un izpalīdzēšanu. Augustā, ik gadus, varu pārliecināties par lielo viesmīlību, ar kādu tiek uzņemti svētceļnieki. Svētceļojuma galvenā atziņa balstījās psalma vārdos: "Baudiet un redziet, cik labs ir Kungs!" (34.psalms, 9.) Mūsdienu cilvēks ir ļoti tendēts uz baudām, bet nekas nespēj līdzināties priekam, kas nāk no Dieva. Svētceļojums - tas ir līksmības un prieka laiks, neskatoties uz fiziskām grūtībām un pārbaudījumiem. Kad miesa cieš, tad dvēsele gavilē.
Aglona. Svēta vieta. Svēta zeme. Daži cilvēki jautā: "Kādēļ ir jāsvin Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki un kāds mums ar to sakars?" 15.augusta svētki ir kā mazās Lieldienas. Lieldienās mēs svinam dzīvības uzvaru pār nāvi, mūžīgās dzīvības uzvaru pār mūžīgu gulēšanu kapā, pazušanā. Aglonā šīs eshatoloģiskās ilgas (eshataloģija - Jēzus otrreizējās atnākšanas un Pastarās Tiesas apzīmējums) kļūst reāli redzamas. Visa Baznīca, kā Kristus Mistiskā Miesa un Līgava, gaida Jēzus atnākšanu un kopā ar Mariju vēlas lai ikviens tās loceklis tiktu ar miesu un dvēseli uzņemts debesīs. Tur kur gāja Marija, tur esam aicināti doties arī mēs. Aglonā debesis kļūst tuvākas zemei. Aglonā mazliet varam "pagaršot" debesis. Un tās padsmit stundas biktskrēslā ir patiess Dieva žēlsirdīgās mīlestības piedzīvojums. Tik daudzi cilvēki Aglonā pieņēma lēmumu mainīt savu dzīvi un kļūt labākiem un tuvākiem Dieva. Slava un pateicība Kungam! Tiksimies atkal nākamgad Aglonā!

Radio Marija raida no Aglonas

Ieslēdz radio Marija Latvija un klausies visus dievkalpojumus tiešraidē no Aglonas. Rīgā FM 97,3. Liepājā 97,1. Krāslavā 97,0. Internetā - www.rml.lv vai manā blogā augšējā stūrī pa labi ir poga.

Aglonas svētku kārtība 2016.gadā

11. augusts, ceturtdiena
SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA


7.00 Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas Svētā Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Vakara Svētā Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, piektdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA


7.00 Rīta Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas Svētā Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Vakara Svētā Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13. augusts, sestdiena 

7.00 Rīta Svētā Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas Svētā Mise
15.00 Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA svinības
18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Mise, nakts adorācija bazilikā

14. augusts, svētdiena 

7.00 Rīta Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Dienas Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Vakara Svētā Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 Pusnakts Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 adorācija bazilikā

15. augusts, pirmdiena 

7.00 Rīta Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 Svētā Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētku galvenā Svētā Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Vakara Svētā Mise (pie Dievmātes altāra)

Uz Aglonu (netālu no Jēkabpils)