pirmdiena, 2020. gada 31. augusts

Bībeles stundas Salaspils katoļu draudzē


Katru ceturtdienu šīs Bībeles stundas varēs redzēt arī Facebook tiešraidē manā privātajā kontā. Nāc gan klātienē, gan attālināti. 

Posted by Ilmārs Pēteris Tolstovs on Ceturtdiena, 2020. gada 27. augusts

trešdiena, 2020. gada 26. augusts

Arhibīskaps un Katoļu Baznīcas Reliģiju zinātnes institūts aicina studēt!

 


Mazliet par Bruknu!Svētceļnieki no Rīgas svētā Jēkaba katedrāles
nakšņo Bruknā 2012.gadā
Vēlos izteikt savas domas, par notikumiem, kas pēdējās dienās satricināja Bruknas kopienu. Vispirms - priesteris Andrejs Mediņš ir mans brālis priesterībā, esam brāļi vienā kopienā, ko ir dibinājis Jēzus Kristus, svētajā Katoliskajā Baznīcā, kura pastāv jau 2000 gadus. Tas ir vispirms. Otrkārt, Bruknas stāstu zinu jau kopš pirmsākumiem, vienmēr esmu tur viesmīlīgi sagaidīts, gan individuāli, gan ar svētceļniekiem, kuri katru gadu dodas uz Skaistkalni no Rīgas, maija sākumā. Redzēju, kā likvidē Bārbeles skolu, jo mēs, ejot svētceļojumā uz Skaistkalni, tur nakšņojām un tur vienmēr bija rīkotas īpašas nakts lūgšanas, slavēšanas, pirms ieiešanas Skaistkalnē. Esmu teicis priesterim Andrejam, ka mēs jau šo skolu esam izlūguši pirms tam, kā viņš tur sāka darboties.

Bet! Zinu arī daudzus ne tik labus stāstus par Bruknu un kopienu. Savā priesteriskajā kalpojumā nākas uzklausīt gan cildinošus un slavinošus vārdus par priesteri Andreju un Bruknu, gan arī negatīvus un nosodošus. Vienmēr cenšos saglabāt neitralitāti, jo tā nav mana lieta - spriest un tiesāt. Tomēr vienu gan zinu. Kalpoju draudzē, kurā nesen tika veiktas VID kratīšanas un tika konstatēti nopietni pārkāpumi. Mums ir jāpilda valsts likumi. Mēs, Baznīca, neesam pārāki par valsts likumiem. Arī Dieva vārds māca: Pāvila vēstule Romiešiem, 13 nodaļa (1-2): Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu." Mums, garīdzniekiem un Baznīcai kopumā ir jākļūst pazemīgākiem. Ne jau tādā nozīmē, ka mums ir jāsāk pakļauties varai, izpatīkot tai, vai arī mazinot Evaņģēlija nozīmi un vērtību. Nē. Bet paklausot likumam un pildot valsts likumus, mēs rādam labu piemēru, dodam evaņģēlisku liecību nekristiešiem. Jo ko dod skaistie sprediķi no ambonām vai kancelēm, ja dzīvē mēs to nepildām un veicam gan finanšu mahinācijas, gan citas pretlikumīgas darbības. Tādēļ lai norimst emocijas un ļausim "ķeizaram dot to, kas ķeizaram, bet Dievam, kas Dievam".

otrdiena, 2020. gada 25. augusts

Sarkans diegs ap roku

 Pēdejā laikā aizvien vairāk cilvēkiem, arī tiem kas nāk baznīcā, esmu pamanījis sarkanu diegu, kurš ir apvilkts ap roku. Paskatījos, ko nozīmē šis simbols, un jāsecina, ka šāda rīcība ir pretrunā katoļticībai.

Šī prakse Latvijā un arī citur pasaulē ir ienākusi no Izraēlas, un ir saistīta ar ezotērisku un okultu mācību Kabalu, jeb kabalistiku. Kā skaidro Kabalas piekritēji, ir svarīgi, lai šis sarkanais diegs būtu aptīts ap labo roku un tā nozīmēsavienošanos arārējām enerģijām un atraisa cilvēka iekšējo potenciālu. Šāda prakse aizsargā no "ļaunās acs", kas ir ļaunuma spēki. 

