Jauns mācību gads!

Dārgie bloga lasītaji! Pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads, un arī Rīgas Garīgajā Seminārā uzsāksim šo gadu ar 12 semināra audzēkņiem. Pirmajā kursā ir iestājies tikai viens seminārists, tomēr apzināmies, ka Dievs ir tas, kurš sūta aicinājumus, un mums ir svarīgi lūgties par jauno priesteru paaicinājumiem. Šovasar Semināru skāra lielas izmaiņas, jo savu kalpošanu uzsāka jauns rektors - mariāņu tēvs Imants Medveckis un arī jauns garīgais tēvs - Staņislavs Kovaļskis. Lūgsim Dievu, lai Viņš sūta spēku un gudrību veikt šo kalpojumu pēc Dieva gribas, kā arī no visas sirds pateicamies iepriekšējam rektoram, pr. Paulam Kļaviņam, kurš sešus gadus nesavtīgi un sevi nežēlojot, veica šo kalpojumu.

Arī es saņēmu jaunus izaicinājumus - pasniegt semināristiem homilētiku, jeb sprediķošanas mākslu un arī kopš 30.augusta esmu nozīmēts kalpot par vikāru svētdienās un svētku dienās svētā Antona draudzē Maskavas ielā 309A, Rīgā. Paralēli tam turpinu studijas doktorantūrā un rakstu savu doktora darbu tālāk. Ļoti jūtu to, ka par mani un par visām kalpošanām jūs lūdzat Dievu un par to jau tagad saku lielu paldies. Es arī par jums ik dienas lūdzos. Paliksim šādā kopīgā lūgšanā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru