Adventa pārdomas: 20.decembris

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, iegājis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu. Dievam taču nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Ko es lūdzu no Jēzus? Pilnīgu uzticēšanos. Kristus dzimšanas svētki ir jau ļoti tuvu. Ļoti tuvu. Bet Dievs ir daudz tuvāk, jo Viņš, savā mīlestībā tuvojas mums katram un Jēzū Kristū ir pietuvojies līdz maksimālajam tuvumam. Tuvāk vairs nav iespējams. Vai ticu, ka Dievs ir man tuvu, blakus, manī? Marija visus Dieva Vārdus noglabā savā sirdī. Kā ir ar manu sirdi? Vai es bieži lasu Bībeli? Vai dzīvoju no Dieva Vārda? Vai liturģijā uzmanīgi klausos Dieva Vārdu? Vai atvēlu savā saspringtajā ikdienā laiku, lai mazu brīdi paliktu kopā ar Kungu klusumā, un ieklausītos Dievā un sevī? Eņģelis Vissvētāko Jaunavu Mariju nosauc par „žēlastības pilno”. Arī es, kad esmu bijis pie grēksūdzes, esmu žēlastības pilns. Vai bieži eju pie grēksūdzes? Eņģelis saka Marijai: „Nebīsties”. Viņš to saka arī katram no mums: Nebīsties no Dieva! Nebīsties no Dieva darbiem savā dzīvē!”

2 komentāri:

  1. Šāda klusuma brīdī, VIŅŠ uzrunāja un pajautāja: Kad tu juti manu mīlestību pēdējā laikā?
    Pirmajā mirklī iešāvās galvā viss labais un patīkamais. Bet mīlestību... Savā dzīvē pazinu tikai vienu cilvēku, kuru saucu par otro māti un no kuras plūda lēnīgums, sirsnība un labestība. Tāpēc tagad es saprotu, kā izpaužas agni, jeb dievišķā mīlestība. Pēc pārdomām varēju atbildēt:Visā dzīvē, gan tad, kad nepelnītas dāvanas saņemu, gan tad, kad pārmā cības nāk pār mani. Tā ir dzīve ar TEVI.

    AtbildētDzēst
  2. "Nebīsties no Dieva! Nebīsties no Dieva darbiem savā dzīvē!”

    Dieva Svētās Trīsvienības būtība ikdienā: uzrunājot Jēzu, tu uzrunā Tēvu, taču Viņi abi ir Svētajā Garā šeit, pie mums, uz šīs zemītes. Ko ģimenē tēvs dara ar nepaklausīgiem bērniem? Pārmāca! Mīlēdams un tikai labāko vēlēdams - PĀRMĀCA! Tāpēc arī Svētajos Rakstos (B.) ir teikts - bīsties. Personīgi pats varu teikt: bīsties darīt TĒVAM darīt nejaucības, neklausīt - var nākt tēvišķa pārmācība tepat uz zemītes; bīsties dzīvot vienaldzībā, aizmirst - arī tu vari tikt "izrakstīts" no mājasgrāmatas.

    AtbildētDzēst