sestdiena, 2019. gada 16. februāris

Rīgas Kristus Karaļa draudzes sludinājumi 17.02

Katru svētdienu 18.00 svētā Mise krievu valodā

22.-24.02 - Aglonā plānotas svētā Jāzepa vīru rekolekcijas

3.martā pēc galvenās svētās Mises pankūku balle

15.-17.martam Mālpilī „Laulāto tikšanās” rekolekcijas

Katru ceturtdienu 18.30 sv. Mise, pēc tam slavēšana un 19.30 – Bībeles stundas. Piektdienās pēc vakara svētās Mises adorācija līdz 21.00.

Katru pirmdienu un piektdienu draudzes mājā notiek Anonīmo Alkoholiķu grupas tikšanās no 19.00 līdz 21.00. 

Pirmdienās atsevišķi tiekas sievu grupa, trešdienās - vīru grupa.

Draudzes mājas piebūves projekts.

Draudzes informāciju var atrast mājaslapā www.karalis.lv

Prāvests.

sestdiena, 2019. gada 9. februāris

Kristus Karaļa draudzes sludinājumi 10.februārī

Vēl var pieteikties svētdienasskolai, kuri vēlas kristīties, iesvētīties vai laulāties. Pieteikšanās nav nepieciešama

11.februārī Lurdas Dievmātes diena – slimnieku diena. Svētās Mises 9.00 poliski, 11.00 un 18.30 latviski. Svētība slimniekiem un slimnieku sakramenta dalīšana

Katru svētdienu 18.00 svētā Mise krievu valodā

17.februārī pēc galvenās svētās Mises aktīvistu tikšanās.

22.-24.02 - Aglonā plānotas svētā Jāzepa vīru rekolekcijas

15.-17.martam Mālpilī „Laulāto tikšanās” rekolekcijas

Katru ceturtdienu 18.30 sv. Mise, pēc tam slavēšana un 19.30 – Bībeles stundas. Piektdienās pēc vakara svētās Mises adorācija līdz 21.00.

Katru pirmdienu un piektdienu draudzes mājā notiek Anonīmo Alkoholiķu grupas tikšanās no 19.00 līdz 21.00. Pirmdienās tiekas sievu grupa, trešdienās - vīru grupa.

Nespējīgo cilvēku transports ar draudzes busiņu.

Draudzes informāciju var atrast mājaslapā www.karalis.lv

piektdiena, 2019. gada 1. februāris

Dievkalpojumu kārtība Rīgas Kristus Karaļa draudzē

Svētās Mises
(dievkalpojumu kārtība)


PIRMDIEN 9.00
OTRDIEN 9.00
TREŠDIEN 9.00
CETURTDIEN 9.00 un 18.30 (pēc tam slavēšana)
PIEKTDIEN 9.00 un 18.30 (ar Sakramenta adorāciju)
SESTDIEN 9.00

SVĒTDIEN

9.00 poļu valodā;
11.00 latviešu valodā;
14.00 ģimenēm un bērniem latviski
18.00 krievu valodā (по русски)

Katra mēneša pēdējā sestdienā
9.00 – kopīgā svētā Mise par mirušajiem (pieteikt zakristejā)

Katra mēneša pirmajā sestdienā
9.00 – svētā Mise par labdariem

Katra mēneša 11 datumā
Pēc svētās Mises 9.00 – svētība slimniekiem

Internetā www.karalis.lv; kkdraudze@gmail.com