Katoliskās Baznīcas Katehisms saka skaidri: "Visi maģijas un burvestību paņēmieni, ar kuriem it kā varot "savaldīt" okultos spēkus, lai tos pakļautu sev un ar to palīdzību iegūtu pārdabisku varu pār savu tuvāko, kaut arī tas būtu darīts nolūkā atjaunot viņa veselību, ir smagi pārkāpumi pret reliģijas tikumu. Šīs izdarības jo vairāk nosodāmas ir tad, kad tās pavada vēlme kaitēt otram vai kad tajās tiek iesaistīti velni. Amuletu nēsāšana arī ir nepieņemama. Spiritisms bieži vien ir saistīts ar zīlēšanu vai maģiju. Tāpēc Baznīca brīdina ticīgos no tā atturēties. Ķeršanās pie tā saucamajiem tautas ārstniecības paņēmieniem nedara pieļaujamu ne ļauno spēku piesaukšanu, ne otra cilvēka lētticības izmantošanu" (KBK 2117).

trešdiena, 2020. gada 5. augusts

Par ko balsot vēlēšanās?

Vatikāna II koncils, par katoļu aktīvu līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē uzsver, ka "visiem pilsoņiem ir jāatceras savas tiesības un reizē pienākums piedalīties brīvās vēlēšanās, lai veicinātu kopējo labumu. Baznīca ciena un atzinīgi vērtē tos, kuri savus spēkus veltī kalpošanai cilvēkiem un valsts labā uzņemas šos smagos pienākumus" (Gaudium et spes, 75).

Vatikāna II koncila pastorālajā konstitūcijā Gaudium et spes, 31.numurā ir teikts, ka “savu iespēju robežās pilsoņiem ir aktīvi jāpiedalās sabiedriskajā dzīvē. Šī līdzdalība var būt tik dažāda, cik dažādas ir zemes un kultūras. "Slavējamas ir tās tautas, kuru patiesā brīvībā iespējami lielāks skaits pilsoņu iesaistās sabiedriskajās lietās." (KBK 1915). Bet paliek atklāts jautājums, par ko balsot?

1. Katolim ir tiesības un pienākums piedalīties vēlēšanās.

2. Pirmais pienākums mums ir lūgties, lai Svētā Gara gaisma apgaismo mūsu pašus un arī tos cilvēkus, par kuriem mēs plānojam balsot.

3. Baznīca aicina rūpīgi iepazīties ar visu partiju priekšvēlēšanas programmām un kārtīgi izpētīt, kādi cilvēki balotējas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Ir svarīgi atcerēties, ko šī partija vai tās pārstāvētie cilvēki ir darījuši vai nedarījuši pēdējo gadu laikā. Balstoties uz šo pieredzi, izvēlēties sarakstu, kura programma un darbība ir visatbilstošākā Bībeles un Baznīcas dotajai mācībai. No savas puses varu teikt, ka ir divas partijas, kuru programmas un rīcība ir klajā pretrunā Katoliskās Baznīcas mācībai un es neiesaku par tām balsot. Tās ir "Progresīvie" un "Attīstībai Par".

4. Kad esam izvēlējušies partiju, par kuru balsot ir ļoti būtiski apdomīgi un mērķtiecīgi izsvītrot no dotā saraksta tos cilvēkus, kuru pārliecība un darbība neatbilst Svēto Rakstu un Baznīcas mācībai, savukārt, tos, kuru pārliecība un darbība atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, atbalstām, pievelkot krustiņu.

5. Jāatceras, ka mūsu izvēlei ir liels iespaids uz mūsu dzīvi nākotnē un tādēļ ir svarīgi savu izvēli izdarīt apdomīgi un ar lielu atbildības sajūtu.

6. Savukārt ievēlētajiem deputātiem ir jāatceras, ka arī pēc vēlēšanām ir jādzīvo atbilstoši savai sirdsapziņai un nekāda partijas disciplīna nevar likt balsot pretēji katra pārliecībai. Ja tas tā notiek, deputāta pienākums ir par to runāt.

pr. Ilmārs Tolstovs