pirmdiena, 2016. gada 29. augusts

Ir iespējas studēt katolisko teoloģiju un reliģijas zinātnes!

RARZI pagarina uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) pagarinājis uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim un piedāvā iespēju dokumentus iesniegt elektroniski.

Dokumentus klātienē var iesniegt RARZI biroja darba laikā, kā arī elektroniski (anketa pieejama mājas lapā www.rarzi.lv, pārējie dokumenti jāiesūta ieskanēti vai nofotografēti), oriģināli būs jāuzrāda studiju pārrunās.

Iestāšanās pārrunas notiks 7. septembrī pl. 10.00 vai 9. septembrī pl. 15.30 Rīgā, Klostera 4-35.

Jaunā studiju gada sākums būs 9. septembrī pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.

RARZI studiju virzienā „Reliģija un teoloģija” piedāvā iegūt humanitāro zinātņu bakalauru reliģijā, kā arī profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs” un profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”.

Bakalaura programma ir paredzēta reflektantiem ar vispārējo/ profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā.

Maģistratūras programma paredzēta reflektantiem: a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību; b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss. Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

RARZI piedāvā arī Mūžizglītības programmu, kurā var apgūt Katoliskās teoloģijas pamatkursu un Katehētikas pamatkursu.

RARZI ir Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle.

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru