pirmdiena, 2020. gada 30. novembris

8.decembris - Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki


 

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 29.novembrī

Šodien Adventa 1 svētdiena. Pēc visiem dievkalpojumiem svētīsim adventa vainagus, sveces un oblātes.

Katru sestdienu no 16.00 – 19.00 adorācija un grēksūdze.

8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas lielie svētki. Svētās Mises 9.00 krievu valodā, 18.30 latviski. Tiks translētas tiešraidē.

Mūsu dievnamā vienlaicīgi var atrasties 70 cilvēki.

Darbadienās, katru dienu notiek dievkalpojums, un pirms katras svētās Mises priesteris ir pieejams biktskrēslā, grēksūdzēm.

Ir sākusies draudzes locekļu anketēšana. Lūdzu paņemt anketu pie ieejas baznīcā, aizpildīt un atdot to prāvestam.

Priesteris ir pieejams garīgām sarunām, grēksūdzēm, slimnieku apmeklējumiem mājās, pie mirstošajiem, bērēs un citiem garīgiem jautājumiem vai pakalpojumiem.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

Neaizmirsīsim parūpēties par savu draudzi arī finansiāli.

Dievnamā esot mums visiem ir jālieto maskas. Īpaši tas attiecās brīžos, kad ienākam vai izejam no baznīcas, kā arī tad, kad pārvietojamies pa baznīcu. Ievērosim 2 metru distanci un mazgāsim rokas. Sargāsim sevi un citus.

Draudzes informācija mājas lapā www.salaspilsdraudze.lv

Prāvests.

sestdiena, 2020. gada 28. novembris

Svētās Mises 6.decembrī. 9.00 krievu valodā, 11.00 un 14.00 latviešu valodā. II Adventa svētdiena

 Dievkalpojumu tiešraides no Salaspils katoļu baznīcas

9.00 svētā Mise krievu valodā
11.00 un 14.00 latviešu valodā

Neaizmirsti finansiāli atbalstīt savu draudzi:
Salaspils Romas Katoļu Draudze

Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.

piektdiena, 2020. gada 27. novembris

Salaspils Romas katoļu draudze Adventa laikā un gatavojoties Ziemassvētkiem

Dārgie draudzes locekļi. Pavisam drīz sāksies adventa laiks. Kā mums vislabāk sagatavoties Ziemassvētkiem, lai no vienas puses to izdarītu tā, kā to esam darījuši agrāk, bet no otras puses - ņemt vērā pandēmijas apstākļus?

1. Lai pieietu pie greksūdzes, lūdzu izmantot iespēju to darīt gan darbadienās, pirms dievkalpojumiem (piemdien 8.00, otrdien 18.30, trešdien 8.00, ceturtdien 18.30, piektdien un sestdien 8.00). Priesteris vienmēr ir grēksūdzes krēslā 20 minūtes pirms katra dievkalpojuma.

2. Līdz Ziemassvētkiem, katru sestdienu, sākot no plkst. 16.00 dievnams ir atvērts, notiek lūgšanas un no 18.00 - 19.00 (var arī ilgāk) ir iespējams pieiet pie grēksūdzes.

3. Oblātes (kaladas), Ziemassvētku pasvētītās maizītes, ko parasti lauž Ziemassvētku vigilijas vakarā, ģimenes lokā, var saņemt jebkurā laikā dievnamā. Ja baznīca ir ciet, lūgums zvanīt man. 

4. Baznīcā vienlaicīgi var uzturēties 70 cilvēki. Dievkalpojumā 9.00 (krievu valodā) un 14.00 latviski vēl ir samērā daudz brīvu vietu.

5. Priesteris ir pieejams garīgām sarunām, grēksūdzēm, slimnieku apmeklējumiem mājās un citiem garīgiem jautājumiem vai pakalpojumiem jebkurā diennakts stundā. Dievnams ir atvērts jebkuram apmeklētājam stundu pirms katra dievkalpojuma darbadienās un svētdienās no 7.30 līdz 15.00. 

6. Dievkalpojumi tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

7. Neaizmirsīsim parūpēties par savu draudzi arī finansiāli: Salaspils Romas Katoļu Draudze, reģ. nr. 90000470778, konts: LV41UNLA0050000010880.

