Ziņas

Par J. Rubeņa un Lutera draudzes popularizēto meditāciju

Par jauno katehismu - Youcat!

Lūgums atbalstīt Rīgas Garīgo Semināru!

sv. Akvīnas Toma svētki RGS

Aizliegtais vai atļautais paņēmiens!

Ko lasām katehismā par garīgo labumu pārdošanu

Par "Aizliegto paņēmienu"

8.janvāris - Kunga Kristīšanas svētki

Tezē piezīmes - ceturtā un piektā diena