Ko lasām katehismā par garīgo labumu pārdošanu

"Par simoniju tiek saukta garīgo labumu pirkšana vai pārdošana. Burvim Simonam, kas gribēja nopirkt garīgo varu, kuru redzēja darbojamies apustuļos, Pēteris atbild: "Tava nauda lai iet pazušanā līdz ar tevi, jo tu domāji Dieva dāvanu par naudu iemantot!" ( Apd 8, 20) Tā viņš rīkojās atbilstoši Jēzus vārdiem: "Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet!" ( Mt 10, 8) Nav iespējams piesavināties garīgos labumus un izturēties pret tiem kā īpašniekam un kungam, jo to avots ir Dievā. Tos saņemt no Viņa var tikai par velti.

"Papildus ziedojumiem, kurus noteikusi Baznīcas kompetentā vadība, ordinētais kalpotājs par sakramentu izdalīšanu nekā nedrīkst prasīt, viņam vienmēr jāgādā par to, lai sakramentu pieņemšana nebūtu liegta trūkumcietējiem viņu nabadzības dēļ." Kompetentā Baznīcas vadība nosaka šo "ziedojumu" apmērus, vadoties no principa, ka kristīgajai tautai ir pienākums uzturēt Baznīcas kalpus. "Strādnieks ir sava uztura cienīgs." ( Mt 10, 10)"

Katoliskās Baznīcas Katehisms, 2121-2122
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/Katehisms_/d3s2n1.html#a1

2 komentāri:

  1. Dievam naudu nevajag, naudu vajag cilvēkam, Dievs neuzliek slimības tās radam paši un paši arī noņemt, Dievs dod par velti, bet cilvēks paliek alkatīgs, melo, lepns, sāk runāt Dieva vietā sevi uzskatot par Dieva un visa saimnieku, par vidutāju starp debesīm un zemi... Dievam naudu, nedz tavu veselību nevajag, nedz lai tu sēdētu baznīcā, jo baznīca tā esi tu pats un tevī jau ir Dievs, tu jau esi pilnīgs, muros Dievs neslēpjas, viņš ir viss un visur, gaisā, zalē, kokos, udenī, akmenī un sirdī. Kāda sirds tāds būs viss tev apkārt... Jēzus bija sākumā vientuļnieks, arī īstie draugi reizēm nodod... Baznīca ar Dievu skumdina, tāpat kā citi cilvēki, tā diži ne ko nemaina uz pasaules, tā tikai ir kā instruments...

    AtbildētDzēst
  2. Jūs skola arī skumdināja?Varbūt tā tomēr jūsu dzīvē kaut ko mainīja?Cilvēks jau var neapmeklēt skolu un uzskatīt,ka tā ir nevajadzīgs instruments,bet man žēl būtu viņu.Un saprašana var nākt tad,kad jau ir par vēlu ko mainīt. Skaidrīte

    AtbildētDzēst