8. Ja rodas kādi jautājumi, lūgums zvanīt prāvestam Ilmāram Tolstovam, 26382126. 

Jūsu prāvests. 

sestdiena, 2020. gada 21. novembris

Sestdienas, 21.novembra adorācija no 16.00

Baznīcas ārsienu vienkāršotā siltināšana un atjaunošana (21.novembris)

Aktuālā informācija!

21.novembris. Fasādes atjaunošana turpinās. Zem šī ieraksta redzēsiet četrus video, kuros ir parādītas visas baznīcas fasādes. Kā nākamo fasādi pēc šīs, domājam remontēt aizmugurējo fasādi, kad savāksim naudu. Tā varētu izmaksāt apmēram 20 000, jo tai nav logu un tehniski tā ir visvienkāršākā. Paldies par jūsu lūgšanām un atbalstu. 

28.oktobris. Dārgie draugi. Sen neko nebiju rakstījis, jo risinājās vēl būvniecības darbi. Nu fasāde ir pabeigta. Nākamnedēļ tiks noņemtas sastatnes un tad arī ielikšu skaistas fotogrāfijas, kā izskatās. Kopā fasāde izmaksāja 27889,44 eiro. Šobrīd Salaspils draudzes kontā ir 30 089.22 eiro. 

Būvnieki ir sarēķinājuši nākamo no četrām fasādēm - Rīgas ielas fasādi, kura arī atrodas kritiskā stāvoklī. Kopējā tāme šai sienai sanāk 27 999,74. eiro. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs varam apmaksāt šīs fasādes renovāciju, tikai tad mēs paliekam gandrīz pa nullēm draudzes kontā. Bet mums vēl ir otra garā siena, kas arī varētu maksāt tik pat daudz, jo tā ir identiska un vēl aizmugure. Tādēļ būšu pateicīgs par jebkuru ziedojumu un atbalstu mūsu draudzei. Nākamnedēļ tiek demontētas priekšējās fasādes sastatnes un liktas uz nākošo fasādes daļu, kas atrodas paralēli Rīgas ielai. Par talāko jūs informēšu. Paldies visiem ziedotājiem un par jums katra mēneša pirmajā sestdienā tiek svinēta Svētā Mise. Lai Jaunava Marija, Rožukroņa Karaliene lūdz par mums visiem. 

Generālsponsors:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija.

Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

 

trešdiena, 2020. gada 18. novembris

Lūgšana un grēksūdzes iespēja katru sestdienas vakaru

LŪGŠANA (VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA ADORĀCIJA), GRĒKSŪDZE, KLUSUMS 
21. un 28.novembrī; 5.,12.,19.decembrī

Ņemot vērā ārkārtas situāciju,

katru sestdienu, no 16.00 – 19.00 Salaspils katoļu baznīcā tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments, tiks lūgts rožukronis un no 18.00 būs iespēja pieiet pie grēksūdzes, kā arī adventa laikā paņemt oblātes (pasvētītas Ziemassvētku maizes, kuras lauž ģimenes lokā).

Lūgums izmantot šo iespēju, lai mazinātu “spiedienu” uz svētdienas dievkalpojumiem.

Atgādinu, ka dievnamā vielaicīgi var atrasties tikai 70 cilvēki. Lūgums izmantot dievkalpojumus 9.00 krievu valodā un 14.00 latviešu valodā, kuros ir mazāk cilvēku.

Visi svētdienas dievkalpojumi tiek translēti internetā – www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv

trešdiena, 2020. gada 11. novembris

Ļaunais sarīkoja demonu kongresu!

