Ziņas

Svētceļojums no Rīgas uz Skaistkalni (info papildināta)

Rekolekcijas pie "Betlēmes" māsām Lietuvā

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas sv. Antona draudzē svētdienās 11.30!

Kas ir grēksūdzes sakraments?

Kas ir Euharistijas sakraments?

Kas ir kristības sakraments?

Pūpolsvētdiena un Lielā nedēļa

Par rekolekcijām!