sestdiena, 2020. gada 19. septembris

Salaspils draudzes sludinājumi 20.09.2020

23.septembrī 17.00 sāksim svinēt sv. Mises katra mēneša ceturtajās trešdienās, Tuberkulozes un Plaušu centrā Upeslejās.

Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem mūsu draudzē sāksies 18.oktobrī. Pieteikšanās nav nepieciešama. Bērni pulcējas dievnamā 13.00, pieaugušie 15.00.

Obligātā tikšanās tiem, kas vēlēsies saņemt iestiprināšanas sakramentu 4.oktobrī pēc galvenās svētās Mises.

9-11.oktobrī draudzes svētki. Sākums 9.oktobrī ar sv. Misi 18.30, kuru svinēs pr. Arnis Maziļevskis. Pēc tam slavēšana, grēksūdze un adorācija visu nakti. 10.oktobrī 10.00 rožukronis, 11.00 sv. Mise – svin pr. Ilmārs Kravalis. Pēc tam kopīga agape. 15.00 Žēlsirdības kronītis un pr. Ilmāra lekcija par lūgšanu. 16.00 slavēšana, 18.00 sv.Mise – pr. Rihards Rasnacis. Pēc tam Žēlsirdības vakars, grēksūdzes, aizlūgšanas un slavēšana. Svētdien, 11.oktobrī 8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, 9.00 sv. Mise krievu valodā, 11.00 arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča kanoniskā vizitācija, iestiprināšanas sakramenta dalīšana, procesija un Te Deum. Sv. Mise 14.00 11.oktobrī ir atcelta.

Lasīsim Katolisko literatūru un atbalstīsim Radio Marija Latvija darbību.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Draudzes informācija mājas lapā www.salaspilsdraudze.lv

Prāvests.

trešdiena, 2020. gada 9. septembris

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (nemitīgi papildināts, 9.09.2020)


Aktuālā informācija!

9.septembris. Varam teikt, ka izpētes fāze ir beigusies, un nākamnedēļ sāksies reālie fasādes siltināšanas darbi. Paldies būvuzraugam un vēl pieaucinātiem būvekspertiem, kuri konsultēja un meklēja labākos risinājumus dievnama siltināšanai. Ticu un ceru, ka viss būs labi. Lūdzu jūsu lūgšanas. Šodien jau apmaksāju pirmo rēķinu, par sastatņu uzstādīšanu un plākšņu demontāžu - 3659,48 eiro. Šobrīd draudzes kontā ir 50 873,21. eiro. Paldies no visas sirds par jūsu lūgšanām. Ar firmas pārstāvi runājām par to, ka, ja viss ies labi,. tad varbūt jau šajā rudenī nosiltināsim vēl sānu sienu, kura ir tuvāk Rīgas ielai. Jo šobrīd pats svarīgākais bija pamatīgi izpētīt esošo situāciju un pieņemt lēmumu par veidu, kā tiek veikti darbi. Tālāk jau viss būs atkarīgs no firmas kapacitātes, laikapstākļiem un ziedojumiem draudzes kontā. 

2.septembris. Darbi turpinās. Firma ir pilnībā dmeontējusi fasādes ārējās cementa plāksnes un notīrījusi visu lieko, lai sāktu siltināšanas darbus. Šobrīd ir neskaidrības, kādu vispareizāko tehnoloģiju izvēlēties, lai kvalitatīvi veiktu siltināšanu. Firmai palīdz četri būveksperti, kuri ir saistīti ar mūsu draudzi. Šobrīd draudzes kontā ir 53 890,40 eiro. No visas sirds pateicamies visiem ziedotājiem. 

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija.


Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Salaspils katoļu baznīcas siltināšana. Tie, kuri ir redzējuši klātienē, tie zin, kādā nožēlojamā stāvoklī atrodas dievnama fasāde. Gan vizuāli, gan no siltināšanas viedokļa. Ziemā, kad ārā ir vairāk par mīnus 10 grādiem, iekšā, tīri fiziski, nav iespējams sakurināt vairāk par plus 6 grādiem. Tie ir fakti. Stipra vēja laikā šūpojas lustra, jo sienās ir ļoti minimāls siltinājums apmēram 2 cm. fibrolīta un nedaudz "Isover" stikla vates. Līdz ar to, esam sākuši vismaz vienas vai divu sienu siltināšanas un fasādes atjaunošanas projektu, ko šovasar centīsimies pabeigt. Izdarīsim tik, cik mums būs finanšu līdzekļi.

Daudzi man jautā: "Priesteri ilmār! Kāpēc jūs šajā grūtajā laikā uzņematies šādu projektu? Varu atbildēt. Dievs man uzdāvināja siltu pagājušo ziemu. Cerēt, ka nākamā būs tāda pati, es nevaru. Man ir žēl to 300 cilvēku, kuri pirms šīs pandēmijas, katru svētdienu, apmeklēja šo dievnamu. Negribētu viņus ziemā saldēt. Un vēl. Man ir brīnišķīgs piemērs, priesteris Kazimirs Vilnis, kurš II Pasaules kara laikā, 1943.gadā pabeidza celt Rīgas Kristus Karaļa baznīcu. Daudzi saka, ka viņš esot bijis "traks" Dievā! :) Es padomāju, ka ja viņš varēja, kādēļ gan es nevarētu? Dievs grib, lai mēs būtu ticībā mazliet neprātīgi. Arī par šo lietu lūdzu jūsu lūgšanas un finansiālo atbalstu, iespēju robežās. Paldies jums par visu.

 

trešdiena, 2020. gada 2. septembris

Tikšanās par Iestiprināšanas sakramentu

Katoliskās Baznīcas Katehisms uzsver, ka „...iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Patiešām, kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku...” (KBK 1285).

4.oktobrī, pēc galvenās svētās Mises ir paredzēta tikšanās tiem, kuri vēlēsies mūsu draudzē saņemt Iestiprināšanas sakramentu 11.oktobrī, bīskapa vizitācijas laikā.