Ļaunais sasauca vispasaules demonu kongresu. Ievadā viņš teica: "Nevaram aizliegt kristiešiem iet uz baznīcu. Nevaram viņiem aizliegt lasīt Bībeli. Nevaram viņiem aizliegt sarunāties ar Dievu lūgšanā. Kā tikai viņi sāk lūgties, tā uzreiz tiem izveidojas kontakts ar Kristu un mēs zaudējam savu spēku un varu pār viņiem. Lai viņi iet uz savām baznīcām, bet mēs viņiem nozagsim laiku. Tā nozagsim, lai viņi visu laiku būtu aizņemti, lai viņi nevarētu lūgties un gandarīt par saviem grēkiem un attīstīt savu saikni ar Kristu. Tad tiem nebūs laiks arī lasīt Bībeli. Vajag viņus tā nodarbināt visas dienas garumā, lai tiem neatliktu laiks lūgšanai un citām "garīgajām muļķībām".

"Kā to izdarīt" - sauca pārējie demoni.

"Vajag izdomāt daudz aizraujošu, bet tukšu un nevajadzīgu lietu, ar kurām nodarbināt un aizpildīt viņu prātus. Bet kas ir pats galvenais - vajag viņos ielikt dziļas ilgas pēc materiālajiem labumiem, lai tie kalpo mamonai. Lai viņos būtu dziļas ilgas, kā nopelnīt vēl vairāk naudas, lai tie pirktu aizvien lepnākas un lielākas mašīnas, mājas, villas, u.t.t. Lai tie pelna vēl un vēl vairāk, lai bieži iet uz restorāniem, kafejnīcām, lai pērk modernus un dārgus apģērbus, lai tie iekārto lepni mēbelētas mājas. Galvenais - kārdiniet viņus, lai ņem ilgtermiņa kredītus, lai viņi kārtīgi kļūst atkarīgi un vergo bankām. Tad, kad viņi tā kārtīgi būs atkarīgi no materiālā, viņiem vairs Kristu nevajadzēs.

Galvenais, pārlieciniet sievas un vīrus, lai viņi ilgi paliek darbā un lai viņiem vairs nebūtu laika priekš ģimenes un bērniem. Neļaujiet viņiem pavadīt laiku ar bērniem, lai viņu bērni blandās pa ielām un laukumiem no agra rīta līdz vēlam vakaram un lai šie bērni iesaistās apšaubāmās kompānijās. Lai viņi kavē skolu un dzīvē tā arī neko jēdzīgu nesasniedz. Tad izjuks viņu ģimenes, tie kļūs vientuļi un mēs viņiem pamazām palīdzēsim nodzerties un kļūt par alkoholiķiem.

Stimulējiet viņu prātus, lai viņi ilgi sēdētu pie datora un televīzijas, lai viņiem pēc iespējas nebūtu laiks lūgšanai. Dariet visu, lai katrā veikalā, restorānā, kafenīcā visu laiku skanētu laicīga mūzika. Tas viņiem palīdzēs bloķēt viņu saikni ar Jēzu Kristu un piederībai Viņam. 

Galvenais, lai viņiem visapkārt būtu daudz avīzes un žūrnāli. Bombardējiet viņu prātus ar ziņām un reklāmām 24 stundas diennaktī. Lai ceļā tos apstulbina lieli, krāsaini un mirgojoši reklāmas stendi. Ar reklāmām piepildiet viņu pastkastītes, lai katalogi, reklāmas viņiem būtu apkārt visur. Laikrakstos un internetā, kā arī televīzijā lai viņiem nemitīgi būtu redzamas skaistas modeles, lai vīrieši noticētu, ka ārējais skaistums ir pats svarīgākais, un lai tādējādi viņi nemitīgi būtu neapmierināti ar savām sievām.  
Dariet visu, lai viņu sievas būtu nemitīgi izmocītas, lai tās nepildītu savus sievas pienākumus. Tādējādi viņi abi meklēs laimi un mierinājumu citur. Tas ātri novedīs pie laulību sabrukuma. 

Kristus Dzimšanas svētkos un Lieldienās vajag ļoti novērst viņu uzmanību no paša svarīgākā. Tādēļ jāpiedāvā daudz tukšību - koncertus, filmas, televīziju, lai šie svētki vairāk būtu kopīga galda svētki, ar pārēšanos un alkahola lietošanu. Tādējādi viņi neiemācīs saviem bērniem šo svētku patieso nozīmi un neparādīs to dievišķo būtību. Lai pēc šiem svētkiem viņi būtu izmocīti un lai viņiem nebūtu laiks priecāties par radītās dabas skaistumu un viņi nekādā gadījumā neapbrīnotu Dievu.

