Ziņas

Sprediķis Lielajai Ceturtdienai, izdevumam "Mieram tuvu"

Trīs svēto Lieldienu dienu - Triduum nozīmes skaidrojums

Bībeles stunda. Lūkas evaņģēlijs 2, 8-2,40.

28.marts - Palmu, jeb pūpolsvētdiena.

26.martā 18.00 krustaceļa un 19.00 sv. Mises ieraksts

Par eitanāziju - īsi

19.marts - svētā Jāzepa svētki - tiešraide

Intervija Latvijas radio 1 ar bīskapu Andri Kravali

Svētā Jāzepa novennas 8.diena

Svētā Jāzepa novenna 7.diena

Svētā Jāzepa novennas 6.diena

Svētā Jāzepa novennas 5.diena

Svētā Jāzepa novennas 4 diena

Svētā Jāzepa novennas 3 diena.

Bībeles stunda. Lūkas evaņģēlijs 1, 26-56

sv. Jāzepa novennas 2 diena

Sv. Jāzepa novennas 1 diena

Sprediķis Latvijas Radio raidījumam "Svētrīts" 7.martā.

6.marts - adorācija un grēksūdzes Salaspils katoļu baznīcā

Bībeles stundas. Lūkas evaņģēlijs 1,1-25

Šovakar 18.00 krustaceļa meditācijas Salaspils katoļu draudzē

Anonīmas II gs. vēstules Diognetam fragments (5-6 nodaļa, autors nezināms)

Nāc, svinēsim Salaspils katoļu baznīcas 25 gadu jubileju kopā