Kārdiniet viņus, lai viņi dabā nodarbojas daudz ar sportu, izklaidi, izrādēm, koncertiem. Lai viņu prāts būtu nodarbināts ar daudzām tukšībām. 

Dariet visu, lai viņus izolētu no Kristus!

Lai visi kristieši nemitīgi būtu tikai aizņemti, aizņemti un aizņemti!

Piepildiet viņu dzīves ar šķietami labām lietām, lai viņiem pat prātā neienāktu prasīt palīdzību Jēzum, lai viņi dzīvo un strādā, tikai uzticoties sev, veltot sevi veselībai un ģimenei. 

Ticiet man! Tas strādās, tas ir spožs plāns!"

Dēmoni čakli ķērās pie darba, mudinot kristiešus visur, lai viņi būtu ļoti aizņemti un lai darītu visu ko, tikai lai tiem neatrastos laiks priekš Dieva, lūgšanas un ģimenes. 

Vai ļaunā plāns strādā arī tavā dzīvē? Padomā pats un ja esi ko sapratis, padalies ar šo vēstuli ar citiem! Bet varbūt arī tādam darbam tu esi pārāk aizņemts?

No poļu valodas tulkoja pr. Ilmārs Tolstovs
Oriģināls: https://gloria.tv/article/aWo4xij3Peng48aGbuyxkZR7H

svētdiena, 2020. gada 8. novembris

Salaspils draudzes sludinājumi 1.11.2020

No 9.novembra līdz 9.decembrim valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Baznīcā ir noteikts, ka vienam cilvēkam ir nepieciešami 10 m2. Mūsu dievnamā lejas zālē var atrasties 50 cilvēki vienlaicīgi. Balkonos – 15 cilvēki.

Kora mēģinājumi nenotiek, tomēr koris turpina dziedāt baznīcā, ievērojot pastiprinātus drošības noteikumus;

Priesteris ir pieejams garīgām sarunām, grēksūdzēm, slimnieku apmeklējumiem mājās un citiem garīgiem jautājumiem vai pakalpojumiem jebkurā diennakts stundā.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

Neaizmirsīsim parūpēties par savu draudzi arī finansiāli.

Priesteris pie slimniekiem, mirstošajiem un uz bērēm brauc, lietojot visus piesardzības līdzekļus.

Dievnamā esot mums visiem ir jālieto maskas. Īpaši tas attiecās brīžos, kad ienākam vai izejam no baznīcas, kā arī tad, kad pārvietojamies pa baznīcu. Ievērosim 2 metru distanci un mazgāsim rokas. Sargāsim sevi un citus.

Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem notiek attālināti.

Turpinās dievnama sienu siltināšanas darbi. Pateicamies ikvienam par lūgšanām un ziedojumiem.

Draudzes informācija mājas lapā www.salaspilsdraudze.lv

Prāvests.

otrdiena, 2020. gada 3. novembris

Iekšējās lūgšanas skola Salaspils katoļu draudzē 7.novembrī


Iekšējās lūgšanas un adorācijas skola 

Salaspils katoļu draudzē 

Katra mēneša pirmā sestdiena 

7.novembrī, 5.decembrī, 2.janvārī, 6.februārī, 6.martā,… 16.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana

Kopīgi lūgts/dziedāts rožukronis

17.00 priestera vadīta iekšējā lūgšana/adorācija

18.00 priestera lekcija

Grēksūdzes iespēja

Noslēgumā – svētība ar Vissvētāko Sakramentu

pirmdiena, 2020. gada 2. novembris

Visu svēto dienas sprediķis Latvijas radio

 

Mirušo piemiņas dienas tiešraide 2.novembrī


Dievkalpojumu tiešraides no Salaspils katoļu baznīcas

2.novembrī - 9.00 krievu valodā, 11.00 un 18.30 latviešu valodā

Neaizmirsti finansiāli atbalstīt savu draudzi:
Salaspils Romas Katoļu Draudze

Reģ. Nr. 90000470778
Konts ziedojumiem
AS SEB banka SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.